ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 20-2-2024: Αποτελέσματα 8ης κλήρωσης

Στην 8η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2024 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 20 Φεβρουαρίου 2024, κληρώθηκε ο αριθμός 71443, της 2ης σειράς, στοιχείο Α. Έγινε νέο (ΕΠΤΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Είχαμε μερικό τζακποτ. Ποσό 574.300 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (9ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.600.000 ευρώ. Ο αριθμός 31340 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 20-2-2024, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 20-2-2024

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 8ης κλήρωσης 20-2-2024

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 2,  71443,   Α    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 2,  71443,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 3,  71443,   Α-Ε ,  52.000,00   7.725,00   44.275,00
 1,  71443,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
31340	5.000,00    450,00	4.550,00
2135	1.000,00	50,00	 950,00
7313	1.000,00	50,00	 950,00
14200	1.000,00	50,00	 950,00
18417	1.000,00	50,00	 950,00
21566	1.000,00	50,00	 950,00
38487	1.000,00	50,00	 950,00
47256	1.000,00	50,00	 950,00
63383	1.000,00	50,00	 950,00
66167	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
416		200,00 €
838		100,00 €
1430		100,00 €
1454		100,00 €
2135		*
2926		100,00 €
3146		50,00 €
3407		100,00 €
4018		100,00 €
4709		100,00 €
5420		100,00 €
6101		100,00 €
6632		100,00 €
7153		50,00 €
7313		*
8084		100,00 €
8895		100,00 €
9387		50,00 €
9476		100,00 €
10367		100,00 €
11148		200,00 €
11935		100,00 €
12366		100,00 €
13077		100,00 €
13288		100,00 €
13898		50,00 €
13959		100,00 €
14200		*
15121		100,00 €
15672		100,00 €
16223		100,00 €
16634		100,00 €
17125		100,00 €
17796		100,00 €
18417		*
19237		50,00 €
19338		100,00 €
20579		100,00 €
21566		*
22337		100,00 €
23118		100,00 €
23280		50,00 €
23829		100,00 €
24490		100,00 €
25321		100,00 €
26064		50,00 €
26122		100,00 €
26873		200,00 €
27584		100,00 €
28335		100,00 €
29066		100,00 €
29116		50,00 €
29747		100,00 €
29798		100,00 €
31309		100,00 €
31340		*
31487		100,00 €
32228		100,00 €
32799		100,00 €
33410		100,00 €
34241		200,00 €
34782		100,00 €
35513		100,00 €
35935		50,00 €
36294		100,00 €
37045		100,00 €
37796		100,00 €
38487		*
39238		100,00 €
40119		100,00 €
40313		50,00 €
40750		100,00 €
41361		100,00 €
42032		50,00 €
42438		100,00 €
43249		200,00 €
44110		100,00 €
44441		100,00 €
45262		100,00 €
46073		100,00 €
46824		100,00 €
47210		50,00 €
47256		*
47385		100,00 €
47637		100,00 €
48108		100,00 €
48829		100,00 €
49490		200,00 €
50241		100,00 €
51045		50,00 €
51122		100,00 €
51669		100,00 €
53430		100,00 €
54001		200,00 €
54097		50,00 €
54582		100,00 €
55333		100,00 €
56114		100,00 €
56635		100,00 €
56716		100,00 €
56997		100,00 €
57568		100,00 €
58314		50,00 €
58399		100,00 €
59340		200,00 €
59791		100,00 €
60542		100,00 €
61273		100,00 €
61450		100,00 €
61463		50,00 €
62211		100,00 €
62922		100,00 €
63383		*
64104		100,00 €
64585		100,00 €
65256		100,00 €
66167		*
66770		50,00 €
66818		100,00 €
67289		100,00 €
67900		100,00 €
68451		100,00 €
69219		200,00 €
70082		100,00 €
71237		50,00 €
71433		100,00 €
71443		*
72193		100,00 €
72944		100,00 €
73695		100,00 €
74138		50,00 €
74446		100,00 €
75217		100,00 €
76038		200,00 €
76829		100,00 €
77450		100,00 €
78384		50,00 €
78401		100,00 €
79122		100,00 €
79794		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 20 2 2024

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024, το ποσό των 2.500.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024.

λαικο λαχειο 20 Φεβρουαρίου 2024

Laiko laxeio klirosi 20-2-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: