ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 9-8-2022: Αποτελέσματα 32ης κλήρωσης

Στην 32η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2022 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 9 Αυγούστου 2022, κληρώθηκε ο αριθμός 23486, της 8ης σειράς, στοιχείο Α, ο οποίος κερδίζει το ποσό των 364.800,00 ευρώ. Ο αριθμός 23486 σε όλες τις σειρές κερδίζει 15.000 ευρώ. ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΛΑΧΝΟΥ: 547.000 ευρώ. Ο αριθμός 63383 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 9 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 9-8-2022, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 9-8-2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 32ης κλήρωσης 9-8-2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 8,  23486,   Α   364.800,00  54.705,00  310.095,00
 8,  23486,  Β+Γ+Δ+Ε  91.200,00  13.620,00   77.580,00
 9,  23486,   Α-Ε ,  45.500,00   6.750,00   38.750,00
 7,  23486,   Α-Ε ,  45.500,00   6.750,00   38.750,00
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
63383	5.000,00    450,00	4.550,00
15426	1.000,00	50,00	 950,00
18210	1.000,00	50,00	 950,00
34178	1.000,00	50,00	 950,00
39356	1.000,00	50,00	 950,00
46243	1.000,00	50,00	 950,00
50460	1.000,00	50,00	 950,00
53609	1.000,00	50,00	 950,00
70530	1.000,00	50,00	 950,00
79299	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
151		100,00 €
872		100,00 €
1533		200,00 €
2284		100,00 €
3088		50,00 €
3165		100,00 €
3712		100,00 €
5473		100,00 €
6044		200,00 €
6140		50,00 €
6625		100,00 €
7376		100,00 €
8157		100,00 €
8678		100,00 €
8759		100,00 €
9040		100,00 €
9611		100,00 €
10357		50,00 €
10442		100,00 €
11383		200,00 €
11834		100,00 €
12585		100,00 €
13316		100,00 €
13493		100,00 €
13506		50,00 €
14254		100,00 €
14965		100,00 €
15426		*
16147		100,00 €
16628		100,00 €
17299		100,00 €
18210		*
18813		50,00 €
18861		100,00 €
19332		100,00 €
19943		100,00 €
20494		100,00 €
21262		200,00 €
22125		100,00 €
23280		50,00 €
23476		100,00 €
23486		*
24236		100,00 €
24987		100,00 €
25738		100,00 €
26181		50,00 €
26489		100,00 €
27260		100,00 €
28081		200,00 €
28872		100,00 €
29493		100,00 €
30427		50,00 €
30444		100,00 €
31165		100,00 €
31837		100,00 €
32459		200,00 €
32881		100,00 €
33473		100,00 €
33497		100,00 €
34178		*
34969		100,00 €
35189		50,00 €
35450		100,00 €
36061		100,00 €
36752		100,00 €
37463		100,00 €
38144		100,00 €
38675		100,00 €
39196		50,00 €
39356		*
40127		100,00 €
40938		100,00 €
41430		50,00 €
41519		100,00 €
42410		100,00 €
43191		200,00 €
43978		100,00 €
44409		100,00 €
45120		100,00 €
45331		100,00 €
45941		50,00 €
46002		100,00 €
46243		*
47164		100,00 €
47715		100,00 €
48266		100,00 €
48677		100,00 €
49168		100,00 €
49839		100,00 €
50460		*
51280		50,00 €
51381		100,00 €
52622		100,00 €
53609		*
54380		100,00 €
55161		100,00 €
55323		50,00 €
55872		100,00 €
56533		100,00 €
57364		100,00 €
58107		50,00 €
58165		100,00 €
58916		200,00 €
59627		100,00 €
60378		100,00 €
61109		100,00 €
61159		50,00 €
61790		100,00 €
61841		100,00 €
63352		100,00 €
63383		*
63530		100,00 €
64271		100,00 €
64842		100,00 €
65453		100,00 €
66284		200,00 €
66825		100,00 €
67556		100,00 €
67978		50,00 €
68337		100,00 €
69088		100,00 €
69839		100,00 €
70530		*
71281		100,00 €
72162		100,00 €
72356		50,00 €
72793		100,00 €
73404		100,00 €
74075		50,00 €
74481		100,00 €
75292		200,00 €
76153		100,00 €
76484		100,00 €
77305		100,00 €
78116		100,00 €
78867		100,00 €
79253		50,00 €
79299		*
79428		100,00 €
79680		100,00 €
* Φορολογείται

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022, το ποσό των 2.330.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022.

λαικο λαχειο 9 Αυγούστου 2022

Laiko laxeio klirosi 9-8-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: