ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 28-3-2023: Αποτελέσματα 13ης κλήρωσης

Στην 13η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 28 Μαρτίου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 51132, της 6ης σειράς, στοιχείο Δ. Έγινε νέο (ΕΠΤΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 580.200 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (14ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.550.000 ευρώ. Ο αριθμός 11029 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 28-3-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 28-3-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 13ης κλήρωσης 28-3-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 6,  51132,   Δ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 6,  51132,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  51132,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 5,  51132,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
11029	5.000,00    450,00	4.550,00
1255	1.000,00	50,00	 950,00
18176	1.000,00	50,00	 950,00
26945	1.000,00	50,00	 950,00
43072	1.000,00	50,00	 950,00
45856	1.000,00	50,00	 950,00
61824	1.000,00	50,00	 950,00
67002	1.000,00	50,00	 950,00
73889	1.000,00	50,00	 950,00
78106	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
268		100,00 €
1255		*
2026		100,00 €
2807		100,00 €
2969		50,00 €
3518		100,00 €
4179		100,00 €
5010		100,00 €
5753		50,00 €
5811		100,00 €
6562		200,00 €
7273		100,00 €
8024		100,00 €
8755		100,00 €
8805		50,00 €
9436		100,00 €
9487		100,00 €
10998		100,00 €
11029		*
11176		100,00 €
11917		100,00 €
12488		100,00 €
13099		100,00 €
13930		200,00 €
14471		100,00 €
15202		100,00 €
15624		50,00 €
15983		100,00 €
16734		100,00 €
17485		100,00 €
18176		*
18927		100,00 €
19808		100,00 €
20002		50,00 €
20439		100,00 €
21050		100,00 €
21721		50,00 €
22127		100,00 €
22938		200,00 €
23799		100,00 €
24130		100,00 €
24951		100,00 €
25762		100,00 €
26513		100,00 €
26899		50,00 €
26945		*
27074		100,00 €
27326		100,00 €
27797		100,00 €
28518		100,00 €
29179		200,00 €
29930		100,00 €
30734		50,00 €
30811		100,00 €
31358		100,00 €
33119		100,00 €
33690		200,00 €
33786		50,00 €
34271		100,00 €
35022		100,00 €
35803		100,00 €
36324		100,00 €
36405		100,00 €
36686		100,00 €
37257		100,00 €
38003		50,00 €
38088		100,00 €
39029		200,00 €
39480		100,00 €
40231		100,00 €
40962		100,00 €
41139		100,00 €
41152		50,00 €
41900		100,00 €
42611		100,00 €
43072		*
43793		100,00 €
44274		100,00 €
44945		100,00 €
45856		*
46459		50,00 €
46507		100,00 €
46978		100,00 €
47589		100,00 €
48140		100,00 €
48908		200,00 €
49771		100,00 €
50926		50,00 €
51122		100,00 €
51132		*
51882		100,00 €
52633		100,00 €
53384		100,00 €
53827		50,00 €
54135		100,00 €
54906		100,00 €
55727		200,00 €
56518		100,00 €
57139		100,00 €
58073		50,00 €
58090		100,00 €
58811		100,00 €
59483		100,00 €
60105		200,00 €
60527		100,00 €
61119		100,00 €
61143		100,00 €
61824		*
62615		100,00 €
62835		50,00 €
63096		100,00 €
63707		100,00 €
64398		100,00 €
65109		100,00 €
65790		100,00 €
66321		100,00 €
66842		50,00 €
67002		*
67773		100,00 €
68584		100,00 €
69076		50,00 €
69165		100,00 €
70056		100,00 €
70837		200,00 €
71624		100,00 €
72055		100,00 €
72766		100,00 €
72977		100,00 €
73587		50,00 €
73648		100,00 €
73889		*
74810		100,00 €
75361		100,00 €
75912		100,00 €
76323		100,00 €
76814		100,00 €
77485		100,00 €
78106		*
78926		50,00 €
79027		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 28 3 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, το ποσό των 2.450.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 4 Απριλίου 2023.

λαικο λαχειο 28 Μαρτίου 2023

Laiko laxeio klirosi 28-3-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: