ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 23-4-2024: Αποτελέσματα 17ς κλήρωσης

Στην 17η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2024 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 23 Απριλίου 2024, κληρώθηκε ο αριθμός 10471, της 8ης σειράς, στοιχείο Δ. Έγινε νέο, (ΕΞΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 495.400 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (18ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.400.000 ευρώ. Ο αριθμός 50368 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 23-4-2024, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 23-4-2024

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 17ης κλήρωσης 23-4-2024

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 8,  10471,   Δ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  10471,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 9,  10471,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  10471,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
50368	5.000,00    450,00	4.550,00
2411	1.000,00	50,00	 950,00
5195	1.000,00	50,00	 950,00
21163	1.000,00	50,00	 950,00
26341	1.000,00	50,00	 950,00
33228	1.000,00	50,00	 950,00
37445	1.000,00	50,00	 950,00
40594	1.000,00	50,00	 950,00
57515	1.000,00	50,00	 950,00
66284	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
301		100,00 €
478		100,00 €
491		50,00 €
1239		100,00 €
1950		100,00 €
2411		*
3132		100,00 €
3613		100,00 €
4284		100,00 €
5195		*
5798		50,00 €
5846		100,00 €
6317		100,00 €
6928		100,00 €
7479		100,00 €
8247		200,00 €
9110		100,00 €
10265		50,00 €
10461		100,00 €
10471		*
11221		100,00 €
11972		100,00 €
12723		100,00 €
13166		50,00 €
13474		100,00 €
14245		100,00 €
15066		200,00 €
15857		100,00 €
16478		100,00 €
17412		50,00 €
17429		100,00 €
18150		100,00 €
18822		100,00 €
19444		200,00 €
19866		100,00 €
20458		100,00 €
20482		100,00 €
21163		*
21954		100,00 €
22174		50,00 €
22435		100,00 €
23046		100,00 €
23737		100,00 €
24448		100,00 €
25129		100,00 €
25660		100,00 €
26181		50,00 €
26341		*
27112		100,00 €
27923		100,00 €
28415		50,00 €
28504		100,00 €
29395		100,00 €
30176		200,00 €
30963		100,00 €
31394		100,00 €
32105		100,00 €
32316		100,00 €
32926		50,00 €
32987		100,00 €
33228		*
34149		100,00 €
34700		100,00 €
35251		100,00 €
35662		100,00 €
36153		100,00 €
36824		100,00 €
37445		*
38265		50,00 €
38366		100,00 €
39607		100,00 €
40594		*
41365		100,00 €
42146		100,00 €
42308		50,00 €
42857		100,00 €
43518		100,00 €
44349		100,00 €
45092		50,00 €
45150		100,00 €
45901		200,00 €
46612		100,00 €
47363		100,00 €
48094		100,00 €
48144		50,00 €
48775		100,00 €
48826		100,00 €
50337		100,00 €
50368		*
50515		100,00 €
51256		100,00 €
51827		100,00 €
52438		100,00 €
53269		200,00 €
53810		100,00 €
54541		100,00 €
54963		50,00 €
55322		100,00 €
56073		100,00 €
56824		100,00 €
57515		*
58266		100,00 €
59147		100,00 €
59341		50,00 €
59778		100,00 €
60389		100,00 €
61060		50,00 €
61466		100,00 €
62277		200,00 €
63138		100,00 €
63469		100,00 €
64290		100,00 €
65101		100,00 €
65852		100,00 €
66238		50,00 €
66284		*
66413		100,00 €
66665		100,00 €
67136		100,00 €
67857		100,00 €
68518		200,00 €
69269		100,00 €
70073		50,00 €
70150		100,00 €
70697		100,00 €
72458		100,00 €
73029		200,00 €
73125		50,00 €
73610		100,00 €
74361		100,00 €
75142		100,00 €
75663		100,00 €
75744		100,00 €
76025		100,00 €
76596		100,00 €
77342		50,00 €
77427		100,00 €
78368		200,00 €
78819		100,00 €
79570		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 23 4 2024

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 23 Απριλίου 2024, το ποσό των 2.300.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

λαικο λαχειο 23 Απριλίου 2024

Laiko laxeio klirosi 23-4-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: