ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 20-12-2022: Αποτελέσματα 51ης κλήρωσης

Στην 51η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2022 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 20 Δεκεμβρίου 2022, κληρώθηκε ο αριθμός 41955, της 1ης σειράς, στοιχείο E. Έγινε νέο (ΤΡΙΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 368.400 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (52ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.350.000 ευρώ. Ο αριθμός 1852 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 20-12-2022, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 20-12-2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 51ης κλήρωσης 20-12-2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 1,  41955,   Ε    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 1,  41955,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 2,  41955,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
10,  41955,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
1852	5.000,00    450,00	4.550,00
8999	1.000,00	50,00	 950,00
17768	1.000,00	50,00	 950,00
33895	1.000,00	50,00	 950,00
36679	1.000,00	50,00	 950,00
52647	1.000,00	50,00	 950,00
57825	1.000,00	50,00	 950,00
64712	1.000,00	50,00	 950,00
68929	1.000,00	50,00	 950,00
72078	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
259		100,00 €
310		100,00 €
1821		100,00 €
1852		*
1999		100,00 €
2740		100,00 €
3311		100,00 €
3922		100,00 €
4753		200,00 €
5294		100,00 €
6025		100,00 €
6447		50,00 €
6806		100,00 €
7557		100,00 €
8308		100,00 €
8999		*
9750		100,00 €
10631		100,00 €
10825		50,00 €
11262		100,00 €
11873		100,00 €
12544		50,00 €
12950		100,00 €
13761		200,00 €
14622		100,00 €
14953		100,00 €
15774		100,00 €
16585		100,00 €
17336		100,00 €
17722		50,00 €
17768		*
17897		100,00 €
18149		100,00 €
18620		100,00 €
19341		100,00 €
20002		200,00 €
20753		100,00 €
21557		50,00 €
21634		100,00 €
22181		100,00 €
23942		100,00 €
24513		200,00 €
24609		50,00 €
25094		100,00 €
25845		100,00 €
26626		100,00 €
27147		100,00 €
27228		100,00 €
27509		100,00 €
28080		100,00 €
28826		50,00 €
28911		100,00 €
29852		200,00 €
30303		100,00 €
31054		100,00 €
31785		100,00 €
31962		100,00 €
31975		50,00 €
32723		100,00 €
33434		100,00 €
33895		*
34616		100,00 €
35097		100,00 €
35768		100,00 €
36679		*
37282		50,00 €
37330		100,00 €
37801		100,00 €
38412		100,00 €
38963		100,00 €
39731		200,00 €
40594		100,00 €
41749		50,00 €
41945		100,00 €
41955		*
42705		100,00 €
43456		100,00 €
44207		100,00 €
44650		50,00 €
44958		100,00 €
45729		100,00 €
46550		200,00 €
47341		100,00 €
47962		100,00 €
48896		50,00 €
48913		100,00 €
49634		100,00 €
50306		100,00 €
50928		200,00 €
51350		100,00 €
51942		100,00 €
51966		100,00 €
52647		*
53438		100,00 €
53658		50,00 €
53919		100,00 €
54530		100,00 €
55221		100,00 €
55932		100,00 €
56613		100,00 €
57144		100,00 €
57665		50,00 €
57825		*
58596		100,00 €
59407		100,00 €
59899		50,00 €
59988		100,00 €
60879		100,00 €
61660		200,00 €
62447		100,00 €
62878		100,00 €
63589		100,00 €
63800		100,00 €
64410		50,00 €
64471		100,00 €
64712		*
65633		100,00 €
66184		100,00 €
66735		100,00 €
67146		100,00 €
67637		100,00 €
68308		100,00 €
68929		*
69749		50,00 €
69850		100,00 €
71091		100,00 €
72078		*
72849		100,00 €
73630		100,00 €
73792		50,00 €
74341		100,00 €
75002		100,00 €
75833		100,00 €
76576		50,00 €
76634		100,00 €
77385		200,00 €
78096		100,00 €
78847		100,00 €
79578		100,00 €
79628		50,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 20 12 2022

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, το ποσό των 2.300.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022.

λαικο λαχειο 20 Δεκεμβρίου 2022

Laiko laxeio klirosi 20-12-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: