Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Παερασκευής 7 Απριλίου 2017, το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και θα ξεκινήσει η συζήτησή του τις προσεχείς ημέρες. Το νομοσχέδιο θα ισχύσει πλήρως, τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.Το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε σήμερα το βράδυ στην ηλεκτρονική σελίδα της Βουλής (www.hellenicparliament.gr).

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις (επιλέξτε τα παρακάτω εικονίδια)

Αιτιολογική-Εισηγητική ΈκθεσηΔιατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ) Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης Έκθεση Δημόσιας ΔιαβούλευσηςΣκοπός του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων είναι να δώσει τη δυνατότητα στους οφειλέτες-επιχειρηματίες να ρυθμίσουν τα χρέη τους συνολικά και ταυτόχρονα προς όλους τους πιστωτές τους, δηλαδή, τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προμηθευτές και λοιπούς ιδιώτες μέσω της ορθολογικής διευθέτησης που μπορεί να περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής έως και διαγραφές οφειλών.

Φέρνει στο επίκεντρο της διαδικασίας τον οφειλέτη, καθώς αυτός είναι που εκκινεί τη διαδικασία, αλλά και εγκρίνει τελικά το σχέδιο αναδιάρθρωσης, μέσα από μία συντονισμένη και οργανωμένη σε συγκεκριμένο πλαίσιο διαπραγμάτευση με τους πιστωτές του.

Δίνει τη δυνατότητα ένταξης όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου μεγέθους, περιλαμβανομένων και των ατομικών, με συνολικές οφειλές (έως 31/12/16) από 20.000 ευρώ και άνω και να μην έχουν υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής στους νόμους Κατσέλη, Δένδια ή στον πτωχευτικό κώδικα και να είναι σε λειτουργία.

Παρέχει τη δυνατότητα ένταξης και στις πλέον υπερχρεωμένες επιχειρήσεις υπό τη μοναδική προϋπόθεση ότι καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα σε μια μόνο χρήση κατά την τελευταία τριετία και προβλέπει τη δυνατότητα του οφειλέτη να ρυθμίσει τα χρέη του προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέχρι και σε 120 μηνιαίες δόσεις (διάστημα 10 ετών), με ελάχιστη καταβολή 50 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι μικροί πιστωτές, μπορούν να διεκδικήσουν στο ακέραιο το σύνολο των απαιτήσεών τους. Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν εκδηλώσει ενδιαφέρον το 50% των πιστωτών της επιχείρησης ενώ διευκολύνεται η συμφωνία με τη συναίνεση της πλειοψηφίας (60%) των συμμετεχόντων πιστωτών.

Ο οφειλέτης προστατεύεται με αναστολή από καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του, σαφώς χρονικά προσδιορισμένη, προκειμένου οι συμμετέχοντες να μπορούν απρόσκοπτα να διαπραγματευτούν.

Στο νομοσχέδιο υπάρχουν διάφορες δικλείδες ασφαλείας, που εντοπίζουν τους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Όπως για παράδειγμα, προβλέπεται η άρση κάθε απορρήτου, φορολογικού και τραπεζικού, καθώς και η προσκόμιση περιουσιακών στοιχείων. Ακόμη, ανά πάσα στιγμή υπάρχει η απειλή αναβίωσης του συνόλου των χρεών, εφόσον ο οφειλέτης δεν τηρεί τους όρους τους συμβιβασμού.

Η διαδικασία θα υλοποιείται στην πράξη από ειδικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διενεργεί ηλεκτρονικά όλη τη διαδικασία, βήμα – βήμα, μειώνοντας το διαχειριστικό κόστος και χρόνο τόσο για τους πιστωτές όσο και για τον οφειλέτη.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει σαφή χρονοδιαγράμματα για κάθε βήμα της διαδικασίας και μια επιχείρηση θα μπορεί να εξασφαλίσει λύση ρύθμισης με όλους τους πιστωτές το μίνιμουμ σε 46 ημέρες και μάξιμουμ σε 86 ημέρες.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Τέλος, όπως σημειώνεται στην ειδική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η απώλεια εσόδων του δημοσίου από τη διαγραφή προστίμων προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής ή και βασικής οφειλής απαιτήσεων του δημοσίου στο πλαίσιο της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αλλά η απώλεια αυτή θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:

  • Μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές επιχειρήσεων προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και άλλους πιστωτές (π.χ. προμηθευτές). Το σύνολο των οφειλών πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, να είναι σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 ή να είναι οφειλές που ρυθμίστηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2016. Επιτρέπεται η ένταξη οφειλών που μπορεί να μην έχουν σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. στεγαστικό δάνειο). Το νομοσχέδιο προβλέπει την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση των οφειλών από 20.000 έως 50.000 ευρώ μέσω απλοποιημένης διαδικασίας.
  • Επιλέξιμες για υπαγωγή είναι μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή αίτησης από 2,5 εκατ. ευρώ και άνω ή με συνολικές υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες ή μη, άνω των 2 εκατ. ευρώ. Μικρές επιχειρήσεις θεωρούνται όλες οι υπόλοιπες οι οποίες πρέπει να έχουν και τζίρο κάτω από 2,5 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις κάτω από 2 εκατ. ευρώ. Αμφότερες πρέπει να έχουν λειτουργική κερδοφορία σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης, ενώ για τις μεγάλες εναλλακτικά να έχουν σε μία χρήση θετική καθαρή θέση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία (όχι όμως και με τις τράπεζες) να προβαίνουν σε διμερείς διαπραγματεύσεις προτείνοντας λύσεις ανάλογες με αυτές του εξωδικαστικού.
  • Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλα τα είδη οφειλώ. Από τη διαγραφή εξαιρείται μόνο η εργατική εισφορά, το μέρος δηλαδή εκείνο της ασφαλιστικής εισφοράς του εργαζομένου που βαρύνει τον ίδιο τον εργαζόμενο και παρακρατείται από τον μισθό του προκειμένου να αποδοθεί στη συνέχεια στον ασφαλιστικό φορέα από τον εργοδότη. Αντιθέτως, επιτρέπεται το «κούρεμα» οφειλών από εργοδοτικές εισφορές και γι’ αυτό γίνεται η αναγκαία επισήμανση στο νομοσχέδιο ότι «η διαγραφή βασικής οφειλής προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επηρεάζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων». Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής, μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, του 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα και του 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
  • Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων του οφειλέτη, η αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα προωθείται στον πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.
  • Η αποπληρωμή των οφειλών προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 δόσεις.
  • Αποσαφηνίζεται πλήρως το τι θα ισχύει με τα δάνεια που έχουν δοθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, αν δεν τηρηθεί η συμφωνία αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη, οι φορείς του Δημοσίου που έχουν χορηγήσει εγγυήσεις ευθύνονται μόνο για την καταβολή του αντίστοιχου εγγυημένου ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου. Η παραγραφή των δικαιωμάτων των πιστωτών κατά του ελληνικού Δημοσίου ως εγγυητή καθώς και η οριζόμενη στις οικείες υπουργικές αποφάσεις προθεσμία υποβολής αιτημάτων κατάπτωσης αναστέλλονται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό μέχρι τη σύνταξη από τον συντονιστή πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας για οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στον παρόντα νόμο λόγους ή για όσο χρονικό διάστημα η σύμβαση αναδιάρθρωσης είναι σε ισχύ.