Μείωση καταθέσεων από ξένους στις κυπριακές τράπεζες

Σημαντική εκτιμάται ότι θα είναι η μείωση των καταθέσεων από ξένους και κυρίως Ρώσους στις κυπριακές τράπεζες, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ).

Ενδεικτικά, στο τέλος του 2011 το 29% των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες προερχόταν από τρίτες χώρες. Είχαν καταγραφεί 20,2 δισ. ευρώ, σε σύνολο 69,3 δισ. ευρώ. Ακόμα και στα τέλη του 2013 και μετά τις συντριπτικές επιπτώσεις από το “κούρεμα” των καταθέσεων, οι καταθέσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα από τρίτες χώρες ανήλθαν στα 11,7 δισ. ευρώ (σε σύνολο 47 δισ. ευρώ) και αντιστοιχούσαν στο 24.9%.

Έκτοτε, καταγράφεται μία συνεχής πτωτική πορεία στις καταθέσεις που έχουν τη συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση, ενώ το σύνολο των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες αυξάνεται. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών περιορίστηκαν στο ιστορικό χαμηλό ποσό των 7,1 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε μόλις στο 15% του συνόλου των καταθέσεων.