ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 21-11-2023: Αποτελέσματα 47ης κλήρωσης

Στην 47η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 21 Νοεμβρίου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 8983, της 3ης σειράς, στοιχείο Β. Έγινε νέο (ΔΙΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 166.284 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (48ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.150.000 ευρώ. Ο αριθμός 48880 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 21-11-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 21-11-2023

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 47ης κλήρωσης 21-11-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 3,  8983,   Β    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 3,  8983,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 4,  8983,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 2,  8983,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
48880	5.000,00    450,00	4.550,00
923	1.000,00	50,00	 950,00
3707	1.000,00	50,00	 950,00
19675	1.000,00	50,00	 950,00
24853	1.000,00	50,00	 950,00
31740	1.000,00	50,00	 950,00
35957	1.000,00	50,00	 950,00
39106	1.000,00	50,00	 950,00
56027	1.000,00	50,00	 950,00
64796	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
462		100,00 €
923		*
1644		100,00 €
2125		100,00 €
2796		100,00 €
3707		*
4310		50,00 €
4358		100,00 €
4829		100,00 €
5440		100,00 €
5991		100,00 €
6759		200,00 €
7622		100,00 €
8777		50,00 €
8973		100,00 €
8983		*
9733		100,00 €
10484		100,00 €
11235		100,00 €
11678		50,00 €
11986		100,00 €
12757		100,00 €
13578		200,00 €
14369		100,00 €
14990		100,00 €
15924		50,00 €
15941		100,00 €
16662		100,00 €
17334		100,00 €
17956		200,00 €
18378		100,00 €
18970		100,00 €
18994		100,00 €
19675		*
20466		100,00 €
20686		50,00 €
20947		100,00 €
21558		100,00 €
22249		100,00 €
22960		100,00 €
23641		100,00 €
24172		100,00 €
24693		50,00 €
24853		*
25624		100,00 €
26435		100,00 €
26927		50,00 €
27016		100,00 €
27907		100,00 €
28688		200,00 €
29475		100,00 €
29906		100,00 €
30617		100,00 €
30828		100,00 €
31438		50,00 €
31499		100,00 €
31740		*
32661		100,00 €
33212		100,00 €
33763		100,00 €
34174		100,00 €
34665		100,00 €
35336		100,00 €
35957		*
36777		50,00 €
36878		100,00 €
38119		100,00 €
39106		*
39877		100,00 €
40658		100,00 €
40820		50,00 €
41369		100,00 €
42030		100,00 €
42861		100,00 €
43604		50,00 €
43662		100,00 €
44413		200,00 €
45124		100,00 €
45875		100,00 €
46606		100,00 €
46656		50,00 €
47287		100,00 €
47338		100,00 €
48849		100,00 €
48880		*
49027		100,00 €
49768		100,00 €
50339		100,00 €
50950		100,00 €
51781		200,00 €
52322		100,00 €
53053		100,00 €
53475		50,00 €
53834		100,00 €
54585		100,00 €
55336		100,00 €
56027		*
56778		100,00 €
57659		100,00 €
57853		50,00 €
58290		100,00 €
58901		100,00 €
59572		50,00 €
59978		100,00 €
60789		200,00 €
61650		100,00 €
61981		100,00 €
62802		100,00 €
63613		100,00 €
64364		100,00 €
64750		50,00 €
64796		*
64925		100,00 €
65177		100,00 €
65648		100,00 €
66369		100,00 €
67030		200,00 €
67781		100,00 €
68585		50,00 €
68662		100,00 €
69209		100,00 €
70970		100,00 €
71541		200,00 €
71637		50,00 €
72122		100,00 €
72873		100,00 €
73654		100,00 €
74175		100,00 €
74256		100,00 €
74537		100,00 €
75108		100,00 €
75854		50,00 €
75939		100,00 €
76880		200,00 €
77331		100,00 €
78082		100,00 €
78813		100,00 €
78990		100,00 €
79003		50,00 €
79751		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 21 11 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023, το ποσό των 2.100.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023.

λαικο λαχειο 21 Νοεμβρίου 2023

Laiko laxeio klirosi 21-11-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: