Αυξήσεις μισθών και προσλήψεις οδήγησαν σε μείωση κερδών την ΕΥΑΘ το 2018

Με μειωμένη κερδοφορία και σταθερό κύκλο εργασιών έκλεισε τη χρήση 2018 η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), η διοίκηση της οποίας αποδίδει την πτώση στα κέρδη σε δύο παράγοντες: αφενός στην αύξηση των αμοιβών του προσωπικού, λόγω της ολοκλήρωσης της πρόσληψης των 150 εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ το 2018 και αφετέρου στην υιοθέτηση του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» για τον προσδιορισμό της απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΥΑΘ ΑΕ, ο τζίρος της παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός σημειώνοντας οριακή μείωση κατά 0,51% και ανήλθε στα 73 εκατ. ευρώ έναντι 73,4 εκατ. στην αντίστοιχη περσινή χρήση. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των 42,7 εκατ. ευρώ έναντι 43,25 παρουσιάζοντας μείωση 1,19%. Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου έφτασαν στο ποσό των 20,95 εκατ. έναντι 24,9 εκατ. ευρώ, με μείωση της τάξης του 15,96%, ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 14 εκατ. ευρώ από 16,45 εκατ., σημειώνοντας πτώση 14,88%.

Τα δε μικτά κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 30,3 εκατ. έναντι 30,1 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, αύξηση 1,19%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 25,8 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. (μείωση 12,48%). Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, ανερχόμενα σε 71,6 εκατ. ευρώ έναντι 65,2 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 9,85%.

«Το 2018 σημαδεύτηκε από τη θραύση στον κεντρικό αγωγό της Αραβησσού, που είχε ως αποτέλεσμα την πενθήμερη ταλαιπωρία των κατοίκων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης λόγω διακοπών στην υδροδότηση. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε πλήρως σε τεχνικό, οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο, με βάση βέβαια τις δυνατότητες του υπάρχοντος υδροδοτικού συστήματος (ειδικοί πραγματογνώμονες του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας επιβεβαίωσαν τις επιλογές μας), ανταποκρίθηκε όμως και σε επίπεδο οικονομικό: απάλλαξε από το πάγιο του οικιακού τιμολογίου τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, λαμβάνοντας παράλληλα ειδική μέριμνα για τους επαγγελματίες και συμβάλλοντας στις πάγιες ανάγκες νοσοκομείων για σχέδια ασφάλειας νερού», επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης.

«Επενδύσαμε σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς ολοκληρώθηκε εντός του 2018 η ανάληψη καθηκόντων των 150 νέων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ -14 χρόνια μετά την τελευταία πρόσληψη προσωπικού- αυξάνοντας το προσωπικό της εταιρείας σε 360 άτομα. Μια επένδυση που επηρέασε την κερδοφορία μας, ήταν όμως απολύτως αναγκαία για την κάλυψη οργανωτικών κενών και για την υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου, που θα αποτρέψει περιστατικά λειψυδρίας ανάλογα με αυτά που ζήσαμε τον περασμένο Μάρτιο. Είναι ζήτημα χρόνου το νέο αυτό προσωπικό, με την κατάλληλη εκπαίδευση, να συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της αξίας της εταιρείας. Διατηρούμε υψηλή κερδοφορία και υψηλά διαθέσιμα, μια απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου των 170 εκατ. ευρώ. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. παραμένει προσηλωμένη στους στρατηγικούς της στόχους και στη λειτουργική της αποτελεσματικότητα», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Α.Ε.