ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 21-02-2017: Αποτελέσματα 8ης κλήρωσης

Στη σημερινή (8η) κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, της Τρίτης 21 Φεβρουαρίου 2017, κληρώθηκε ο αριθμός 62538.

Ο τυχερός λαχνός 62538 της 9ης σειράς, στοιχείο Ε, κερδίζει  900.000 ευρώ (765.015,00 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους).

Κέρδη τρίδυμου λαχνού  1.200.000,00 ευρώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός Στχ.   Κέρδος    Φόρος    Καθαρό
----------------------------------------------------------
 9, 62538,  Ε,   900.000,00 134.985,00  765.015,00
 9, 62538, Α+Β+Γ+Δ,  100.000,00  14.940,00  85.060,00
10, 62538,  Α-Ε ,  100.000,00  14.925,00  85.075,00
 8, 62538,  Α-Ε ,  100.000,00  14.925,00  85.075,00
Σε όλες τις άλλες σειρές, 
            25.000,00  3.675,00  21.325,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος   Φόρος  Καθαρό
-------------------------------------
22435, 5.000,00,  450,00, 4.550,00
38351, 5.000,00,  450,00, 4.550,00
 5295, 1.000,00,  50,00,  950,00
12661, 1.000,00,  50,00,  950,00
29582, 1.000,00,  50,00,  950,00
54478, 1.000,00,  50,00,  950,00
78408, 1.000,00,  50,00,  950,00

Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
-----------------------
571		500,00
1462		200,00
2243		500,00
3030		200,00
3461		200,00
4172		500,00
4383		200,00
5054		200,00
5295		Φορ/ται
6216		200,00
6767		200,00
7318		200,00
7729		500,00
8220		200,00
8891		200,00
9512		500,00
10433		200,00
11674		200,00
12661		Φορ/ται
13432		200,00
14213		200,00
14924		500,00
15585		200,00
16416		200,00
17217		200,00
17968		500,00
18679		200,00
19430		200,00
20161		200,00
20842		500,00
20893		200,00
22404		200,00
22435		Φορ/ται
22582		200,00
23323		200,00
23894		500,00
24505		200,00
25336		500,00
25877		200,00
26608		200,00
27389		200,00
28140		500,00
28891		200,00
29582		Φορ/ται
30333		200,00
31214		200,00
31845		200,00
32456		500,00
33533		200,00
34344		500,00
35205		200,00
35536		200,00
36357		200,00
37168		200,00
37919		200,00
38351		Φορ/ται
38480		200,00
38732		200,00
39203		200,00
39924		200,00
40585		500,00
41336		200,00
42217		500,00
42764		200,00
44525		200,00
45096		500,00
45677		200,00
46428		200,00
47209		500,00
47730		200,00
47811		200,00
48092		200,00
48663		500,00
49494		200,00
50435		500,00
50886		200,00
51637		200,00
52368		200,00
52545		500,00
53306		200,00
54017		200,00
54478		Φορ/ται
55199		200,00
55680		200,00
56351		200,00
57262		500,00
57913		200,00
58384		200,00
58995		500,00
59546		200,00
60314		500,00
61177		200,00
62528		200,00
62538		Φορ/ται
63288		200,00
64039		200,00
64790		500,00
65541		200,00
66312		200,00
67133		500,00
67924		200,00
68545		500,00
69496		200,00
70217		200,00
70889		200,00
71511		500,00
71933		200,00
72525		200,00
72549		200,00
73230		500,00
74021		200,00
74502		500,00
75113		200,00
75804		200,00
76515		500,00
77196		200,00
77727		200,00
78408		Φορ/ται
79179		200,00
79990		200,00

Πηγή: www.thereport.gr
Αριθμός πρόσθετης χρηματοδότησης μεγάλου λαχνού: 11
α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 8
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 9
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 62000 έως 62999, από 22000 έως 22999 καθώς και από 38000 έως 38999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφρονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.

Laiko laxeio klirosi 21-02-2017
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πίνακας αποτελεσμάτων 8ης κλήρωσης: 21 Φεβρουαρίου 2017