ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 23-5-2023: Αποτελέσματα 21ης κλήρωσης

Ακόμη ένα νέο τζακ-ποτ, το 15ο συνεχόμενο, είχαμε στην κλήρωση του λαϊκού λαχείου της Τρίτης 23/5/2023. Ειδικότερα, στην 21η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 23 Μαΐου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 51032, της 1ης σειράς, στοιχείο Α. Έγινε και νέο, (ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΠΜΤΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 1.401.000 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (22ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 3.600.000 ευρώ. Ο αριθμός 10929 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 23-5-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 23-5-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 21ης κλήρωσης 23-5-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 1,  51032,   Α    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 1,  51032,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 2,  51032,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
10,  51032,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
10929	5.000,00    450,00	4.550,00
1155	1.000,00	50,00	 950,00
18076	1.000,00	50,00	 950,00
26845	1.000,00	50,00	 950,00
42972	1.000,00	50,00	 950,00
45756	1.000,00	50,00	 950,00
61724	1.000,00	50,00	 950,00
66902	1.000,00	50,00	 950,00
73789	1.000,00	50,00	 950,00
78006	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
168		100,00 €
1155		*
1926		100,00 €
2707		100,00 €
2869		50,00 €
3418		100,00 €
4079		100,00 €
4910		100,00 €
5653		50,00 €
5711		100,00 €
6462		200,00 €
7173		100,00 €
7924		100,00 €
8655		100,00 €
8705		50,00 €
9336		100,00 €
9387		100,00 €
10898		100,00 €
10929		*
11076		100,00 €
11817		100,00 €
12388		100,00 €
12999		100,00 €
13830		200,00 €
14371		100,00 €
15102		100,00 €
15524		50,00 €
15883		100,00 €
16634		100,00 €
17385		100,00 €
18076		*
18827		100,00 €
19708		100,00 €
19902		50,00 €
20339		100,00 €
20950		100,00 €
21621		50,00 €
22027		100,00 €
22838		200,00 €
23699		100,00 €
24030		100,00 €
24851		100,00 €
25662		100,00 €
26413		100,00 €
26799		50,00 €
26845		*
26974		100,00 €
27226		100,00 €
27697		100,00 €
28418		100,00 €
29079		200,00 €
29830		100,00 €
30634		50,00 €
30711		100,00 €
31258		100,00 €
33019		100,00 €
33590		200,00 €
33686		50,00 €
34171		100,00 €
34922		100,00 €
35703		100,00 €
36224		100,00 €
36305		100,00 €
36586		100,00 €
37157		100,00 €
37903		50,00 €
37988		100,00 €
38929		200,00 €
39380		100,00 €
40131		100,00 €
40862		100,00 €
41039		100,00 €
41052		50,00 €
41800		100,00 €
42511		100,00 €
42972		*
43693		100,00 €
44174		100,00 €
44845		100,00 €
45756		*
46359		50,00 €
46407		100,00 €
46878		100,00 €
47489		100,00 €
48040		100,00 €
48808		200,00 €
49671		100,00 €
50826		50,00 €
51022		100,00 €
51032		*
51782		100,00 €
52533		100,00 €
53284		100,00 €
53727		50,00 €
54035		100,00 €
54806		100,00 €
55627		200,00 €
56418		100,00 €
57039		100,00 €
57973		50,00 €
57990		100,00 €
58711		100,00 €
59383		100,00 €
60005		200,00 €
60427		100,00 €
61019		100,00 €
61043		100,00 €
61724		*
62515		100,00 €
62735		50,00 €
62996		100,00 €
63607		100,00 €
64298		100,00 €
65009		100,00 €
65690		100,00 €
66221		100,00 €
66742		50,00 €
66902		*
67673		100,00 €
68484		100,00 €
68976		50,00 €
69065		100,00 €
69956		100,00 €
70737		200,00 €
71524		100,00 €
71955		100,00 €
72666		100,00 €
72877		100,00 €
73487		50,00 €
73548		100,00 €
73789		*
74710		100,00 €
75261		100,00 €
75812		100,00 €
76223		100,00 €
76714		100,00 €
77385		100,00 €
78006		*
78826		50,00 €
78927		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 23 5 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 23 Μαΐου 2023, το ποσό των 3.500.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει τη Τρίτη 30 Μαΐου 2023.

λαικο λαχειο 23 Μαΐου 2023

Laiko laxeio klirosi 23-5-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: