ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 20-12-2016: Αποτελέσματα 51ης κλήρωσης

Στη σημερινή (51η) κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, της Τρίτης 20 Δεκεμβρίου 2016, κληρώθηκε ο αριθμός 64231.

Ο τυχερός λαχνός 64231 της 3ης σειράς, στοιχείο Δ, κερδίζει  2.300.000 ευρώ (1.955.015,00 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους).

Κέρδη τρίδυμου λαχνού  2.640.000,00 ευρώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός Στχ.   Κέρδος    Φόρος    Καθαρό
-----------------------------------------------------------
 3, 64231,  Δ,  2.300.000,00 344.985,00 1.955.015,00
 3, 64231, Α+Β+Γ+Ε,  140.000,00  20.940,00  119.060,00
 4, 64231,  Α-Ε ,  100.000,00  14.925,00   85.075,00
 2, 64231,  Α-Ε ,  100.000,00  14.925,00   85.075,00
Σε όλες τις άλλες σειρές, 
            25.000,00  3.675,00   21.325,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος   Φόρος  Καθαρό
-------------------------------------
24128, 5.000,00,  450,00, 4.550,00
40044, 5.000,00,  450,00, 4.550,00
 101, 1.000,00,  50,00,  950,00
 6988, 1.000,00,  50,00,  950,00
14354, 1.000,00,  50,00,  950,00
31275, 1.000,00,  50,00,  950,00
56171, 1.000,00,  50,00,  950,00


Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
-----------------------
 101		Φορ/ται 
 872		200,00
 1683		200,00
 2264		500,00
 3155		200,00
 3936		500,00
 4723		200,00
 5154		200,00
 5865		500,00
 6076		200,00
 6747		200,00
 6988		Φορ/ται 
 7909		200,00
 8460		200,00
 9011		200,00
 9422		500,00
 9913		200,00
10584		200,00
11205		500,00
12126		200,00
13367		200,00
14354		Φορ/ται 
15125		200,00
15906		200,00
16617		500,00
17278		200,00
18109		200,00
18910		200,00
19661		500,00
20372		200,00
21123		200,00
21854		200,00
22535		500,00
22586		200,00
24097		200,00
24128		Φορ/ται 
24275		200,00
25016		200,00
25587		500,00
26198		200,00
27029		500,00
27570		200,00
28301		200,00
29082		200,00
29833		500,00
30584		200,00
31275		Φορ/ται 
32026		200,00
32907		200,00
33538		200,00
34149		500,00
35226		200,00
36037		500,00
36898		200,00
37229		200,00
38050		200,00
38861		200,00
39612		200,00
40044		Φορ/ται 
40173		200,00
40425		200,00
40896		200,00
41617		200,00
42278		500,00
43029		200,00
43910		500,00
44457		200,00
46218		200,00
46789		500,00
47370		200,00
48121		200,00
48902		500,00
49423		200,00
49504		200,00
49785		200,00
50356		500,00
51187		200,00
52128		500,00
52579		200,00
53330		200,00
54061		200,00
54238		500,00
54999		200,00
55710		200,00
56171		Φορ/ται 
56892		200,00
57373		200,00
58044		200,00
58955		500,00
59606		200,00
60077		200,00
60688		500,00
61239		200,00
62007		500,00
62870		200,00
64221		200,00
64231		Φορ/ται 
64981		200,00
65732		200,00
66483		500,00
67234		200,00
68005		200,00
68826		500,00
69617		200,00
70238		500,00
71189		200,00
71910		200,00
72582		200,00
73204		500,00
73626		200,00
74218		200,00
74242		200,00
74923		500,00
75714		200,00
76195		500,00
76806		200,00
77497		200,00
78208		500,00
78889		200,00
79420		200,00

www.thereport.gr
Αριθμός πρόσθετης χρηματοδότησης μεγάλου λαχνού: 94
α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 1
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 2
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 64000 έως 64999, από 24000 έως 24999 καθώς και από 40000 έως 40999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφρονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

Laiko laxeio klirosi 20-12-2016

Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πίνακας αποτελεσμάτων 51ης κλήρωσης: 20 Δεκεμβρίου 2016