ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 6-2-2024: Αποτελέσματα 6ης κλήρωσης

Στην 6η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2024 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 6 Φεβρουαρίου 2024, κληρώθηκε ο αριθμός 16428, της 6ης σειράς, στοιχείο Ε. Έγινε νέο (ΠΕΝΤΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 445.300 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (7ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.400.000 ευρώ. Ο αριθμός 56325 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 6-2-2024, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 6-2-2024

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 6ης κλήρωσης 6-2-2024

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 6,  16428,   Ε    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 6,  16428,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  16428,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 5,  16428,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
56325	5.000,00    450,00	4.550,00
8368	1.000,00	50,00	 950,00
11152	1.000,00	50,00	 950,00
27120	1.000,00	50,00	 950,00
32298	1.000,00	50,00	 950,00
39185	1.000,00	50,00	 950,00
43402	1.000,00	50,00	 950,00
46551	1.000,00	50,00	 950,00
63472	1.000,00	50,00	 950,00
72241	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
318		100,00 €
1099		100,00 €
1620		100,00 €
1701		100,00 €
1982		100,00 €
2553		100,00 €
3299		50,00 €
3384		100,00 €
4325		200,00 €
4776		100,00 €
5527		100,00 €
6258		100,00 €
6435		100,00 €
6448		50,00 €
7196		100,00 €
7907		100,00 €
8368		*
9089		100,00 €
9570		100,00 €
10241		100,00 €
11152		*
11755		50,00 €
11803		100,00 €
12274		100,00 €
12885		100,00 €
13436		100,00 €
14204		200,00 €
15067		100,00 €
16222		50,00 €
16418		100,00 €
16428		*
17178		100,00 €
17929		100,00 €
18680		100,00 €
19123		50,00 €
19431		100,00 €
20202		100,00 €
21023		200,00 €
21814		100,00 €
22435		100,00 €
23369		50,00 €
23386		100,00 €
24107		100,00 €
24779		100,00 €
25401		200,00 €
25823		100,00 €
26415		100,00 €
26439		100,00 €
27120		*
27911		100,00 €
28131		50,00 €
28392		100,00 €
29003		100,00 €
29694		100,00 €
30405		100,00 €
31086		100,00 €
31617		100,00 €
32138		50,00 €
32298		*
33069		100,00 €
33880		100,00 €
34372		50,00 €
34461		100,00 €
35352		100,00 €
36133		200,00 €
36920		100,00 €
37351		100,00 €
38062		100,00 €
38273		100,00 €
38883		50,00 €
38944		100,00 €
39185		*
40106		100,00 €
40657		100,00 €
41208		100,00 €
41619		100,00 €
42110		100,00 €
42781		100,00 €
43402		*
44222		50,00 €
44323		100,00 €
45564		100,00 €
46551		*
47322		100,00 €
48103		100,00 €
48265		50,00 €
48814		100,00 €
49475		100,00 €
50306		100,00 €
51049		50,00 €
51107		100,00 €
51858		200,00 €
52569		100,00 €
53320		100,00 €
54051		100,00 €
54101		50,00 €
54732		100,00 €
54783		100,00 €
56294		100,00 €
56325		*
56472		100,00 €
57213		100,00 €
57784		100,00 €
58395		100,00 €
59226		200,00 €
59767		100,00 €
60498		100,00 €
60920		50,00 €
61279		100,00 €
62030		100,00 €
62781		100,00 €
63472		*
64223		100,00 €
65104		100,00 €
65298		50,00 €
65735		100,00 €
66346		100,00 €
67017		50,00 €
67423		100,00 €
68234		200,00 €
69095		100,00 €
69426		100,00 €
70247		100,00 €
71058		100,00 €
71809		100,00 €
72195		50,00 €
72241		*
72370		100,00 €
72622		100,00 €
73093		100,00 €
73814		100,00 €
74475		200,00 €
75226		100,00 €
76030		50,00 €
76107		100,00 €
76654		100,00 €
78415		100,00 €
78986		200,00 €
79082		50,00 €
79567		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 6 2 2024

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024, το ποσό των 2.300.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024.

λαικο λαχειο 6 Φεβρουαρίου 2024

Laiko laxeio klirosi 6-2-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: