ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 30-5-2023: Αποτελέσματα 22ης κλήρωσης

Και νέο τζακ-ποτ, το 16ο συνεχόμενο, είχαμε στην κλήρωση του λαϊκού λαχείου της Τρίτης 30/5/2023. Ειδικότερα, στην 22η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 30 Μαΐου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 15486, της 3ης σειράς, στοιχείο Β. Έγινε και νέο, (ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 1.516.800 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (23ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 3.700.000 ευρώ. Ο αριθμός 55383 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 30-5-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 30-5-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 22ης κλήρωσης 30-5-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 3,  15486,   Β    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 3,  15486,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 4,  15486,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 2,  15486,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
55383	5.000,00    450,00	4.550,00
7426	1.000,00	50,00	 950,00
10210	1.000,00	50,00	 950,00
26178	1.000,00	50,00	 950,00
31356	1.000,00	50,00	 950,00
38243	1.000,00	50,00	 950,00
42460	1.000,00	50,00	 950,00
45609	1.000,00	50,00	 950,00
62530	1.000,00	50,00	 950,00
71299	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
157		100,00 €
678		100,00 €
759		100,00 €
1040		100,00 €
1611		100,00 €
2357		50,00 €
2442		100,00 €
3383		200,00 €
3834		100,00 €
4585		100,00 €
5316		100,00 €
5493		100,00 €
5506		50,00 €
6254		100,00 €
6965		100,00 €
7426		*
8147		100,00 €
8628		100,00 €
9299		100,00 €
10210		*
10813		50,00 €
10861		100,00 €
11332		100,00 €
11943		100,00 €
12494		100,00 €
13262		200,00 €
14125		100,00 €
15280		50,00 €
15476		100,00 €
15486		*
16236		100,00 €
16987		100,00 €
17738		100,00 €
18181		50,00 €
18489		100,00 €
19260		100,00 €
20081		200,00 €
20872		100,00 €
21493		100,00 €
22427		50,00 €
22444		100,00 €
23165		100,00 €
23837		100,00 €
24459		200,00 €
24881		100,00 €
25473		100,00 €
25497		100,00 €
26178		*
26969		100,00 €
27189		50,00 €
27450		100,00 €
28061		100,00 €
28752		100,00 €
29463		100,00 €
30144		100,00 €
30675		100,00 €
31196		50,00 €
31356		*
32127		100,00 €
32938		100,00 €
33430		50,00 €
33519		100,00 €
34410		100,00 €
35191		200,00 €
35978		100,00 €
36409		100,00 €
37120		100,00 €
37331		100,00 €
37941		50,00 €
38002		100,00 €
38243		*
39164		100,00 €
39715		100,00 €
40266		100,00 €
40677		100,00 €
41168		100,00 €
41839		100,00 €
42460		*
43280		50,00 €
43381		100,00 €
44622		100,00 €
45609		*
46380		100,00 €
47161		100,00 €
47323		50,00 €
47872		100,00 €
48533		100,00 €
49364		100,00 €
50107		50,00 €
50165		100,00 €
50916		200,00 €
51627		100,00 €
52378		100,00 €
53109		100,00 €
53159		50,00 €
53790		100,00 €
53841		100,00 €
55352		100,00 €
55383		*
55530		100,00 €
56271		100,00 €
56842		100,00 €
57453		100,00 €
58284		200,00 €
58825		100,00 €
59556		100,00 €
59978		50,00 €
60337		100,00 €
61088		100,00 €
61839		100,00 €
62530		*
63281		100,00 €
64162		100,00 €
64356		50,00 €
64793		100,00 €
65404		100,00 €
66075		50,00 €
66481		100,00 €
67292		200,00 €
68153		100,00 €
68484		100,00 €
69305		100,00 €
70116		100,00 €
70867		100,00 €
71253		50,00 €
71299		*
71428		100,00 €
71680		100,00 €
72151		100,00 €
72872		100,00 €
73533		200,00 €
74284		100,00 €
75088		50,00 €
75165		100,00 €
75712		100,00 €
77473		100,00 €
78044		200,00 €
78140		50,00 €
78625		100,00 €
79376		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 30 5 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 30 Μαΐου 2023, το ποσό των 3.600.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει τη Τρίτη 6 Ιουνίου 2023.

λαικο λαχειο 30 Μαΐου 2023

Laiko laxeio klirosi 30-5-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: