ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 30-1-2024: Αποτελέσματα 5ης κλήρωσης

Στην 5η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2024 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιανουαρίου 2024, κληρώθηκε ο αριθμός 28670, της 10ης σειράς, στοιχείο Α. Έγινε νέο (ΤΕΤΡΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 355.500 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (6ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.300.000 ευρώ. Ο αριθμός 68567 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 30-1-2024, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 30-1-2024

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 5ης κλήρωσης 30-1-2024

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
10,  28670,   Α    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
10,  28670,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 1,  28670,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 9,  28670,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
68567	5.000,00    450,00	4.550,00
4483	1.000,00	50,00	 950,00
20610	1.000,00	50,00	 950,00
23394	1.000,00	50,00	 950,00
39362	1.000,00	50,00	 950,00
44540	1.000,00	50,00	 950,00
51427	1.000,00	50,00	 950,00
55644	1.000,00	50,00	 950,00
58793	1.000,00	50,00	 950,00
75714	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
476		200,00 €
1337		100,00 €
1668		100,00 €
2489		100,00 €
3300		100,00 €
4051		100,00 €
4437		50,00 €
4483		*
4612		100,00 €
4864		100,00 €
5335		100,00 €
6056		100,00 €
6717		200,00 €
7468		100,00 €
8272		50,00 €
8349		100,00 €
8896		100,00 €
10657		100,00 €
11228		200,00 €
11324		50,00 €
11809		100,00 €
12560		100,00 €
13341		100,00 €
13862		100,00 €
13943		100,00 €
14224		100,00 €
14795		100,00 €
15541		50,00 €
15626		100,00 €
16567		200,00 €
17018		100,00 €
17769		100,00 €
18500		100,00 €
18677		100,00 €
18690		50,00 €
19438		100,00 €
20149		100,00 €
20610		*
21331		100,00 €
21812		100,00 €
22483		100,00 €
23394		*
23997		50,00 €
24045		100,00 €
24516		100,00 €
25127		100,00 €
25678		100,00 €
26446		200,00 €
27309		100,00 €
28464		50,00 €
28660		100,00 €
28670		*
29420		100,00 €
30171		100,00 €
30922		100,00 €
31365		50,00 €
31673		100,00 €
32444		100,00 €
33265		200,00 €
34056		100,00 €
34677		100,00 €
35611		50,00 €
35628		100,00 €
36349		100,00 €
37021		100,00 €
37643		200,00 €
38065		100,00 €
38657		100,00 €
38681		100,00 €
39362		*
40153		100,00 €
40373		50,00 €
40634		100,00 €
41245		100,00 €
41936		100,00 €
42647		100,00 €
43328		100,00 €
43859		100,00 €
44380		50,00 €
44540		*
45311		100,00 €
46122		100,00 €
46614		50,00 €
46703		100,00 €
47594		100,00 €
48375		200,00 €
49162		100,00 €
49593		100,00 €
50304		100,00 €
50515		100,00 €
51125		50,00 €
51186		100,00 €
51427		*
52348		100,00 €
52899		100,00 €
53450		100,00 €
53861		100,00 €
54352		100,00 €
55023		100,00 €
55644		*
56464		50,00 €
56565		100,00 €
57806		100,00 €
58793		*
59564		100,00 €
60345		100,00 €
60507		50,00 €
61056		100,00 €
61717		100,00 €
62548		100,00 €
63291		50,00 €
63349		100,00 €
64100		200,00 €
64811		100,00 €
65562		100,00 €
66293		100,00 €
66343		50,00 €
66974		100,00 €
67025		100,00 €
68536		100,00 €
68567		*
68714		100,00 €
69455		100,00 €
70026		100,00 €
70637		100,00 €
71468		200,00 €
72009		100,00 €
72740		100,00 €
73162		50,00 €
73521		100,00 €
74272		100,00 €
75023		100,00 €
75714		*
76465		100,00 €
77346		100,00 €
77540		50,00 €
77977		100,00 €
78588		100,00 €
79259		50,00 €
79665		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 30 1 2024

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024, το ποσό των 2.200.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024.

λαικο λαχειο 30 Ιανουαρίου 2024

Laiko laxeio klirosi 30-1-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: