ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 27-9-2022: Αποτελέσματα 39ης κλήρωσης

Στην 39η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2022 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 27 Σεπτεμβρίου 2022, κληρώθηκε ο αριθμός 61651, της 2ης σειράς, στοιχείο Γ. Έγινε νέο (ΕΞΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ (Μερικό τζακ-ποτ καθώς βρέθηκε νικητής στην 1η σειρά). Ποσό 433.000 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (40ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.400.000 ευρώ. Ο αριθμός 21548 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 9 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 27-9-2022, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 27-9-2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 39ης κλήρωσης 27-9-2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 2,  61651,   Γ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 2,  61651,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 3,  61651,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 1,  61651,   Α-Ε ,  39.000,00   5.775,00   33.225,00
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
21548	5.000,00    450,00	4.550,00
4408	1.000,00	50,00	 950,00
8625	1.000,00	50,00	 950,00
11774	1.000,00	50,00	 950,00
28695	1.000,00	50,00	 950,00
37464	1.000,00	50,00	 950,00
53591	1.000,00	50,00	 950,00
56375	1.000,00	50,00	 950,00
72343	1.000,00	50,00	 950,00
77521	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
575		100,00 €
1356		200,00 €
2143		100,00 €
2574		100,00 €
3285		100,00 €
3496		100,00 €
4106		50,00 €
4167		100,00 €
4408		*
5329		100,00 €
5880		100,00 €
6431		100,00 €
6842		100,00 €
7333		100,00 €
8004		100,00 €
8625		*
9445		50,00 €
9546		100,00 €
10787		100,00 €
11774		*
12545		100,00 €
13326		100,00 €
13488		50,00 €
14037		100,00 €
14698		100,00 €
15529		100,00 €
16272		50,00 €
16330		100,00 €
17081		200,00 €
17792		100,00 €
18543		100,00 €
19274		100,00 €
19324		50,00 €
19955		100,00 €
20006		100,00 €
21517		100,00 €
21548		*
21695		100,00 €
22436		100,00 €
23007		100,00 €
23618		100,00 €
24449		200,00 €
24990		100,00 €
25721		100,00 €
26143		50,00 €
26502		100,00 €
27253		100,00 €
28004		100,00 €
28695		*
29446		100,00 €
30327		100,00 €
30521		50,00 €
30958		100,00 €
31569		100,00 €
32240		50,00 €
32646		100,00 €
33457		200,00 €
34318		100,00 €
34649		100,00 €
35470		100,00 €
36281		100,00 €
37032		100,00 €
37418		50,00 €
37464		*
37593		100,00 €
37845		100,00 €
38316		100,00 €
39037		100,00 €
39698		200,00 €
40449		100,00 €
41253		50,00 €
41330		100,00 €
41877		100,00 €
43638		100,00 €
44209		200,00 €
44305		50,00 €
44790		100,00 €
45541		100,00 €
46322		100,00 €
46843		100,00 €
46924		100,00 €
47205		100,00 €
47776		100,00 €
48522		50,00 €
48607		100,00 €
49548		200,00 €
49999		100,00 €
50750		100,00 €
51481		100,00 €
51658		100,00 €
51671		50,00 €
52419		100,00 €
53130		100,00 €
53591		*
54312		100,00 €
54793		100,00 €
55464		100,00 €
56375		*
56978		50,00 €
57026		100,00 €
57497		100,00 €
58108		100,00 €
58659		100,00 €
59427		200,00 €
60290		100,00 €
61445		50,00 €
61641		100,00 €
61651		*
62401		100,00 €
63152		100,00 €
63903		100,00 €
64346		50,00 €
64654		100,00 €
65425		100,00 €
66246		200,00 €
67037		100,00 €
67658		100,00 €
68592		50,00 €
68609		100,00 €
69330		100,00 €
70002		100,00 €
70624		200,00 €
71046		100,00 €
71638		100,00 €
71662		100,00 €
72343		*
73134		100,00 €
73354		50,00 €
73615		100,00 €
74226		100,00 €
74917		100,00 €
75628		100,00 €
76309		100,00 €
76840		100,00 €
77361		50,00 €
77521		*
78292		100,00 €
79103		100,00 €
79595		50,00 €
79684		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 27 9 2022

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, το ποσό των 2.300.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022.

λαικο λαχειο 27 Σεπτεμβρίου 2022

Laiko laxeio klirosi 27-9-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: