ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 9-4-2024: Αποτελέσματα 15ς κλήρωσης

Στην 15η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2024 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 9 Απριλίου 2024, κληρώθηκε ο αριθμός 2754, της 1ης σειράς, στοιχείο Δ. Έγινε νέο, (ΤΡΙΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 330.300 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (16ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.250.000 ευρώ. Ο αριθμός 42651 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 9-4-2024, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 9-4-2024

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 15ης κλήρωσης 9-4-2024

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 1,  2754,   Δ    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 1,  2754,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 2,  2754,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
10,  2754,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
42651	5.000,00    450,00	4.550,00
13446	1.000,00	50,00	 950,00
18624	1.000,00	50,00	 950,00
25511	1.000,00	50,00	 950,00
29728	1.000,00	50,00	 950,00
32877	1.000,00	50,00	 950,00
49798	1.000,00	50,00	 950,00
58567	1.000,00	50,00	 950,00
74694	1.000,00	50,00	 950,00
77478	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
530		200,00 €
1393		100,00 €
2548		50,00 €
2744		100,00 €
2754		*
3504		100,00 €
4255		100,00 €
5006		100,00 €
5449		50,00 €
5757		100,00 €
6528		100,00 €
7349		200,00 €
8140		100,00 €
8761		100,00 €
9695		50,00 €
9712		100,00 €
10433		100,00 €
11105		100,00 €
11727		200,00 €
12149		100,00 €
12741		100,00 €
12765		100,00 €
13446		*
14237		100,00 €
14457		50,00 €
14718		100,00 €
15329		100,00 €
16020		100,00 €
16731		100,00 €
17412		100,00 €
17943		100,00 €
18464		50,00 €
18624		*
19395		100,00 €
20206		100,00 €
20698		50,00 €
20787		100,00 €
21678		100,00 €
22459		200,00 €
23246		100,00 €
23677		100,00 €
24388		100,00 €
24599		100,00 €
25209		50,00 €
25270		100,00 €
25511		*
26432		100,00 €
26983		100,00 €
27534		100,00 €
27945		100,00 €
28436		100,00 €
29107		100,00 €
29728		*
30548		50,00 €
30649		100,00 €
31890		100,00 €
32877		*
33648		100,00 €
34429		100,00 €
34591		50,00 €
35140		100,00 €
35801		100,00 €
36632		100,00 €
37375		50,00 €
37433		100,00 €
38184		200,00 €
38895		100,00 €
39646		100,00 €
40377		100,00 €
40427		50,00 €
41058		100,00 €
41109		100,00 €
42620		100,00 €
42651		*
42798		100,00 €
43539		100,00 €
44110		100,00 €
44721		100,00 €
45552		200,00 €
46093		100,00 €
46824		100,00 €
47246		50,00 €
47605		100,00 €
48356		100,00 €
49107		100,00 €
49798		*
50549		100,00 €
51430		100,00 €
51624		50,00 €
52061		100,00 €
52672		100,00 €
53343		50,00 €
53749		100,00 €
54560		200,00 €
55421		100,00 €
55752		100,00 €
56573		100,00 €
57384		100,00 €
58135		100,00 €
58521		50,00 €
58567		*
58696		100,00 €
58948		100,00 €
59419		100,00 €
60140		100,00 €
60801		200,00 €
61552		100,00 €
62356		50,00 €
62433		100,00 €
62980		100,00 €
64741		100,00 €
65312		200,00 €
65408		50,00 €
65893		100,00 €
66644		100,00 €
67425		100,00 €
67946		100,00 €
68027		100,00 €
68308		100,00 €
68879		100,00 €
69625		50,00 €
69710		100,00 €
70651		200,00 €
71102		100,00 €
71853		100,00 €
72584		100,00 €
72761		100,00 €
72774		50,00 €
73522		100,00 €
74233		100,00 €
74694		*
75415		100,00 €
75896		100,00 €
76567		100,00 €
77478		*
78081		50,00 €
78129		100,00 €
78600		100,00 €
79211		100,00 €
79762		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 9 4 2024

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 9 Απριλίου 2024, το ποσό των 2.200.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 16 Απριλίου 2024.

λαικο λαχειο 9 Απριλίου 2024

Laiko laxeio klirosi 9-4-2024
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: