ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 31-1-2023: Αποτελέσματα 5ης κλήρωσης

Στην 5η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2023 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 31 Ιανουαρίου 2023, κληρώθηκε ο αριθμός 19681, της 2ης σειράς, στοιχείο Ε. Έγινε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 99.309 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (6ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.100.000 ευρώ. Ο αριθμός 59578 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 31-1-2023, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 31-1-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 5ης κλήρωσης 31-1-2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 2,  19681,   Ε    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 2,  19681,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 3,  19681,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 1,  19681,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
59578	5.000,00    450,00	4.550,00
11621	1.000,00	50,00	 950,00
14405	1.000,00	50,00	 950,00
30373	1.000,00	50,00	 950,00
35551	1.000,00	50,00	 950,00
42438	1.000,00	50,00	 950,00
46655	1.000,00	50,00	 950,00
49804	1.000,00	50,00	 950,00
66725	1.000,00	50,00	 950,00
75494	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
1668		100,00 €
2239		200,00 €
2335		50,00 €
2820		100,00 €
3571		100,00 €
4352		100,00 €
4873		100,00 €
4954		100,00 €
5235		100,00 €
5806		100,00 €
6552		50,00 €
6637		100,00 €
7578		200,00 €
8029		100,00 €
8780		100,00 €
9511		100,00 €
9688		100,00 €
9701		50,00 €
10449		100,00 €
11160		100,00 €
11621		*
12342		100,00 €
12823		100,00 €
13494		100,00 €
14405		*
15008		50,00 €
15056		100,00 €
15527		100,00 €
16138		100,00 €
16689		100,00 €
17457		200,00 €
18320		100,00 €
19475		50,00 €
19671		100,00 €
19681		*
20431		100,00 €
21182		100,00 €
21933		100,00 €
22376		50,00 €
22684		100,00 €
23455		100,00 €
24276		200,00 €
25067		100,00 €
25688		100,00 €
26622		50,00 €
26639		100,00 €
27360		100,00 €
28032		100,00 €
28654		200,00 €
29076		100,00 €
29668		100,00 €
29692		100,00 €
30373		*
31164		100,00 €
31384		50,00 €
31645		100,00 €
32256		100,00 €
32947		100,00 €
33658		100,00 €
34339		100,00 €
34870		100,00 €
35391		50,00 €
35551		*
36322		100,00 €
37133		100,00 €
37625		50,00 €
37714		100,00 €
38605		100,00 €
39386		200,00 €
40173		100,00 €
40604		100,00 €
41315		100,00 €
41526		100,00 €
42136		50,00 €
42197		100,00 €
42438		*
43359		100,00 €
43910		100,00 €
44461		100,00 €
44872		100,00 €
45363		100,00 €
46034		100,00 €
46655		*
47475		50,00 €
47576		100,00 €
48817		100,00 €
49804		*
50575		100,00 €
51356		100,00 €
51518		50,00 €
52067		100,00 €
52728		100,00 €
53559		100,00 €
54302		50,00 €
54360		100,00 €
55111		200,00 €
55822		100,00 €
56573		100,00 €
57304		100,00 €
57354		50,00 €
57985		100,00 €
58036		100,00 €
59547		100,00 €
59578		*
59725		100,00 €
60466		100,00 €
61037		100,00 €
61648		100,00 €
62479		200,00 €
63020		100,00 €
63751		100,00 €
64173		50,00 €
64532		100,00 €
65283		100,00 €
66034		100,00 €
66725		*
67476		100,00 €
68357		100,00 €
68551		50,00 €
68988		100,00 €
69599		100,00 €
70270		50,00 €
70676		100,00 €
71487		200,00 €
72348		100,00 €
72679		100,00 €
73500		100,00 €
74311		100,00 €
75062		100,00 €
75448		50,00 €
75494		*
75623		100,00 €
75875		100,00 €
76346		100,00 €
77067		100,00 €
77728		200,00 €
78479		100,00 €
79283		50,00 €
79360		100,00 €
79907		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 31 1 2023

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023.

λαικο λαχειο 31 Ιανουαρίου 2023

Laiko laxeio klirosi 31-1-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: