ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 26-3-2024: Αποτελέσματα 13ς κλήρωσης

Στην 13η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2024 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαρτίου 2024, κληρώθηκε ο αριθμός 35082, της 8ης σειράς, στοιχείο Δ. Έγινε νέο, (ΔΙΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 161.745 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (14ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.150.000 ευρώ. Ο αριθμός 74979 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 26-3-2024, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 26-3-2024

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 13ης κλήρωσης 26-3-2024

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 8,  35082,   Δ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  35082,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 9,  35082,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  35082,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
74979	5.000,00    450,00	4.550,00
2126	1.000,00	50,00	 950,00
10895	1.000,00	50,00	 950,00
27022	1.000,00	50,00	 950,00
29806	1.000,00	50,00	 950,00
45774	1.000,00	50,00	 950,00
50952	1.000,00	50,00	 950,00
57839	1.000,00	50,00	 950,00
62056	1.000,00	50,00	 950,00
65205	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
684		100,00 €
1435		100,00 €
2126		*
2877		100,00 €
3758		100,00 €
3952		50,00 €
4389		100,00 €
5000		100,00 €
5671		50,00 €
6077		100,00 €
6888		200,00 €
7749		100,00 €
8080		100,00 €
8901		100,00 €
9712		100,00 €
10463		100,00 €
10849		50,00 €
10895		*
11024		100,00 €
11276		100,00 €
11747		100,00 €
12468		100,00 €
13129		200,00 €
13880		100,00 €
14684		50,00 €
14761		100,00 €
15308		100,00 €
17069		100,00 €
17640		200,00 €
17736		50,00 €
18221		100,00 €
18972		100,00 €
19753		100,00 €
20274		100,00 €
20355		100,00 €
20636		100,00 €
21207		100,00 €
21953		50,00 €
22038		100,00 €
22979		200,00 €
23430		100,00 €
24181		100,00 €
24912		100,00 €
25089		100,00 €
25102		50,00 €
25850		100,00 €
26561		100,00 €
27022		*
27743		100,00 €
28224		100,00 €
28895		100,00 €
29806		*
30409		50,00 €
30457		100,00 €
30928		100,00 €
31539		100,00 €
32090		100,00 €
32858		200,00 €
33721		100,00 €
34876		50,00 €
35072		100,00 €
35082		*
35832		100,00 €
36583		100,00 €
37334		100,00 €
37777		50,00 €
38085		100,00 €
38856		100,00 €
39677		200,00 €
40468		100,00 €
41089		100,00 €
42023		50,00 €
42040		100,00 €
42761		100,00 €
43433		100,00 €
44055		200,00 €
44477		100,00 €
45069		100,00 €
45093		100,00 €
45774		*
46565		100,00 €
46785		50,00 €
47046		100,00 €
47657		100,00 €
48348		100,00 €
49059		100,00 €
49740		100,00 €
50271		100,00 €
50792		50,00 €
50952		*
51723		100,00 €
52534		100,00 €
53026		50,00 €
53115		100,00 €
54006		100,00 €
54787		200,00 €
55574		100,00 €
56005		100,00 €
56716		100,00 €
56927		100,00 €
57537		50,00 €
57598		100,00 €
57839		*
58760		100,00 €
59311		100,00 €
59862		100,00 €
60273		100,00 €
60764		100,00 €
61435		100,00 €
62056		*
62876		50,00 €
62977		100,00 €
64218		100,00 €
65205		*
65976		100,00 €
66757		100,00 €
66919		50,00 €
67468		100,00 €
68129		100,00 €
68960		100,00 €
69703		50,00 €
69761		100,00 €
70512		200,00 €
71223		100,00 €
71974		100,00 €
72705		100,00 €
72755		50,00 €
73386		100,00 €
73437		100,00 €
74948		100,00 €
74979		*
75126		100,00 €
75867		100,00 €
76438		100,00 €
77049		100,00 €
77880		200,00 €
78421		100,00 €
79152		100,00 €
79574		50,00 €
79933		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 26 3 2024

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024, το ποσό των 2.100.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 2 Απριλίου 2024.

λαικο λαχειο 26 Μαρτίου 2024

Laiko laxeio klirosi 26-3-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: