ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 21-5-2024: Αποτελέσματα 21ης κλήρωσης – Μεγάλος νικητής

Στην 21η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2024 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 21 Μαΐου 2024 είχαμε μεγάλο νικητή μετά από 2 συνεχόμενα ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ειδικότερα, κληρώθηκε ο αριθμός 16040, της 7ης σειράς, στοιχείο Ε, ο οποίος κερδίζει το ποσό του 200.000 ευρώ. Τα κέρδη του τρίδυμου λαχνού ανέρχονται στα 275.000 ευρώ, ενώ είχαμε και μερικό ΤΖΑΚ-ΠΟΤ! Ποσό 23.222 € μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό τής επόμενης κλήρωσης. Επίσης ο αριθμός 55937 κερδίζει 5.000 ευρώ. Ακόμη, 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ και 100 αριθμοί από 200 ευρώ ο καθένα. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 21-5-2024, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 21-5-2024.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 21ης κλήρωσης 21-5-2024

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος    Φόρος     Καθαρό
----------------------------------------------------------------
 7,  16040,   Ε    200.000,00  29.985,00   170.015,00
 7,  16040,  Α+Β+Γ+Δ   50.000,00   7.440,00   42.560,00
 8,  16040,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 6,  16040,   Α-Ε ,   25.000,00   3.675,00   21.325,00
Σε όλες τις άλλες σειρές  15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
55937	5.000,00    450,00	4.550,00
7980	1.000,00	50,00	 950,00
10764	1.000,00	50,00	 950,00
26732	1.000,00	50,00	 950,00
31910	1.000,00	50,00	 950,00
38797	1.000,00	50,00	 950,00
43014	1.000,00	50,00	 950,00
46163	1.000,00	50,00	 950,00
63084	1.000,00	50,00	 950,00
71853	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
711		100,00 €
1232		100,00 €
1313		100,00 €
1594		100,00 €
2165		100,00 €
2911		50,00 €
2996		100,00 €
3937		200,00 €
4388		100,00 €
5139		100,00 €
5870		100,00 €
6047		100,00 €
6060		50,00 €
6808		100,00 €
7519		100,00 €
7980		*
8701		100,00 €
9182		100,00 €
9853		100,00 €
10764		*
11367		50,00 €
11415		100,00 €
11886		100,00 €
12497		100,00 €
13048		100,00 €
13816		200,00 €
14679		100,00 €
15834		50,00 €
16030		100,00 €
16040		*
16790		100,00 €
17541		100,00 €
18292		100,00 €
18735		50,00 €
19043		100,00 €
19814		100,00 €
20635		200,00 €
21426		100,00 €
22047		100,00 €
22981		50,00 €
22998		100,00 €
23719		100,00 €
24391		100,00 €
25013		200,00 €
25435		100,00 €
26027		100,00 €
26051		100,00 €
26732		*
27523		100,00 €
27743		50,00 €
28004		100,00 €
28615		100,00 €
29306		100,00 €
30017		100,00 €
30698		100,00 €
31229		100,00 €
31750		50,00 €
31910		*
32681		100,00 €
33492		100,00 €
33984		50,00 €
34073		100,00 €
34964		100,00 €
35745		200,00 €
36532		100,00 €
36963		100,00 €
37674		100,00 €
37885		100,00 €
38495		50,00 €
38556		100,00 €
38797		*
39718		100,00 €
40269		100,00 €
40820		100,00 €
41231		100,00 €
41722		100,00 €
42393		100,00 €
43014		*
43834		50,00 €
43935		100,00 €
45176		100,00 €
46163		*
46934		100,00 €
47715		100,00 €
47877		50,00 €
48426		100,00 €
49087		100,00 €
49918		100,00 €
50661		50,00 €
50719		100,00 €
51470		200,00 €
52181		100,00 €
52932		100,00 €
53663		100,00 €
53713		50,00 €
54344		100,00 €
54395		100,00 €
55906		100,00 €
55937		*
56084		100,00 €
56825		100,00 €
57396		100,00 €
58007		100,00 €
58838		200,00 €
59379		100,00 €
60110		100,00 €
60532		50,00 €
60891		100,00 €
61642		100,00 €
62393		100,00 €
63084		*
63835		100,00 €
64716		100,00 €
64910		50,00 €
65347		100,00 €
65958		100,00 €
66629		50,00 €
67035		100,00 €
67846		200,00 €
68707		100,00 €
69038		100,00 €
69859		100,00 €
70670		100,00 €
71421		100,00 €
71807		50,00 €
71853		*
71982		100,00 €
72234		100,00 €
72705		100,00 €
73426		100,00 €
74087		200,00 €
74838		100,00 €
75642		50,00 €
75719		100,00 €
76266		100,00 €
78027		100,00 €
78598		200,00 €
78694		50,00 €
79179		100,00 €
79930		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 21 5 2024

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 21 Μαΐου 2024, το ποσό των 2.100.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 28 Μαΐου 2024.

λαικο λαχειο 21 Μαΐου 2024

Laiko laxeio klirosi 21-5-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: