ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 24-10-2023: Αποτελέσματα 43ης κλήρωσης (2)

Στην 43η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 24 Οκτωβρίου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 46238, της 1ης σειράς, στοιχείο Γ. Έγινε μερικό ΤΖΑΚ-ΠΟΤ, καθώς ο λαχνός είχε πουληθεί στη 2η σειρά με τα κέρδη του τυχερού να ανέρχονται στα 25.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός δεν είχε πουληθεί στην 1η και 10η σειρά. Το ποσό του ΤΖΑΚ-ΠΟΤ ήτοι 253.325 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (44ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.250.000 ευρώ. Ο αριθμός 6135 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 24-10-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 24-10-2023

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023, 21:11

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 43ης κλήρωσης 24-10-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 1,  46238,   Γ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 1,  46238,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 2,  46238,   Α-Ε ,   25.000,00  3.625,00   21.375,00
10,  46238,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
6135	5.000,00    450,00	4.550,00
13282	1.000,00	50,00	 950,00
22051	1.000,00	50,00	 950,00
38178	1.000,00	50,00	 950,00
40962	1.000,00	50,00	 950,00
56930	1.000,00	50,00	 950,00
62108	1.000,00	50,00	 950,00
68995	1.000,00	50,00	 950,00
73212	1.000,00	50,00	 950,00
76361	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
116		100,00 €
859		50,00 €
917		100,00 €
1668		200,00 €
2379		100,00 €
3130		100,00 €
3861		100,00 €
3911		50,00 €
4542		100,00 €
4593		100,00 €
6104		100,00 €
6135		*
6282		100,00 €
7023		100,00 €
7594		100,00 €
8205		100,00 €
9036		200,00 €
9577		100,00 €
10308		100,00 €
10730		50,00 €
11089		100,00 €
11840		100,00 €
12591		100,00 €
13282		*
14033		100,00 €
14914		100,00 €
15108		50,00 €
15545		100,00 €
16156		100,00 €
16827		50,00 €
17233		100,00 €
18044		200,00 €
18905		100,00 €
19236		100,00 €
20057		100,00 €
20868		100,00 €
21619		100,00 €
22005		50,00 €
22051		*
22180		100,00 €
22432		100,00 €
22903		100,00 €
23624		100,00 €
24285		200,00 €
25036		100,00 €
25840		50,00 €
25917		100,00 €
26464		100,00 €
28225		100,00 €
28796		200,00 €
28892		50,00 €
29377		100,00 €
30128		100,00 €
30909		100,00 €
31430		100,00 €
31511		100,00 €
31792		100,00 €
32363		100,00 €
33109		50,00 €
33194		100,00 €
34135		200,00 €
34586		100,00 €
35337		100,00 €
36068		100,00 €
36245		100,00 €
36258		50,00 €
37006		100,00 €
37717		100,00 €
38178		*
38899		100,00 €
39380		100,00 €
40051		100,00 €
40962		*
41565		50,00 €
41613		100,00 €
42084		100,00 €
42695		100,00 €
43246		100,00 €
44014		200,00 €
44877		100,00 €
46032		50,00 €
46228		100,00 €
46238		*
46988		100,00 €
47739		100,00 €
48490		100,00 €
48933		50,00 €
49241		100,00 €
50012		100,00 €
50833		200,00 €
51624		100,00 €
52245		100,00 €
53179		50,00 €
53196		100,00 €
53917		100,00 €
54589		100,00 €
55211		200,00 €
55633		100,00 €
56225		100,00 €
56249		100,00 €
56930		*
57721		100,00 €
57941		50,00 €
58202		100,00 €
58813		100,00 €
59504		100,00 €
60215		100,00 €
60896		100,00 €
61427		100,00 €
61948		50,00 €
62108		*
62879		100,00 €
63690		100,00 €
64182		50,00 €
64271		100,00 €
65162		100,00 €
65943		200,00 €
66730		100,00 €
67161		100,00 €
67872		100,00 €
68083		100,00 €
68693		50,00 €
68754		100,00 €
68995		*
69916		100,00 €
70467		100,00 €
71018		100,00 €
71429		100,00 €
71920		100,00 €
72591		100,00 €
73212		*
74032		50,00 €
74133		100,00 €
75374		100,00 €
76361		*
77132		100,00 €
77913		100,00 €
78075		50,00 €
78624		100,00 €
79285		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 24 10 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023, το ποσό των 2.200.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0, 2, 4, 6, 8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.

λαικο λαχειο 24 Οκτωβρίου 2023

Laiko laxeio klirosi 24-10-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: