ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 27-6-2023: Αποτελέσματα 26ης κλήρωσης

Στην 26η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιουνίου 2023 είχαμε μεγάλο νικητή μετά από 19 συνεχόμενα ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ειδικότερα, κληρώθηκε ο αριθμός 36769, της 6ης σειράς, στοιχείο Β, ο οποίος κερδίζει το ποσό του 1.314.700,00 ευρώ. Τα κέρδη του τρίδυμου λαχνού ανέρχονται στα 1.971.100 ευρώ. Επίσης ο αριθμός 76666 κερδίζει 5.000 ευρώ. Ακόμη, 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ και 100 αριθμοί από 200 ευρώ ο καθένα. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 27-6-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 27-6-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 26ης κλήρωσης 27-6-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος    Φόρος     Καθαρό
----------------------------------------------------------------
 6,  36769,   Β   1.314.700,00  197.190,00  1.117.510,00
 6,  36769,  A+Γ+Δ+Ε  328.400,00  49.200,00   279.200,00
 7,  36769,   Α-Ε ,  164.000,00  24.525,00   139.475,00
 5,  36769,   Α-Ε ,  164.000,00  24.525,00   139.475,00
Σε όλες τις άλλες σειρές  15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
76666	5.000,00    450,00	4.550,00
3813	1.000,00	50,00	 950,00
12582	1.000,00	50,00	 950,00
28709	1.000,00	50,00	 950,00
31493	1.000,00	50,00	 950,00
47461	1.000,00	50,00	 950,00
52639	1.000,00	50,00	 950,00
59526	1.000,00	50,00	 950,00
63743	1.000,00	50,00	 950,00
66892	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
108		100,00 €
839		100,00 €
1261		50,00 €
1620		100,00 €
2371		100,00 €
3122		100,00 €
3813		*
4564		100,00 €
5445		100,00 €
5639		50,00 €
6076		100,00 €
6687		100,00 €
7358		50,00 €
7764		100,00 €
8575		200,00 €
9436		100,00 €
9767		100,00 €
10588		100,00 €
11399		100,00 €
12150		100,00 €
12536		50,00 €
12582		*
12711		100,00 €
12963		100,00 €
13434		100,00 €
14155		100,00 €
14816		200,00 €
15567		100,00 €
16371		50,00 €
16448		100,00 €
16995		100,00 €
18756		100,00 €
19327		200,00 €
19423		50,00 €
19908		100,00 €
20659		100,00 €
21440		100,00 €
21961		100,00 €
22042		100,00 €
22323		100,00 €
22894		100,00 €
23640		50,00 €
23725		100,00 €
24666		200,00 €
25117		100,00 €
25868		100,00 €
26599		100,00 €
26776		100,00 €
26789		50,00 €
27537		100,00 €
28248		100,00 €
28709		*
29430		100,00 €
29911		100,00 €
30582		100,00 €
31493		*
32096		50,00 €
32144		100,00 €
32615		100,00 €
33226		100,00 €
33777		100,00 €
34545		200,00 €
35408		100,00 €
36563		50,00 €
36759		100,00 €
36769		*
37519		100,00 €
38270		100,00 €
39021		100,00 €
39464		50,00 €
39772		100,00 €
40543		100,00 €
41364		200,00 €
42155		100,00 €
42776		100,00 €
43710		50,00 €
43727		100,00 €
44448		100,00 €
45120		100,00 €
45742		200,00 €
46164		100,00 €
46756		100,00 €
46780		100,00 €
47461		*
48252		100,00 €
48472		50,00 €
48733		100,00 €
49344		100,00 €
50035		100,00 €
50746		100,00 €
51427		100,00 €
51958		100,00 €
52479		50,00 €
52639		*
53410		100,00 €
54221		100,00 €
54713		50,00 €
54802		100,00 €
55693		100,00 €
56474		200,00 €
57261		100,00 €
57692		100,00 €
58403		100,00 €
58614		100,00 €
59224		50,00 €
59285		100,00 €
59526		*
60447		100,00 €
60998		100,00 €
61549		100,00 €
61960		100,00 €
62451		100,00 €
63122		100,00 €
63743		*
64563		50,00 €
64664		100,00 €
65905		100,00 €
66892		*
67663		100,00 €
68444		100,00 €
68606		50,00 €
69155		100,00 €
69816		100,00 €
70647		100,00 €
71390		50,00 €
71448		100,00 €
72199		200,00 €
72910		100,00 €
73661		100,00 €
74392		100,00 €
74442		50,00 €
75073		100,00 €
75124		100,00 €
76635		100,00 €
76666		*
76813		100,00 €
77554		100,00 €
78125		100,00 €
78736		100,00 €
79567		200,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 27 6 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023, το ποσό των 4.100.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023.

λαικο λαχειο 27 Ιουνίου 2023

Laiko laxeio klirosi 27-6-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: