ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 3-1-2023: Αποτελέσματα 1ης κλήρωσης

Στην 1η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 3 Ιανουαρίου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 35107, της 2ης σειράς, στοιχείο Α. Έγινε νέο (ΠΕΝΤΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 560.200 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (2ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.600.000 ευρώ. Ο αριθμός 75004 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 3-1-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 3-1-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 1ης κλήρωσης 3-1-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 8,  49967,   Ε    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  49967,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 9,  49967,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  49967,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
75004	5.000,00    450,00	4.550,00
2151	1.000,00	50,00	 950,00
10920	1.000,00	50,00	 950,00
27047	1.000,00	50,00	 950,00
29831	1.000,00	50,00	 950,00
45799	1.000,00	50,00	 950,00
50977	1.000,00	50,00	 950,00
57864	1.000,00	50,00	 950,00
62081	1.000,00	50,00	 950,00
65230	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
709		100,00 €
1460		100,00 €
2151		*
2902		100,00 €
3783		100,00 €
3977		50,00 €
4414		100,00 €
5025		100,00 €
5696		50,00 €
6102		100,00 €
6913		200,00 €
7774		100,00 €
8105		100,00 €
8926		100,00 €
9737		100,00 €
10488		100,00 €
10874		50,00 €
10920		*
11049		100,00 €
11301		100,00 €
11772		100,00 €
12493		100,00 €
13154		200,00 €
13905		100,00 €
14709		50,00 €
14786		100,00 €
15333		100,00 €
17094		100,00 €
17665		200,00 €
17761		50,00 €
18246		100,00 €
18997		100,00 €
19778		100,00 €
20299		100,00 €
20380		100,00 €
20661		100,00 €
21232		100,00 €
21978		50,00 €
22063		100,00 €
23004		200,00 €
23455		100,00 €
24206		100,00 €
24937		100,00 €
25114		100,00 €
25127		50,00 €
25875		100,00 €
26586		100,00 €
27047		*
27768		100,00 €
28249		100,00 €
28920		100,00 €
29831		*
30434		50,00 €
30482		100,00 €
30953		100,00 €
31564		100,00 €
32115		100,00 €
32883		200,00 €
33746		100,00 €
34901		50,00 €
35097		100,00 €
35107		*
35857		100,00 €
36608		100,00 €
37359		100,00 €
37802		50,00 €
38110		100,00 €
38881		100,00 €
39702		200,00 €
40493		100,00 €
41114		100,00 €
42048		50,00 €
42065		100,00 €
42786		100,00 €
43458		100,00 €
44080		200,00 €
44502		100,00 €
45094		100,00 €
45118		100,00 €
45799		*
46590		100,00 €
46810		50,00 €
47071		100,00 €
47682		100,00 €
48373		100,00 €
49084		100,00 €
49765		100,00 €
50296		100,00 €
50817		50,00 €
50977		*
51748		100,00 €
52559		100,00 €
53051		50,00 €
53140		100,00 €
54031		100,00 €
54812		200,00 €
55599		100,00 €
56030		100,00 €
56741		100,00 €
56952		100,00 €
57562		50,00 €
57623		100,00 €
57864		*
58785		100,00 €
59336		100,00 €
59887		100,00 €
60298		100,00 €
60789		100,00 €
61460		100,00 €
62081		*
62901		50,00 €
63002		100,00 €
64243		100,00 €
65230		*
66001		100,00 €
66782		100,00 €
66944		50,00 €
67493		100,00 €
68154		100,00 €
68985		100,00 €
69728		50,00 €
69786		100,00 €
70537		200,00 €
71248		100,00 €
71999		100,00 €
72730		100,00 €
72780		50,00 €
73411		100,00 €
73462		100,00 €
74973		100,00 €
75004		*
75151		100,00 €
75892		100,00 €
76463		100,00 €
77074		100,00 €
77905		200,00 €
78446		100,00 €
79177		100,00 €
79599		50,00 €
79958		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 3 1 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023, το ποσό των 2.450.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023.

λαικο λαχειο 3 Ιανουαρίου 2023,

Laiko laxeio klirosi 3-1-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: