ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 28-5-2024: Αποτελέσματα 22ς κλήρωσης

Στην 22η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2024 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 28 Μαΐου 2024, κληρώθηκε ο αριθμός 53706, της 9ης σειράς, στοιχείο Γ. Έγινε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 101.140,00 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (23ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.100.000 ευρώ. Ο αριθμός 13603 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 28-5-2024, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 28-5-2024

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 22ης κλήρωσης 28-5-2024

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 9,  53706,   Γ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 9,  53706,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
10,  53706,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  53706,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
13603	5.000,00    450,00	4.550,00
680	1.000,00	50,00	 950,00
3829	1.000,00	50,00	 950,00
20750	1.000,00	50,00	 950,00
29519	1.000,00	50,00	 950,00
45646	1.000,00	50,00	 950,00
48430	1.000,00	50,00	 950,00
64398	1.000,00	50,00	 950,00
69576	1.000,00	50,00	 950,00
76463	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
59		100,00 €
680		*
1500		50,00 €
1601		100,00 €
2842		100,00 €
3829		*
4600		100,00 €
5381		100,00 €
5543		50,00 €
6092		100,00 €
6753		100,00 €
7584		100,00 €
8327		50,00 €
8385		100,00 €
9136		200,00 €
9847		100,00 €
10598		100,00 €
11329		100,00 €
11379		50,00 €
12010		100,00 €
12061		100,00 €
13572		100,00 €
13603		*
13750		100,00 €
14491		100,00 €
15062		100,00 €
15673		100,00 €
16504		200,00 €
17045		100,00 €
17776		100,00 €
18198		50,00 €
18557		100,00 €
19308		100,00 €
20059		100,00 €
20750		*
21501		100,00 €
22382		100,00 €
22576		50,00 €
23013		100,00 €
23624		100,00 €
24295		50,00 €
24701		100,00 €
25512		200,00 €
26373		100,00 €
26704		100,00 €
27525		100,00 €
28336		100,00 €
29087		100,00 €
29473		50,00 €
29519		*
29648		100,00 €
29900		100,00 €
30371		100,00 €
31092		100,00 €
31753		200,00 €
32504		100,00 €
33308		50,00 €
33385		100,00 €
33932		100,00 €
35693		100,00 €
36264		200,00 €
36360		50,00 €
36845		100,00 €
37596		100,00 €
38377		100,00 €
38898		100,00 €
38979		100,00 €
39260		100,00 €
39831		100,00 €
40577		50,00 €
40662		100,00 €
41603		200,00 €
42054		100,00 €
42805		100,00 €
43536		100,00 €
43713		100,00 €
43726		50,00 €
44474		100,00 €
45185		100,00 €
45646		*
46367		100,00 €
46848		100,00 €
47519		100,00 €
48430		*
49033		50,00 €
49081		100,00 €
49552		100,00 €
50163		100,00 €
50714		100,00 €
51482		200,00 €
52345		100,00 €
53500		50,00 €
53696		100,00 €
53706		*
54456		100,00 €
55207		100,00 €
55958		100,00 €
56401		50,00 €
56709		100,00 €
57480		100,00 €
58301		200,00 €
59092		100,00 €
59713		100,00 €
60647		50,00 €
60664		100,00 €
61385		100,00 €
62057		100,00 €
62679		200,00 €
63101		100,00 €
63693		100,00 €
63717		100,00 €
64398		*
65189		100,00 €
65409		50,00 €
65670		100,00 €
66281		100,00 €
66972		100,00 €
67683		100,00 €
68364		100,00 €
68895		100,00 €
69416		50,00 €
69576		*
70347		100,00 €
71158		100,00 €
71650		50,00 €
71739		100,00 €
72630		100,00 €
73411		200,00 €
74198		100,00 €
74629		100,00 €
75340		100,00 €
75551		100,00 €
76161		50,00 €
76222		100,00 €
76463		*
77384		100,00 €
77935		100,00 €
78486		100,00 €
78897		100,00 €
79388		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 28 5 2024

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 28 Μαΐου 2024, το ποσό των 2.050.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024.

λαικο λαχειο 28 Μαΐου 2024

Laiko laxeio klirosi 28-5-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: