ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 28-11-2023: Αποτελέσματα 48ης κλήρωσης

Στην 48η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 28 Νοεμβρίου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 30584, της 4ης σειράς, στοιχείο Δ. Έγινε νέο (ΤΡΙΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 248.960 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (49ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.150.000 ευρώ. Ο αριθμός 70481 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 28-11-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 28-11-2023

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 48ης κλήρωσης 28-11-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 4,  30584,   Β    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 4,  30584,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 5,  30584,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 3,  30584,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
70481	5.000,00    450,00	4.550,00
6397	1.000,00	50,00	 950,00
22524	1.000,00	50,00	 950,00
25308	1.000,00	50,00	 950,00
41276	1.000,00	50,00	 950,00
46454	1.000,00	50,00	 950,00
53341	1.000,00	50,00	 950,00
57558	1.000,00	50,00	 950,00
60707	1.000,00	50,00	 950,00
77628	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
502		100,00 €
1173		50,00 €
1579		100,00 €
2390		200,00 €
3251		100,00 €
3582		100,00 €
4403		100,00 €
5214		100,00 €
5965		100,00 €
6351		50,00 €
6397		*
6526		100,00 €
6778		100,00 €
7249		100,00 €
7970		100,00 €
8631		200,00 €
9382		100,00 €
10186		50,00 €
10263		100,00 €
10810		100,00 €
12571		100,00 €
13142		200,00 €
13238		50,00 €
13723		100,00 €
14474		100,00 €
15255		100,00 €
15776		100,00 €
15857		100,00 €
16138		100,00 €
16709		100,00 €
17455		50,00 €
17540		100,00 €
18481		200,00 €
18932		100,00 €
19683		100,00 €
20414		100,00 €
20591		100,00 €
20604		50,00 €
21352		100,00 €
22063		100,00 €
22524		*
23245		100,00 €
23726		100,00 €
24397		100,00 €
25308		*
25911		50,00 €
25959		100,00 €
26430		100,00 €
27041		100,00 €
27592		100,00 €
28360		200,00 €
29223		100,00 €
30378		50,00 €
30574		100,00 €
30584		*
31334		100,00 €
32085		100,00 €
32836		100,00 €
33279		50,00 €
33587		100,00 €
34358		100,00 €
35179		200,00 €
35970		100,00 €
36591		100,00 €
37525		50,00 €
37542		100,00 €
38263		100,00 €
38935		100,00 €
39557		200,00 €
39979		100,00 €
40571		100,00 €
40595		100,00 €
41276		*
42067		100,00 €
42287		50,00 €
42548		100,00 €
43159		100,00 €
43850		100,00 €
44561		100,00 €
45242		100,00 €
45773		100,00 €
46294		50,00 €
46454		*
47225		100,00 €
48036		100,00 €
48528		50,00 €
48617		100,00 €
49508		100,00 €
50289		200,00 €
51076		100,00 €
51507		100,00 €
52218		100,00 €
52429		100,00 €
53039		50,00 €
53100		100,00 €
53341		*
54262		100,00 €
54813		100,00 €
55364		100,00 €
55775		100,00 €
56266		100,00 €
56937		100,00 €
57558		*
58378		50,00 €
58479		100,00 €
59720		100,00 €
60707		*
61478		100,00 €
62259		100,00 €
62421		50,00 €
62970		100,00 €
63631		100,00 €
64462		100,00 €
65205		50,00 €
65263		100,00 €
66014		200,00 €
66725		100,00 €
67476		100,00 €
68207		100,00 €
68257		50,00 €
68888		100,00 €
68939		100,00 €
70450		100,00 €
70481		*
70628		100,00 €
71369		100,00 €
71940		100,00 €
72551		100,00 €
73382		200,00 €
73923		100,00 €
74654		100,00 €
75076		50,00 €
75435		100,00 €
76186		100,00 €
76937		100,00 €
77628		*
78379		100,00 €
79260		100,00 €
79454		50,00 €
79891		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 28 11 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023, το ποσό των 2.150.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.

λαικο λαχειο 28 Νοεμβρίου 2023

Laiko laxeio klirosi 28-11-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: