ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 21-3-2023: Αποτελέσματα 12ης κλήρωσης

Στην 12η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 21 Μαρτίου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 27935, της 7ης σειράς, στοιχείο Δ. Έγινε νέο (ΕΞΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 489.200 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (13ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.450.000 ευρώ. Ο αριθμός 67832 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 21-3-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 21-3-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 12ης κλήρωσης 21-3-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 7,  27935,   Δ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  27935,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  27935,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 6,  27935,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
67832	5.000,00    450,00	4.550,00
3748	1.000,00	50,00	 950,00
19875	1.000,00	50,00	 950,00
22659	1.000,00	50,00	 950,00
38627	1.000,00	50,00	 950,00
43805	1.000,00	50,00	 950,00
50692	1.000,00	50,00	 950,00
54909	1.000,00	50,00	 950,00
58058	1.000,00	50,00	 950,00
74979	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
602		100,00 €
933		100,00 €
1754		100,00 €
2565		100,00 €
3316		100,00 €
3702		50,00 €
3748		*
3877		100,00 €
4129		100,00 €
4600		100,00 €
5321		100,00 €
5982		200,00 €
6733		100,00 €
7537		50,00 €
7614		100,00 €
8161		100,00 €
9922		100,00 €
10493		200,00 €
10589		50,00 €
11074		100,00 €
11825		100,00 €
12606		100,00 €
13127		100,00 €
13208		100,00 €
13489		100,00 €
14060		100,00 €
14806		50,00 €
14891		100,00 €
15832		200,00 €
16283		100,00 €
17034		100,00 €
17765		100,00 €
17942		100,00 €
17955		50,00 €
18703		100,00 €
19414		100,00 €
19875		*
20596		100,00 €
21077		100,00 €
21748		100,00 €
22659		*
23262		50,00 €
23310		100,00 €
23781		100,00 €
24392		100,00 €
24943		100,00 €
25711		200,00 €
26574		100,00 €
27729		50,00 €
27925		100,00 €
27935		*
28685		100,00 €
29436		100,00 €
30187		100,00 €
30630		50,00 €
30938		100,00 €
31709		100,00 €
32530		200,00 €
33321		100,00 €
33942		100,00 €
34876		50,00 €
34893		100,00 €
35614		100,00 €
36286		100,00 €
36908		200,00 €
37330		100,00 €
37922		100,00 €
37946		100,00 €
38627		*
39418		100,00 €
39638		50,00 €
39899		100,00 €
40510		100,00 €
41201		100,00 €
41912		100,00 €
42593		100,00 €
43124		100,00 €
43645		50,00 €
43805		*
44576		100,00 €
45387		100,00 €
45879		50,00 €
45968		100,00 €
46859		100,00 €
47640		200,00 €
48427		100,00 €
48858		100,00 €
49569		100,00 €
49780		100,00 €
50390		50,00 €
50451		100,00 €
50692		*
51613		100,00 €
52164		100,00 €
52715		100,00 €
53126		100,00 €
53617		100,00 €
54288		100,00 €
54909		*
55729		50,00 €
55830		100,00 €
57071		100,00 €
58058		*
58829		100,00 €
59610		100,00 €
59772		50,00 €
60321		100,00 €
60982		100,00 €
61813		100,00 €
62556		50,00 €
62614		100,00 €
63365		200,00 €
64076		100,00 €
64827		100,00 €
65558		100,00 €
65608		50,00 €
66239		100,00 €
66290		100,00 €
67801		100,00 €
67832		*
67979		100,00 €
68720		100,00 €
69291		100,00 €
69902		100,00 €
70733		200,00 €
71274		100,00 €
72005		100,00 €
72427		50,00 €
72786		100,00 €
73537		100,00 €
74288		100,00 €
74979		*
75730		100,00 €
76611		100,00 €
76805		50,00 €
77242		100,00 €
77853		100,00 €
78524		50,00 €
78930		100,00 €
79741		200,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 21 3 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023, το ποσό των 2.350.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023.

λαικο λαχειο 21 Μαρτίου 2023

Laiko laxeio klirosi 21-3-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: