ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 28-12-2021: Αποτελέσματα 52ης κλήρωσης

Στην 52η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου που έγινε την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021, κληρώθηκε ο αριθμός 16185, της 8ης στοιχείο Β. Έγινε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 350.000 ευρώ μεταφέρεται στον Τρίδυμο Λαχνό της επόμενης κλήρωσης τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.222.222 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 28-12-2021, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 28-12-2021

Επίσης ο τυχερός αριθμός 40763 της 2ης σειράς, κερδίζει 100.00,00 ευρώ (85.075 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους). Να σημειωθεί ότι στις υπόλοιπες εννέα (9) σειρές ο ίδιος αριθμός κερδίζει από 500 ευρώ.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 52ης κλήρωσης 28-12-2021

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός   Στχ.   Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
-----------------------------------------------------------
 8,  16185,   Β    ------   --------  --------
 8,  16185,        ------   --------  --------
 9,  16185,   Α-Ε ,   ------   --------  --------
 7,  16185,   Α-Ε ,   ------   --------  --------
Σε όλες τις άλλες σειρές, 25.000,00  3.675,00  21.325,00
Λαχνός Εγγυημένου Επάθλου
 2  40763       100.000,00  14.925,00  85.075,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
56082	5.000,00    450,00	4.550,00
71998	5.000,00    450,00	4.550,00
856	1.000,00	50,00	 950,00
4082	1.000,00	50,00	 950,00
8125	1.000,00	50,00	 950,00
10909	1.000,00	50,00	 950,00
12642	1.000,00	50,00	 950,00
13961	1.000,00	50,00	 950,00
18437	1.000,00	50,00	 950,00
20780	1.000,00	50,00	 950,00
22192	1.000,00	50,00	 950,00
25158	1.000,00	50,00	 950,00
26877	1.000,00	50,00	 950,00
28149	1.000,00	50,00	 950,00
30162	1.000,00	50,00	 950,00
32055	1.000,00	50,00	 950,00
35890	1.000,00	50,00	 950,00
38942	1.000,00	50,00	 950,00
41376	1.000,00	50,00	 950,00
43159	1.000,00	50,00	 950,00
46308	1.000,00	50,00	 950,00
48571	1.000,00	50,00	 950,00
51615	1.000,00	50,00	 950,00
54489	1.000,00	50,00	 950,00
57541	1.000,00	50,00	 950,00
58983	1.000,00	50,00	 950,00
61787	1.000,00	50,00	 950,00
63229	1.000,00	50,00	 950,00
66103	1.000,00	50,00	 950,00
67991	1.000,00	50,00	 950,00
74232	1.000,00	50,00	 950,00
78743	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
75		200,00 €
856		*
1377		200,00 €
1458		200,00 €
1739		200,00 €
2310		200,00 €
3141		200,00 €
4082		*
4533		200,00 €
5284		200,00 €
6015		200,00 €
6192		200,00 €
6953		200,00 €
7664		200,00 €
8125		*
8846		200,00 €
9327		200,00 €
9998		200,00 €
10909		*
11560		200,00 €
12031		200,00 €
12642		*
13193		200,00 €
13961		*
14824		200,00 €
16175		200,00 €
16185		*
16935		200,00 €
17686		200,00 €
18437		*
19188		200,00 €
19959		200,00 €
20780		*
21571		200,00 €
22192		*
23143		200,00 €
23864		200,00 €
24536		200,00 €
25158		*
25580		200,00 €
26172		200,00 €
26196		200,00 €
26877		*
27668		200,00 €
28149		*
28760		200,00 €
29451		200,00 €
30162		*
30843		200,00 €
31374		200,00 €
32055		*
32826		200,00 €
33637		200,00 €
34218		200,00 €
35109		200,00 €
35890		*
36677		200,00 €
37108		200,00 €
37819		200,00 €
38030		200,00 €
38701		200,00 €
38942		*
39863		200,00 €
40414		200,00 €
40763		*
40965		200,00 €
41376		*
41867		200,00 €
42538		200,00 €
43159		*
44080		200,00 €
45321		200,00 €
46308		*
47079		200,00 €
47860		200,00 €
48571		*
49232		200,00 €
50063		200,00 €
50864		200,00 €
51615		*
52326		200,00 €
53077		200,00 €
53808		200,00 €
54489		*
54540		200,00 €
56051		200,00 €
56082		*
56229		200,00 €
56970		200,00 €
57541		*
58152		200,00 €
58983		*
59524		200,00 €
60255		200,00 €
61036		200,00 €
61787		*
62538		200,00 €
63229		*
63980		200,00 €
64861		200,00 €
65492		200,00 €
66103		*
67180		200,00 €
67991		*
68852		200,00 €
69183		200,00 €
70004		200,00 €
70815		200,00 €
71566		200,00 €
71998		*
72127		200,00 €
72379		200,00 €
72850		200,00 €
73571		200,00 €
74232		*
74983		200,00 €
75864		200,00 €
76411		200,00 €
78172		200,00 €
78743		*
79324		200,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 28 12 2021

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021, το ποσό των 1.700.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του εγγυημένου επάθλου των 100.000 ευρώ.

α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 5.Πηγή:www.thereport.gr
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 6.
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 16000 έως 16999.

Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022.

λαικο λαχειο 28 Δεκεμβρίου 2021

Laiko laxeio 28-12-2021
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: