ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 27-2-2024: Αποτελέσματα 9ης κλήρωσης

Στην 9η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2024 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 27 Φεβρουαρίου 2024, κληρώθηκε ο αριθμός 43011, της 8ης σειράς, στοιχείο Β. Έγινε νέο (ΕΚΤΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 666.000 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (10ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.650.000 ευρώ. Ο αριθμός 2908 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 27-2-2024, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 27-2-2024

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 9ης κλήρωσης 27-2-2024

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 8,  43011,   Β    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  43011,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 9,  43011,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  43011,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
2908	5.000,00    450,00	4.550,00
10055	1.000,00	50,00	 950,00
18824	1.000,00	50,00	 950,00
34951	1.000,00	50,00	 950,00
37735	1.000,00	50,00	 950,00
53703	1.000,00	50,00	 950,00
58881	1.000,00	50,00	 950,00
65768	1.000,00	50,00	 950,00
69985	1.000,00	50,00	 950,00
73134	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
634		100,00 €
684		50,00 €
1315		100,00 €
1366		100,00 €
2877		100,00 €
2908		*
3055		100,00 €
3796		100,00 €
4367		100,00 €
4978		100,00 €
5809		200,00 €
6350		100,00 €
7081		100,00 €
7503		50,00 €
7862		100,00 €
8613		100,00 €
9364		100,00 €
10055		*
10806		100,00 €
11687		100,00 €
11881		50,00 €
12318		100,00 €
12929		100,00 €
13600		50,00 €
14006		100,00 €
14817		200,00 €
15678		100,00 €
16009		100,00 €
16830		100,00 €
17641		100,00 €
18392		100,00 €
18778		50,00 €
18824		*
18953		100,00 €
19205		100,00 €
19676		100,00 €
20397		100,00 €
21058		200,00 €
21809		100,00 €
22613		50,00 €
22690		100,00 €
23237		100,00 €
24998		100,00 €
25569		200,00 €
25665		50,00 €
26150		100,00 €
26901		100,00 €
27682		100,00 €
28203		100,00 €
28284		100,00 €
28565		100,00 €
29136		100,00 €
29882		50,00 €
29967		100,00 €
30908		200,00 €
31359		100,00 €
32110		100,00 €
32841		100,00 €
33018		100,00 €
33031		50,00 €
33779		100,00 €
34490		100,00 €
34951		*
35672		100,00 €
36153		100,00 €
36824		100,00 €
37735		*
38338		50,00 €
38386		100,00 €
38857		100,00 €
39468		100,00 €
40019		100,00 €
40787		200,00 €
41650		100,00 €
42805		50,00 €
43001		100,00 €
43011		*
43761		100,00 €
44512		100,00 €
45263		100,00 €
45706		50,00 €
46014		100,00 €
46785		100,00 €
47606		200,00 €
48397		100,00 €
49018		100,00 €
49952		50,00 €
49969		100,00 €
50690		100,00 €
51362		100,00 €
51984		200,00 €
52406		100,00 €
52998		100,00 €
53022		100,00 €
53703		*
54494		100,00 €
54714		50,00 €
54975		100,00 €
55586		100,00 €
56277		100,00 €
56988		100,00 €
57669		100,00 €
58200		100,00 €
58721		50,00 €
58881		*
59652		100,00 €
60463		100,00 €
60955		50,00 €
61044		100,00 €
61935		100,00 €
62716		200,00 €
63503		100,00 €
63934		100,00 €
64645		100,00 €
64856		100,00 €
65466		50,00 €
65527		100,00 €
65768		*
66689		100,00 €
67240		100,00 €
67791		100,00 €
68202		100,00 €
68693		100,00 €
69364		100,00 €
69985		*
70805		50,00 €
70906		100,00 €
72147		100,00 €
73134		*
73905		100,00 €
74686		100,00 €
74848		50,00 €
75397		100,00 €
76058		100,00 €
76889		100,00 €
77632		50,00 €
77690		100,00 €
78441		200,00 €
79152		100,00 €
79903		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 27 2 2024

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024, το ποσό των 2.600.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024.

λαικο λαχειο 27 Φεβρουαρίου 2024

Laiko laxeio klirosi 27-2-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: