ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 28-2-2023: Αποτελέσματα 9ης κλήρωσης

Στην 9η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 37746, της 8ης σειράς, στοιχείο Γ. Έγινε νέο (τριπλό) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 286.921 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (10ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.250.000 ευρώ. Ο αριθμός 77643 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 28-2-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 28-2-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 9ης κλήρωσης 28-2-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 8,  37746,   Γ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  37746,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 9,  37746,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  37746,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
77643	5.000,00    450,00	4.550,00
4790	1.000,00	50,00	 950,00
13559	1.000,00	50,00	 950,00
29686	1.000,00	50,00	 950,00
32470	1.000,00	50,00	 950,00
48438	1.000,00	50,00 	 950,00
53616	1.000,00	50,00	 950,00
60503	1.000,00	50,00	 950,00
64720	1.000,00	50,00	 950,00
67869	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
544		200,00 €
1085		100,00 €
1816		100,00 €
2238		50,00 €
2597		100,00 €
3348		100,00 €
4099		100,00 €
4790		*
5541		100,00 €
6422		100,00 €
6616		50,00 €
7053		100,00 €
7664		100,00 €
8335		50,00 €
8741		100,00 €
9552		200,00 €
10413		100,00 €
10744		100,00 €
11565		100,00 €
12376		100,00 €
13127		100,00 €
13513		50,00 €
13559		*
13688		100,00 €
13940		100,00 €
14411		100,00 €
15132		100,00 €
15793		200,00 €
16544		100,00 €
17348		50,00 €
17425		100,00 €
17972		100,00 €
19733		100,00 €
20304		200,00 €
20400		50,00 €
20885		100,00 €
21636		100,00 €
22417		100,00 €
22938		100,00 €
23019		100,00 €
23300		100,00 €
23871		100,00 €
24617		50,00 €
24702		100,00 €
25643		200,00 €
26094		100,00 €
26845		100,00 €
27576		100,00 €
27753		100,00 €
27766		50,00 €
28514		100,00 €
29225		100,00 €
29686		*
30407		100,00 €
30888		100,00 €
31559		100,00 €
32470		*
33073		50,00 €
33121		100,00 €
33592		100,00 €
34203		100,00 €
34754		100,00 €
35522		200,00 €
36385		100,00 €
37540		50,00 €
37736		100,00 €
37746		*
38496		100,00 €
39247		100,00 €
39998		100,00 €
40441		50,00 €
40749		100,00 €
41520		100,00 €
42341		200,00 €
43132		100,00 €
43753		100,00 €
44687		50,00 €
44704		100,00 €
45425		100,00 €
46097		100,00 €
46719		200,00 €
47141		100,00 €
47733		100,00 €
47757		100,00 €
48438		*
49229		100,00 €
49449		50,00 €
49710		100,00 €
50321		100,00 €
51012		100,00 €
51723		100,00 €
52404		100,00 €
52935		100,00 €
53456		50,00 €
53616		*
54387		100,00 €
55198		100,00 €
55690		50,00 €
55779		100,00 €
56670		100,00 €
57451		200,00 €
58238		100,00 €
58669		100,00 €
59380		100,00 €
59591		100,00 €
60201		50,00 €
60262		100,00 €
60503		*
61424		100,00 €
61975		100,00 €
62526		100,00 €
62937		100,00 €
63428		100,00 €
64099		100,00 €
64720		*
65540		50,00 €
65641		100,00 €
66882		100,00 €
67869		*
68640		100,00 €
69421		100,00 €
69583		50,00 €
70132		100,00 €
70793		100,00 €
71624		100,00 €
72367		50,00 €
72425		100,00 €
73176		200,00 €
73887		100,00 €
74638		100,00 €
75369		100,00 €
75419		50,00 €
76050		100,00 €
76101		100,00 €
77612		100,00 €
77643		*
77790		100,00 €
78531		100,00 €
79102		100,00 €
79713		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 28 2 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023, το ποσό των 2.200.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023.

λαικο λαχειο 28 Φεβρουαρίου 2023

Laiko laxeio klirosi 28-2-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: