ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 23-8-2022: Αποτελέσματα 34ης κλήρωσης

Στην 34η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2022 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 23 Αυγούστου 2022, κληρώθηκε ο αριθμός 39893, της 7ης σειράς, στοιχείο Α. Έγινε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 66.741 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (35ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.030.000 ευρώ. Ο αριθμός 79790 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 9 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 23-8-2022, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 23-8-2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 34ης κλήρωσης 23-8-2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 7,  39893,   Α    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  39893,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  39893,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 6,  39893,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
79790	5.000,00    450,00	4.550,00
6937	1.000,00	50,00	 950,00
15706	1.000,00	50,00	 950,00
31833	1.000,00	50,00	 950,00
34617	1.000,00	50,00	 950,00
50585	1.000,00	50,00	 950,00
55763	1.000,00	50,00	 950,00
62650	1.000,00	50,00	 950,00
66867	1.000,00	50,00	 950,00
70016	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
678		100,00 €
1249		100,00 €
1860		100,00 €
2691		200,00 €
3232		100,00 €
3963		100,00 €
4385		50,00 €
4744		100,00 €
5495		100,00 €
6246		100,00 €
6937		*
7688		100,00 €
8569		100,00 €
8763		50,00 €
9200		100,00 €
9811		100,00 €
10482		50,00 €
10888		100,00 €
11699		200,00 €
12560		100,00 €
12891		100,00 €
13712		100,00 €
14523		100,00 €
15274		100,00 €
15660		50,00 €
15706		*
15835		100,00 €
16087		100,00 €
16558		100,00 €
17279		100,00 €
17940		200,00 €
18691		100,00 €
19495		50,00 €
19572		100,00 €
20119		100,00 €
21880		100,00 €
22451		200,00 €
22547		50,00 €
23032		100,00 €
23783		100,00 €
24564		100,00 €
25085		100,00 €
25166		100,00 €
25447		100,00 €
26018		100,00 €
26764		50,00 €
26849		100,00 €
27790		200,00 €
28241		100,00 €
28992		100,00 €
29723		100,00 €
29900		100,00 €
29913		50,00 €
30661		100,00 €
31372		100,00 €
31833		*
32554		100,00 €
33035		100,00 €
33706		100,00 €
34617		*
35220		50,00 €
35268		100,00 €
35739		100,00 €
36350		100,00 €
36901		100,00 €
37669		200,00 €
38532		100,00 €
39687		50,00 €
39883		100,00 €
39893		*
40643		100,00 €
41394		100,00 €
42145		100,00 €
42588		50,00 €
42896		100,00 €
43667		100,00 €
44488		200,00 €
45279		100,00 €
45900		100,00 €
46834		50,00 €
46851		100,00 €
47572		100,00 €
48244		100,00 €
48866		200,00 €
49288		100,00 €
49880		100,00 €
49904		100,00 €
50585		*
51376		100,00 €
51596		50,00 €
51857		100,00 €
52468		100,00 €
53159		100,00 €
53870		100,00 €
54551		100,00 €
55082		100,00 €
55603		50,00 €
55763		*
56534		100,00 €
57345		100,00 €
57837		50,00 €
57926		100,00 €
58817		100,00 €
59598		200,00 €
60385		100,00 €
60816		100,00 €
61527		100,00 €
61738		100,00 €
62348		50,00 €
62409		100,00 €
62650		*
63571		100,00 €
64122		100,00 €
64673		100,00 €
65084		100,00 €
65575		100,00 €
66246		100,00 €
66867		*
67687		50,00 €
67788		100,00 €
69029		100,00 €
70016		*
70787		100,00 €
71568		100,00 €
71730		50,00 €
72279		100,00 €
72940		100,00 €
73771		100,00 €
74514		50,00 €
74572		100,00 €
75323		200,00 €
76034		100,00 €
76785		100,00 €
77516		100,00 €
77566		50,00 €
78197		100,00 €
78248		100,00 €
79759		100,00 €
79790		*
79937		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 23 8 2022

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022, το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022.

λαικο λαχειο 23 Αυγούστου 2022

Laiko laxeio klirosi 23-8-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: