Λαϊκό Λαχείο 8-10-2021: Αποτελέσματα 2ης ειδικής κλήρωσης (upd3)

Στην 2η ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου που έγινε σήμερα Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, διακόσιοι (200) τυχεροί κερδίζουν από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ο καθένας. Εκτός των διακοσίων τυχερών, όλοι οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον πρώτο τυχερό λαχνό της κάθε κλήρωσης σε όλες τις άλλες σειρές κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα της 2ης Ειδικής Κλήρωσης της Λαϊκού Λαχείου της Παρασκευής 8-10-2021, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου. Λαϊκό Λαχείο 8-10-2021.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, 22:25

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
2ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ της 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΕΙΡΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΟ  ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ     ΦΟΡΟΣ    ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΕΥΡΩ)  (ΕΥΡΩ)     (ΕΥΡΩ) 
09586  ΤΕΤΑΡΤΗ    Α     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
09586  ΤΕΤΑΡΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε     500,00    40,00       460,00 
09586  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00      8.575,00 
14377  ΔΕΥΤΕΡΗ    Ε     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
14377  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Δ     500,00    40,00       460,00 
14377  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00      8.575,00 
17861  ΔΕΚΑΤΗ     Α     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
17861  ΔΕΚΑΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε     500,00    40,00       460,00 
17861  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00      8.575,00 
17935  ΤΡΙΤΗ     Γ     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
17935  ΤΡΙΤΗ    Α,Β,Δ,Ε     500,00    40,00       460,00 
17935  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00      8.575,00 
21516  ΤΕΤΑΡΤΗ    Ε     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
21516  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ     500,00    40,00       460,00 
21516  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00      8.575,00 
25108  ΟΓΔΟΗ     Δ     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
25108  ΟΓΔΟΗ    Α,Β,Γ,Ε     500,00    40,00       460,00 
25108  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00      8.575,00 
30979  ΔΕΥΤΕΡΗ    Α     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
30979  ΔΕΥΤΕΡΗ   Β,Γ,Δ,Ε     500,00    40,00       460,00 
30979  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00      8.575,00 
38076  ΔΕΚΑΤΗ     Γ     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
38076  ΔΕΚΑΤΗ   Α,Β,Δ,Ε     500,00    40,00       460,00 
38076  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00      8.575,00 
39697  ΠΡΩΤΗ     Β     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
39697  ΠΡΩΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε     500,00    40,00       460,00 
39697  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00     8.575,00 
44514  ΕΝΑΤΗ     Β     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
44514  ΕΝΑΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε     500,00    40,00       460,00 
44514  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00     8.575,00 
46607  ΔΕΚΑΤΗ     Β     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
46607  ΔΕΚΑΤΗ   Α,Γ,Δ,Ε     500,00    40,00       460,00 
46607  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00     8.575,00 
46907  ΠΕΜΠΤΗ     Α     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
46907  ΠΕΜΠΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε     500,00    40,00       460,00 
46907  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00     8.575,00 
47889  ΕΚΤΗ      Β     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
47889  ΕΚΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε     500,00    40,00       460,00 
47889  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00      8.575,00 
60674  ΠΡΩΤΗ     Γ     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
60674  ΠΡΩΤΗ    Α,Β,Δ,Ε     500,00    40,00       460,00 
60674  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00      8.575,00 
66481  ΤΡΙΤΗ     Β     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
66481  ΤΡΙΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε     500,00    40,00       460,00 
66481  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00      8.575,00 
71032  ΕΝΑΤΗ     Ε     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
71032  ΕΝΑΤΗ    Α,Β,Γ,Δ     500,00    40,00       460,00 
71032  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00      8.575,00 
71122  ΤΕΤΑΡΤΗ    Α     8.000,00   1.185,00      6.815,00 
71122  ΤΕΤΑΡΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε     500,00    40,00       460,00 
71122  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00      8.575,00 
72453  ΔΕΥΤΕΡΗ    Α      8.000,00   1.185,00      6.815,00 
72453  ΔΕΥΤΕΡΗ  Β,Γ,Δ,Ε     500,00    40,00       460,00 
72453  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00      8.575,00 
76556  ΕΒΔΟΜΗ    Α      8.000,00   1.185,00      6.815,00 
76556  ΕΒΔΟΜΗ   Β,Γ,Δ,Ε     500,00    40,00       460,00 
76556  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00      8.575,00 
78188  ΤΡΙΤΗ     Α      8.000,00   1.185,00      6.815,00 
78188  ΤΡΙΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε     500,00    40,00       460,00 
78188  Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00   1.425,00      8.575,00 
Αριθμός    Κέρδος Ευρώ
354		200.00
1065		200.00
1526		500.00
2247		200.00
2728		200.00
3399		200.00
4310		500.00
4961		200.00
5432		200.00
6043		200.00
6594		200.00
7362		200.00
8225		200.00
9576		200.00
9586		*
10336		200.00
11087		200.00
11838		200.00
12589		200.00
13360		200.00
14181		500.00
14972		200.00
15593		200.00
16544		200.00
17265		200.00
17937		200.00
18559		500.00
18981		200.00
19573		200.00
19597		200.00
20278		500.00
21069		200.00
21550		200.00
22161		200.00
22852		200.00
23563		200.00
24244		200.00
24775		200.00
25456		500.00
26227		200.00
27038		200.00
27619		200.00
28510		200.00
29291		500.00
30078		200.00
30509		200.00
31220		200.00
31431		200.00
32102		200.00
32343		500.00
33264		200.00
33815		200.00
34366		200.00
34777		200.00
35268		200.00
35939		200.00
36560		500.00
37481		200.00
38722		200.00
39709		500.00
40480		200.00
41261		200.00
41972		200.00
42633		200.00
43464		200.00
44265		200.00
45016		500.00
45727		200.00
46478		200.00
47209		200.00
47890		200.00
47941		200.00
49452		200.00
49483		500.00
49630		200.00
50371		200.00
50942		200.00
51553		200.00
52384		500.00
52925		200.00
53656		200.00
54437		200.00
55188		200.00
55939		200.00
56630		500.00
57381		200.00
58262		200.00
58893		200.00
59504		200.00
60581		200.00
61392		500.00
62253		200.00
62584		200.00
63405		200.00
64216		200.00
64967		200.00
65399		500.00
65528		200.00
65780		200.00
66251		200.00
66972		200.00
67633		500.00
68384		200.00
69265		200.00
69812		200.00
71573		200.00
72144		500.00
72725		200.00
73476		200.00
74257		200.00
74778		200.00
74859		200.00
75140		200.00
75711		200.00
76542		200.00
77483		500.00
77934		200.00
78685		200.00
79416		200.00
79593		200.00

Από 10.00€ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 6, με βάση τον 1ο κληρωθέντα αριθμό 9586
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια(πεντάδες) των 10.00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους, καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο το ένα και πάντα ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΡΔΟΣ.
Τα κέρδη παραγράφονται μετά από ΕΞΑΜΗΝΟ.
* Τα Κέρδη φορολογούνται

Πληροφορίες 2ης Ειδικής κλήρωσης Λαϊκού Λαχείου 2021

Χαρακτηριστικά της Ειδικής Κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου 8-10-2021:

  • Η τιμή του κάθε τεμαχίου είναι €2 και του λαχνού (πεντάδας) €10.
  • Από την κλήρωση θα προκύψουν διακόσιοι (200) τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ο καθένας.
  • Το κέρδος των τυχερών λαχνών που θα προκύψουν από τις κληρώσεις αναλύεται ως εξής:Το κληρωθέν στοιχείο έκαστου τυχερού λαχνού κερδίζει οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.Οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον πρώτο τυχερό λαχνό της κάθε κλήρωσης, σε όλες τις άλλες σειρές, κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ.119 λαχνοί σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα με γνώμονα τον πρώτο κληρωθέντα τυχερό λαχνό από το Ειδικό Βιβλίο Αριθμών Λαϊκού Λαχείου κερδίζουν ως ακολούθως:
   – Οι πρώτοι 19 κερδίζουν από 500 ευρώ ο καθένας
   – Οι υπόλοιποι 100 κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθέναςΌλοι οι αριθμοί που έχουν όμοιο το τελευταίο ψηφίο με το τελευταίο ψηφίο του πρώτου κληρωθέντα λαχνού κερδίζουν από 10 ευρώ.Η 2η ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021, στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Φορολογία Κερδών

Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:
– Κέρδος έως 100 €: αφορολόγητο
– Κέρδος από 100,01 € έως 1.000 €: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
– Κέρδος από 1.000,01 € και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 €)
Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.

Παραγραφή Κερδών

Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους παραγράφεται μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.

Καταβολή Κερδών – Βεβαίωση Κερδών
Τα χρηματικά Έπαθλα (κέρδη) καταβάλλονται στον κάτοχο Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού με την επίδειξη του σώματος του Λαχνού και επαλήθευση του κέρδους του.
Τα κέρδη καταβάλλονται στους νικητές, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.

Η πληρωμή των κερδών διενεργείται ως ακολούθως:

 • Μικτά κέρδη προ φόρων έως 100€ ανά Λαχνό δύνανται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των πλανόδιων πωλητών, χωρίς την επίδειξη κάποιου επίσημου εγγράφου.
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 100,01€ έως και 800€ ανά Λαχνό, δύναται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Για ποσά από 200€ έως και 800€ ανά Λαχνό, σε περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης κέρδους για φορολογική χρήση, θα πρέπει να εισπράξετε το κέρδος σας από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Μικτά κέρδη από 800,01€ έως και 10.000€ ανά Λαχνό, καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από
  οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 10.000,01€ και άνω ανά Λαχνό καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 50.000,00€ και άνω ανά τεμάχιο καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στην Αθήνα.

2η ειδική κλήρωση Λαϊκού Λαχείου 2021

Laiko laxeio eidiki klirosi 8-10-2021
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το σχετικό Link που έχει αναρτηθεί πιο κάτω.