ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 23-1-2024: Αποτελέσματα 4ης κλήρωσης

Στην 4η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2024 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιανουαρίου 2024, κληρώθηκε ο αριθμός 23862, της 8ης σειράς, στοιχείο Δ. Έγινε νέο (ΤΡΙΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 268.054 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (5ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.200.000 ευρώ. Ο αριθμός 63759 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 23-1-2024, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 23-1-2024

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 4ης κλήρωσης 23-1-2024

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 8,  23862,   Δ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  23862,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 9,  23862,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  23862,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
63759	5.000,00    450,00	4.550,00
15802	1.000,00	50,00	 950,00
18586	1.000,00	50,00	 950,00
34554	1.000,00	50,00	 950,00
39732	1.000,00	50,00	 950,00
46619	1.000,00	50,00	 950,00
50836	1.000,00	50,00	 950,00
53985	1.000,00	50,00	 950,00
70906	1.000,00	50,00	 950,00
79675	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
56		100,00 €
527		100,00 €
1248		100,00 €
1909		200,00 €
2660		100,00 €
3464		50,00 €
3541		100,00 €
4088		100,00 €
5849		100,00 €
6420		200,00 €
6516		50,00 €
7001		100,00 €
7752		100,00 €
8533		100,00 €
9054		100,00 €
9135		100,00 €
9416		100,00 €
9987		100,00 €
10733		50,00 €
10818		100,00 €
11759		200,00 €
12210		100,00 €
12961		100,00 €
13692		100,00 €
13869		100,00 €
13882		50,00 €
14630		100,00 €
15341		100,00 €
15802		*
16523		100,00 €
17004		100,00 €
17675		100,00 €
18586		*
19189		50,00 €
19237		100,00 €
19708		100,00 €
20319		100,00 €
20870		100,00 €
21638		200,00 €
22501		100,00 €
23656		50,00 €
23852		100,00 €
23862		*
24612		100,00 €
25363		100,00 €
26114		100,00 €
26557		50,00 €
26865		100,00 €
27636		100,00 €
28457		200,00 €
29248		100,00 €
29869		100,00 €
30803		50,00 €
30820		100,00 €
31541		100,00 €
32213		100,00 €
32835		200,00 €
33257		100,00 €
33849		100,00 €
33873		100,00 €
34554		*
35345		100,00 €
35565		50,00 €
35826		100,00 €
36437		100,00 €
37128		100,00 €
37839		100,00 €
38520		100,00 €
39051		100,00 €
39572		50,00 €
39732		*
40503		100,00 €
41314		100,00 €
41806		50,00 €
41895		100,00 €
42786		100,00 €
43567		200,00 €
44354		100,00 €
44785		100,00 €
45496		100,00 €
45707		100,00 €
46317		50,00 €
46378		100,00 €
46619		*
47540		100,00 €
48091		100,00 €
48642		100,00 €
49053		100,00 €
49544		100,00 €
50215		100,00 €
50836		*
51656		50,00 €
51757		100,00 €
52998		100,00 €
53985		*
54756		100,00 €
55537		100,00 €
55699		50,00 €
56248		100,00 €
56909		100,00 €
57740		100,00 €
58483		50,00 €
58541		100,00 €
59292		200,00 €
60003		100,00 €
60754		100,00 €
61485		100,00 €
61535		50,00 €
62166		100,00 €
62217		100,00 €
63728		100,00 €
63759		*
63906		100,00 €
64647		100,00 €
65218		100,00 €
65829		100,00 €
66660		200,00 €
67201		100,00 €
67932		100,00 €
68354		50,00 €
68713		100,00 €
69464		100,00 €
70215		100,00 €
70906		*
71657		100,00 €
72538		100,00 €
72732		50,00 €
73169		100,00 €
73780		100,00 €
74451		50,00 €
74857		100,00 €
75668		200,00 €
76529		100,00 €
76860		100,00 €
77681		100,00 €
78492		100,00 €
79243		100,00 €
79629		50,00 €
79675		*
79804		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 23 1 2024

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024, το ποσό των 2.100.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024.

λαικο λαχειο 23 Ιανουαρίου 2024

Laiko laxeio klirosi 23-1-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: