ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 6-12-2022: Αποτελέσματα 49ης κλήρωσης

Στην 49η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2022 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 6 Δεκεμβρίου 2022, κληρώθηκε ο αριθμός 70837, της 2ης σειράς, στοιχείο Γ. Έγινε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 195.530 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (50ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.200.000 ευρώ. Ο αριθμός 30734 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 6-12-2022, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 6-12-2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 49ης κλήρωσης 6-12-2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 2,  70837,   Γ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 2,  70837,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 3,  70837,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 1,  70837,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
30734	5.000,00    450,00	4.550,00
1529	1.000,00	50,00	 950,00
6707	1.000,00	50,00	 950,00
13594	1.000,00	50,00	 950,00
17811	1.000,00	50,00	 950,00
20960	1.000,00	50,00	 950,00
37881	1.000,00	50,00	 950,00
46650	1.000,00	50,00	 950,00
62777	1.000,00	50,00	 950,00
65561	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
232		100,00 €
824		100,00 €
848		100,00 €
1529		*
2320		100,00 €
2540		50,00 €
2801		100,00 €
3412		100,00 €
4103		100,00 €
4814		100,00 €
5495		100,00 €
6026		100,00 €
6547		50,00 €
6707		*
7478		100,00 €
8289		100,00 €
8781		50,00 €
8870		100,00 €
9761		100,00 €
10542		200,00 €
11329		100,00 €
11760		100,00 €
12471		100,00 €
12682		100,00 €
13292		50,00 €
13353		100,00 €
13594		*
14515		100,00 €
15066		100,00 €
15617		100,00 €
16028		100,00 €
16519		100,00 €
17190		100,00 €
17811		*
18631		50,00 €
18732		100,00 €
19973		100,00 €
20960		*
21731		100,00 €
22512		100,00 €
22674		50,00 €
23223		100,00 €
23884		100,00 €
24715		100,00 €
25458		50,00 €
25516		100,00 €
26267		200,00 €
26978		100,00 €
27729		100,00 €
28460		100,00 €
28510		50,00 €
29141		100,00 €
29192		100,00 €
30703		100,00 €
30734		*
30881		100,00 €
31622		100,00 €
32193		100,00 €
32804		100,00 €
33635		200,00 €
34176		100,00 €
34907		100,00 €
35329		50,00 €
35688		100,00 €
36439		100,00 €
37190		100,00 €
37881		*
38632		100,00 €
39513		100,00 €
39707		50,00 €
40144		100,00 €
40755		100,00 €
41426		50,00 €
41832		100,00 €
42643		200,00 €
43504		100,00 €
43835		100,00 €
44656		100,00 €
45467		100,00 €
46218		100,00 €
46604		50,00 €
46650		*
46779		100,00 €
47031		100,00 €
47502		100,00 €
48223		100,00 €
48884		200,00 €
49635		100,00 €
50439		50,00 €
50516		100,00 €
51063		100,00 €
52824		100,00 €
53395		200,00 €
53491		50,00 €
53976		100,00 €
54727		100,00 €
55508		100,00 €
56029		100,00 €
56110		100,00 €
56391		100,00 €
56962		100,00 €
57708		50,00 €
57793		100,00 €
58734		200,00 €
59185		100,00 €
59936		100,00 €
60667		100,00 €
60844		100,00 €
60857		50,00 €
61605		100,00 €
62316		100,00 €
62777		*
63498		100,00 €
63979		100,00 €
64650		100,00 €
65561		*
66164		50,00 €
66212		100,00 €
66683		100,00 €
67294		100,00 €
67845		100,00 €
68613		200,00 €
69476		100,00 €
70631		50,00 €
70827		100,00 €
70837		*
71587		100,00 €
72338		100,00 €
73089		100,00 €
73532		50,00 €
73840		100,00 €
74611		100,00 €
75432		200,00 €
76223		100,00 €
76844		100,00 €
77778		50,00 €
77795		100,00 €
78516		100,00 €
79188		100,00 €
79810		200,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 6 12 2022

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022, το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.

λαικο λαχειο 6 Δεκεμβρίου 2022

Laiko laxeio klirosi 6-12-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: