ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 6-9-2022: Αποτελέσματα 36ης κλήρωσης

Στην 36η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2022 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 6 Σεπτεμβρίου 2022, κληρώθηκε ο αριθμός 65402, της 6ης σειράς, στοιχείο Δ. Έγινε νέο (ΤΡΙΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 221.701,00 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (37ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.180.000 ευρώ. Ο αριθμός 25299 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 9 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 6-9-2022, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 6-9-2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 36ης κλήρωσης 6-9-2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 5,  65402,   Δ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 5,  65402,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  65402,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 5,  65402,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
25299	5.000,00    450,00	4.550,00
1272	1.000,00	50,00	 950,00
8159	1.000,00	50,00	 950,00
12376	1.000,00	50,00	 950,00
15525	1.000,00	50,00	 950,00
32446	1.000,00	50,00	 950,00
41215	1.000,00	50,00	 950,00
57342	1.000,00	50,00	 950,00
60126	1.000,00	50,00	 950,00
76094	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
60		100,00 €
591		100,00 €
1112		50,00 €
1272		*
2043		100,00 €
2854		100,00 €
3346		50,00 €
3435		100,00 €
4326		100,00 €
5107		200,00 €
5894		100,00 €
6325		100,00 €
7036		100,00 €
7247		100,00 €
7857		50,00 €
7918		100,00 €
8159		*
9080		100,00 €
9631		100,00 €
10182		100,00 €
10593		100,00 €
11084		100,00 €
11755		100,00 €
12376		*
13196		50,00 €
13297		100,00 €
14538		100,00 €
15525		*
16296		100,00 €
17077		100,00 €
17239		50,00 €
17788		100,00 €
18449		100,00 €
19280		100,00 €
20023		50,00 €
20081		100,00 €
20832		200,00 €
21543		100,00 €
22294		100,00 €
23025		100,00 €
23075		50,00 €
23706		100,00 €
23757		100,00 €
25268		100,00 €
25299		*
25446		100,00 €
26187		100,00 €
26758		100,00 €
27369		100,00 €
28200		200,00 €
28741		100,00 €
29472		100,00 €
29894		50,00 €
30253		100,00 €
31004		100,00 €
31755		100,00 €
32446		*
33197		100,00 €
34078		100,00 €
34272		50,00 €
34709		100,00 €
35320		100,00 €
35991		50,00 €
36397		100,00 €
37208		200,00 €
38069		100,00 €
38400		100,00 €
39221		100,00 €
40032		100,00 €
40783		100,00 €
41169		50,00 €
41215		*
41344		100,00 €
41596		100,00 €
42067		100,00 €
42788		100,00 €
43449		200,00 €
44200		100,00 €
45004		50,00 €
45081		100,00 €
45628		100,00 €
47389		100,00 €
47960		200,00 €
48056		50,00 €
48541		100,00 €
49292		100,00 €
50073		100,00 €
50594		100,00 €
50675		100,00 €
50956		100,00 €
51527		100,00 €
52273		50,00 €
52358		100,00 €
53299		200,00 €
53750		100,00 €
54501		100,00 €
55232		100,00 €
55409		100,00 €
55422		50,00 €
56170		100,00 €
56881		100,00 €
57342		*
58063		100,00 €
58544		100,00 €
59215		100,00 €
60126		*
60729		50,00 €
60777		100,00 €
61248		100,00 €
61859		100,00 €
62410		100,00 €
63178		200,00 €
64041		100,00 €
65196		50,00 €
65392		100,00 €
65402		*
66152		100,00 €
66903		100,00 €
67654		100,00 €
68097		50,00 €
68405		100,00 €
69176		100,00 €
69997		200,00 €
70788		100,00 €
71409		100,00 €
72343		50,00 €
72360		100,00 €
73081		100,00 €
73753		100,00 €
74375		200,00 €
74797		100,00 €
75389		100,00 €
75413		100,00 €
76094		*
76885		100,00 €
77105		50,00 €
77366		100,00 €
77977		100,00 €
78668		100,00 €
79379		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 6 9 2022

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022, το ποσό των 2.120.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022.

λαικο λαχειο 6 Σεπτεμβρίου 2022

Laiko laxeio klirosi 6-9-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: