ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 30-8-2022: Αποτελέσματα 35ης κλήρωσης

Στην 35η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2022 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 30 Αυγούστου 2022, κληρώθηκε ο αριθμός 22009, της 7ης σειράς, στοιχείο Γ. Έγινε νέο (ΔΙΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 141.863,00 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (36ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.120.000 ευρώ. Ο αριθμός 61906 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 9 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 30-8-2022, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 30-8-2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 35ης κλήρωσης 30-8-2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 7,  22009,   Γ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  22009,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  22009,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 6,  22009,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
61906	5.000,00    450,00	4.550,00
13949	1.000,00	50,00	 950,00
16733	1.000,00	50,00	 950,00
32701	1.000,00	50,00	 950,00
37879	1.000,00	50,00	 950,00
44766	1.000,00	50,00	 950,00
48983	1.000,00	50,00	 950,00
52132	1.000,00	50,00	 950,00
69053	1.000,00	50,00	 950,00
77822	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
56		200,00 €
807		100,00 €
1611		50,00 €
1688		100,00 €
2235		100,00 €
3996		100,00 €
4567		200,00 €
4663		50,00 €
5148		100,00 €
5899		100,00 €
6680		100,00 €
7201		100,00 €
7282		100,00 €
7563		100,00 €
8134		100,00 €
8880		50,00 €
8965		100,00 €
9906		200,00 €
10357		100,00 €
11108		100,00 €
11839		100,00 €
12016		100,00 €
12029		50,00 €
12777		100,00 €
13488		100,00 €
13949		*
14670		100,00 €
15151		100,00 €
15822		100,00 €
16733		*
17336		50,00 €
17384		100,00 €
17855		100,00 €
18466		100,00 €
19017		100,00 €
19785		200,00 €
20648		100,00 €
21803		50,00 €
21999		100,00 €
22009		*
22759		100,00 €
23510		100,00 €
24261		100,00 €
24704		50,00 €
25012		100,00 €
25783		100,00 €
26604		200,00 €
27395		100,00 €
28016		100,00 €
28950		50,00 €
28967		100,00 €
29688		100,00 €
30360		100,00 €
30982		200,00 €
31404		100,00 €
31996		100,00 €
32020		100,00 €
32701		*
33492		100,00 €
33712		50,00 €
33973		100,00 €
34584		100,00 €
35275		100,00 €
35986		100,00 €
36667		100,00 €
37198		100,00 €
37719		50,00 €
37879		*
38650		100,00 €
39461		100,00 €
39953		50,00 €
40042		100,00 €
40933		100,00 €
41714		200,00 €
42501		100,00 €
42932		100,00 €
43643		100,00 €
43854		100,00 €
44464		50,00 €
44525		100,00 €
44766		*
45687		100,00 €
46238		100,00 €
46789		100,00 €
47200		100,00 €
47691		100,00 €
48362		100,00 €
48983		*
49803		50,00 €
49904		100,00 €
51145		100,00 €
52132		*
52903		100,00 €
53684		100,00 €
53846		50,00 €
54395		100,00 €
55056		100,00 €
55887		100,00 €
56630		50,00 €
56688		100,00 €
57439		200,00 €
58150		100,00 €
58901		100,00 €
59632		100,00 €
59682		50,00 €
60313		100,00 €
60364		100,00 €
61875		100,00 €
61906		*
62053		100,00 €
62794		100,00 €
63365		100,00 €
63976		100,00 €
64807		200,00 €
65348		100,00 €
66079		100,00 €
66501		50,00 €
66860		100,00 €
67611		100,00 €
68362		100,00 €
69053		*
69804		100,00 €
70685		100,00 €
70879		50,00 €
71316		100,00 €
71927		100,00 €
72598		50,00 €
73004		100,00 €
73815		200,00 €
74676		100,00 €
75007		100,00 €
75828		100,00 €
76639		100,00 €
77390		100,00 €
77776		50,00 €
77822		*
77951		100,00 €
78203		100,00 €
78674		100,00 €
79395		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 30 8 2022

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022, το ποσό των 2.030.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022.

λαικο λαχειο 30 Αυγούστου 2022

Laiko laxeio klirosi 30-8-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: