ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 4-1-2022: Αποτελέσματα 1ης κλήρωσης

Στην 1η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2022 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 4 Ιανουαρίου 2022, κληρώθηκε ο αριθμός 22917, της 8ης σειράς, στοιχείο Δ, που κερδίζει το ποσό των 382.200 ευρώ (το καθαρό κέρδος μετά από φόρους είναι 324.885 ευρώ). Τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του τυχερού λαχνού ανέρχονται σε  477.400 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός στις υπόλοιπες σειρές κερδίσει 25.000 ευρώ. Κέρδη τρίδυμου λαχνού 512.900 ευρώ. Επίσης έγινε μερικό ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 35.500 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό τής επόμενης κλήρωσης. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 4-1-2022, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 4-1-2022.

Επίσης ο τυχερός αριθμός 03858 της 8ης σειράς, κερδίζει 100.00,00 ευρώ (85.075 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους). Να σημειωθεί ότι στις υπόλοιπες εννέα (9) σειρές ο ίδιος αριθμός κερδίζει από 500 ευρώ.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 1ης κλήρωσης 4-1-2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 8,  22917,   Δ   382.200,00  57.315,00  324.885,00
 8,  22917,  Α+Β+Γ+Ε  95.200,00  14.220,00   80.980,00
 9,  22917,   Α-Ε ,  35.500,00   5.250,00   30.250,00
 7,  22917,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 25.000,00   3.675,00   21.325,00
Λαχνός Εγγυημένου Επάθλου
 8  03858       100.000,00  14.925,00   85.075,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
62814	5.000,00    450,00	4.550,00
78730	5.000,00    450,00	4.550,00
964	1.000,00	50,00	 950,00
5475	1.000,00	50,00	 950,00
7588	1.000,00	50,00	 950,00
10814	1.000,00	50,00	 950,00
14857	1.000,00	50,00	 950,00
17641	1.000,00	50,00	 950,00
19374	1.000,00	50,00	 950,00
20693	1.000,00	50,00	 950,00
25169	1.000,00	50,00	 950,00
27512	1.000,00	50,00	 950,00
28924	1.000,00	50,00	 950,00
31890	1.000,00	50,00	 950,00
33609	1.000,00	50,00	 950,00
34881	1.000,00	50,00	 950,00
36894	1.000,00	50,00	 950,00
38787	1.000,00	50,00	 950,00
42622	1.000,00	50,00	 950,00
45674	1.000,00	50,00	 950,00
48108	1.000,00	50,00	 950,00
49891	1.000,00	50,00	 950,00
53040	1.000,00	50,00	 950,00
55303	1.000,00	50,00	 950,00
58347	1.000,00	50,00	 950,00
61221	1.000,00	50,00	 950,00
64273	1.000,00	50,00	 950,00
65715	1.000,00	50,00	 950,00
68519	1.000,00	50,00	 950,00
69961	1.000,00	50,00	 950,00
72835	1.000,00	50,00	 950,00
74723	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
303		200,00 €
964		*
1715		200,00 €
2596		200,00 €
3143		200,00 €
3858		*
4904		200,00 €
5475		*
6056		200,00 €
6807		200,00 €
7588		*
8109		200,00 €
8190		200,00 €
8471		200,00 €
9042		200,00 €
9873		200,00 €
10814		*
11265		200,00 €
12016		200,00 €
12747		200,00 €
12924		200,00 €
13685		200,00 €
14396		200,00 €
14857		*
15578		200,00 €
16059		200,00 €
16730		200,00 €
17641		*
18292		200,00 €
18763		200,00 €
19374		*
19925		200,00 €
20693		*
21556		200,00 €
22907		200,00 €
22917		*
23667		200,00 €
24418		200,00 €
25169		*
25920		200,00 €
26691		200,00 €
27512		*
28303		200,00 €
28924		*
29875		200,00 €
30596		200,00 €
31268		200,00 €
31890		*
32312		200,00 €
32904		200,00 €
32928		200,00 €
33609		*
34400		200,00 €
34881		*
35492		200,00 €
36183		200,00 €
36894		*
37575		200,00 €
38106		200,00 €
38787		*
39558		200,00 €
40369		200,00 €
40950		200,00 €
41841		200,00 €
42622		*
43409		200,00 €
43840		200,00 €
44551		200,00 €
44762		200,00 €
45433		200,00 €
45674		*
46595		200,00 €
47146		200,00 €
47697		200,00 €
48108		*
48599		200,00 €
49270		200,00 €
49891		*
50812		200,00 €
52053		200,00 €
53040		*
53811		200,00 €
54592		200,00 €
55303		*
55964		200,00 €
56795		200,00 €
57596		200,00 €
58347		*
59058		200,00 €
59809		200,00 €
60540		200,00 €
61221		*
61272		200,00 €
62783		200,00 €
62814		*
62961		200,00 €
63702		200,00 €
64273		*
64884		200,00 €
65715		*
66256		200,00 €
66987		200,00 €
67768		200,00 €
68519		*
69270		200,00 €
69961		*
70712		200,00 €
71593		200,00 €
72224		200,00 €
72835		*
73912		200,00 €
74723		*
75584		200,00 €
75915		200,00 €
76736		200,00 €
77547		200,00 €
78298		200,00 €
78730		*
78859		200,00 €
79111		200,00 €
79582		200,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 4 1 2022

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022, το ποσό των 2.222.222 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του εγγυημένου επάθλου των 100.000 ευρώ.

α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 7.Πηγή:www.thereport.gr
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 8.
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 22000 έως 22999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022.

λαικο λαχειο 4 Ιανουαρίου 2022

Laiko laxeio klirosi 4-1-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: