ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 7-5-2024: Αποτελέσματα 19ς κλήρωσης

Στην 19η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2024 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 7 Μαΐου 2024, κληρώθηκε ο αριθμός 50947, της 8ης σειράς, στοιχείο Γ. Έγινε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 116.064,00 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (20ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.050.000 ευρώ. Ο αριθμός 10844 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 7-5-2024, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 7-5-2024

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 19ης κλήρωσης 7-5-2024

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 8,  50947,   Γ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  50947,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 9,  50947,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  50947,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
10844	5.000,00    450,00	4.550,00
1070	1.000,00	50,00	 950,00
17991	1.000,00	50,00	 950,00
26760	1.000,00	50,00	 950,00
42887	1.000,00	50,00	 950,00
45671	1.000,00	50,00	 950,00
61639	1.000,00	50,00	 950,00
66817	1.000,00	50,00	 950,00
73704	1.000,00	50,00	 950,00
77921	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
83		100,00 €
1070		*
1841		100,00 €
2622		100,00 €
2784		50,00 €
3333		100,00 €
3994		100,00 €
4825		100,00 €
5568		50,00 €
5626		100,00 €
6377		200,00 €
7088		100,00 €
7839		100,00 €
8570		100,00 €
8620		50,00 €
9251		100,00 €
9302		100,00 €
10813		100,00 €
10844		*
10991		100,00 €
11732		100,00 €
12303		100,00 €
12914		100,00 €
13745		200,00 €
14286		100,00 €
15017		100,00 €
15439		50,00 €
15798		100,00 €
16549		100,00 €
17300		100,00 €
17991		*
18742		100,00 €
19623		100,00 €
19817		50,00 €
20254		100,00 €
20865		100,00 €
21536		50,00 €
21942		100,00 €
22753		200,00 €
23614		100,00 €
23945		100,00 €
24766		100,00 €
25577		100,00 €
26328		100,00 €
26714		50,00 €
26760		*
26889		100,00 €
27141		100,00 €
27612		100,00 €
28333		100,00 €
28994		200,00 €
29745		100,00 €
30549		50,00 €
30626		100,00 €
31173		100,00 €
32934		100,00 €
33505		200,00 €
33601		50,00 €
34086		100,00 €
34837		100,00 €
35618		100,00 €
36139		100,00 €
36220		100,00 €
36501		100,00 €
37072		100,00 €
37818		50,00 €
37903		100,00 €
38844		200,00 €
39295		100,00 €
40046		100,00 €
40777		100,00 €
40954		100,00 €
40967		50,00 €
41715		100,00 €
42426		100,00 €
42887		*
43608		100,00 €
44089		100,00 €
44760		100,00 €
45671		*
46274		50,00 €
46322		100,00 €
46793		100,00 €
47404		100,00 €
47955		100,00 €
48723		200,00 €
49586		100,00 €
50741		50,00 €
50937		100,00 €
50947		*
51697		100,00 €
52448		100,00 €
53199		100,00 €
53642		50,00 €
53950		100,00 €
54721		100,00 €
55542		200,00 €
56333		100,00 €
56954		100,00 €
57888		50,00 €
57905		100,00 €
58626		100,00 €
59298		100,00 €
59920		200,00 €
60342		100,00 €
60934		100,00 €
60958		100,00 €
61639		*
62430		100,00 €
62650		50,00 €
62911		100,00 €
63522		100,00 €
64213		100,00 €
64924		100,00 €
65605		100,00 €
66136		100,00 €
66657		50,00 €
66817		*
67588		100,00 €
68399		100,00 €
68891		50,00 €
68980		100,00 €
69871		100,00 €
70652		200,00 €
71439		100,00 €
71870		100,00 €
72581		100,00 €
72792		100,00 €
73402		50,00 €
73463		100,00 €
73704		*
74625		100,00 €
75176		100,00 €
75727		100,00 €
76138		100,00 €
76629		100,00 €
77300		100,00 €
77921		*
78741		50,00 €
78842		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 7 5 2024

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 14 Μαΐου 2024.

λαικο λαχειο 7 Μαΐου 2024

Laiko laxeio klirosi 7-5-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: