ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 8-11-2022: Αποτελέσματα 45ης κλήρωσης

Στην 45η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2022 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 8 Νοεμβρίου 2022, κληρώθηκε ο αριθμός 20911, της 1ης σειράς, στοιχείο Ε. Έγινε νέο (ΔΩΔΕΚΑΤΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 945.400 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (45ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 3.000.000 ευρώ. Ο αριθμός 60808 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 9 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 8-11-2022, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. λαικο λαχειο 8-11-2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 45ης κλήρωσης 8-11-2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 1,  20911,   Ε    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 1,  20911,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 2,  20911,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
10,  20911,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
60808	5.000,00    450,00	4.550,00
12851	1.000,00	50,00	 950,00
15635	1.000,00	50,00	 950,00
31603	1.000,00	50,00	 950,00
36781	1.000,00	50,00	 950,00
43668	1.000,00	50,00	 950,00
47885	1.000,00	50,00	 950,00
51034	1.000,00	50,00	 950,00
67955	1.000,00	50,00	 950,00
76724	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
513		50,00 €
590		100,00 €
1137		100,00 €
2898		100,00 €
3469		200,00 €
3565		50,00 €
4050		100,00 €
4801		100,00 €
5582		100,00 €
6103		100,00 €
6184		100,00 €
6465		100,00 €
7036		100,00 €
7782		50,00 €
7867		100,00 €
8808		200,00 €
9259		100,00 €
10010		100,00 €
10741		100,00 €
10918		100,00 €
10931		50,00 €
11679		100,00 €
12390		100,00 €
12851		*
13572		100,00 €
14053		100,00 €
14724		100,00 €
15635		*
16238		50,00 €
16286		100,00 €
16757		100,00 €
17368		100,00 €
17919		100,00 €
18687		200,00 €
19550		100,00 €
20705		50,00 €
20901		100,00 €
20911		*
21661		100,00 €
22412		100,00 €
23163		100,00 €
23606		50,00 €
23914		100,00 €
24685		100,00 €
25506		200,00 €
26297		100,00 €
26918		100,00 €
27852		50,00 €
27869		100,00 €
28590		100,00 €
29262		100,00 €
29884		200,00 €
30306		100,00 €
30898		100,00 €
30922		100,00 €
31603		*
32394		100,00 €
32614		50,00 €
32875		100,00 €
33486		100,00 €
34177		100,00 €
34888		100,00 €
35569		100,00 €
36100		100,00 €
36621		50,00 €
36781		*
37552		100,00 €
38363		100,00 €
38855		50,00 €
38944		100,00 €
39835		100,00 €
40616		200,00 €
41403		100,00 €
41834		100,00 €
42545		100,00 €
42756		100,00 €
43366		50,00 €
43427		100,00 €
43668		*
44589		100,00 €
45140		100,00 €
45691		100,00 €
46102		100,00 €
46593		100,00 €
47264		100,00 €
47885		*
48705		50,00 €
48806		100,00 €
50047		100,00 €
51034		*
51805		100,00 €
52586		100,00 €
52748		50,00 €
53297		100,00 €
53958		100,00 €
54789		100,00 €
55532		50,00 €
55590		100,00 €
56341		200,00 €
57052		100,00 €
57803		100,00 €
58534		100,00 €
58584		50,00 €
59215		100,00 €
59266		100,00 €
60777		100,00 €
60808		*
60955		100,00 €
61696		100,00 €
62267		100,00 €
62878		100,00 €
63709		200,00 €
64250		100,00 €
64981		100,00 €
65403		50,00 €
65762		100,00 €
66513		100,00 €
67264		100,00 €
67955		*
68706		100,00 €
69587		100,00 €
69781		50,00 €
70218		100,00 €
70829		100,00 €
71500		50,00 €
71906		100,00 €
72717		200,00 €
73578		100,00 €
73909		100,00 €
74730		100,00 €
75541		100,00 €
76292		100,00 €
76678		50,00 €
76724		*
76853		100,00 €
77105		100,00 €
77576		100,00 €
78297		100,00 €
78958		200,00 €
79709		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 8 11 2022

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022, το ποσό των 2.900.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022.

λαικο λαχειο 8 Νοεμβρίου 2022

Laiko laxeio klirosi 8-11-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: