ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 31-10-2017: Αποτελέσματα 44ης κλήρωσης

Στη σημερινή (44η) κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, της Τρίτης 31 Οκτωβρίου 2017, κληρώθηκε ο αριθμός 69248.

Ο τυχερός λαχνός 69248 της 1ης σειράς, στοιχείο Ε, κερδίζει 300.000 ευρώ (255.015 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους).

Κέρδη τρίδυμου λαχνού 480.000,00 ευρώ.

Επίσης, έγινε μερικό ΤΖΑΚ-ΠΟΤ! Ποσό 90.000€ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης κλήρωσης.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.   Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
-------------------------------------------------------------
1,  69248,   Ε    300.000,00  44.985,00  255.015,00
1,  69248,  Α+Β+Γ+Δ   80.000,00  11.940,00  68.060,00
2,  69248,   Α-Ε ,    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ  ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 
10, 69248,   Α-Ε ,   100.000,00  14.925,00  85.075,00
Σε όλες τις άλλες σειρές, 25.000,00  3.675,00  21.325,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος   Φόρος  Καθαρό
-------------------------------------
29145,  5.000,00,  450,00, 4.550,00
45061,  5.000,00,  450,00, 4.550,00
5118,  1.000,00,  50,00,  950,00
12005,  1.000,00,  50,00,  950,00
19371,  1.000,00,  50,00,  950,00
36292,  1.000,00,  50,00,  950,00
61188,  1.000,00,  50,00,  950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
-----------------------
731		200,00
1212		500,00
1823		200,00
2514		200,00
3225		500,00
3906		200,00
4437		200,00
5118		Φορ/ται
5889		200,00
6700		200,00
7281		500,00
8172		200,00
8953		500,00
9740		200,00
10171		200,00
10882		500,00
11093		200,00
11764		200,00
12005		Φορ/ται
12926		200,00
13477		200,00
14028		200,00
14439		500,00
14930		200,00
15601		200,00
16222		500,00
17143		200,00
18384		200,00
19371		Φορ/ται
20142		200,00
20923		200,00
21634		500,00
22295		200,00
23126		200,00
23927		200,00
24678		500,00
25389		200,00
26140		200,00
26871		200,00
27552		500,00
27603		200,00
29114		200,00
29145		Φορ/ται
29292		200,00
30033		200,00
30604		500,00
31215		200,00
32046		500,00
32587		200,00
33318		200,00
34099		200,00
34850		500,00
35601		200,00
36292		Φορ/ται
37043		200,00
37924		200,00
38555		200,00
39166		500,00
40243		200,00
41054		500,00
41915		200,00
42246		200,00
43067		200,00
43878		200,00
44629		200,00
45061		Φορ/ται
45190		200,00
45442		200,00
45913		200,00
46634		200,00
47295		500,00
48046		200,00
48927		500,00
49474		200,00
51235		200,00
51806		500,00
52387		200,00
53138		200,00
53919		500,00
54440		200,00
54521		200,00
54802		200,00
55373		500,00
56204		200,00
57145		500,00
57596		200,00
58347		200,00
59078		200,00
59255		500,00
60016		200,00
60727		200,00
61188		Φορ/ται
61909		200,00
62390		200,00
63061		200,00
63972		500,00
64623		200,00
65094		200,00
65705		500,00
66256		200,00
67024		500,00
67887		200,00
69238		200,00
69248		Φορ/ται
69998		200,00
70749		200,00
71500		500,00
72251		200,00
73022		200,00
73843		500,00
74634		200,00
75255		500,00
76206		200,00
76927		200,00
77599		200,00
78221		500,00
78643		200,00
79235		200,00
79259		200,00
79940		500,00

www.thereport.gr
α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 8
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 9
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 69000 έως 69999, από 29000 έως 29999 καθώς και από 45000 έως 45999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφρονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

Laiko laxeio klirosi 31-10-2017
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πίνακας αποτελεσμάτων 44ης κλήρωσης: 31 Οκτωβρίου 2017