ΟΔΔΗΧ: Άντληση 812,5 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,5%

Σε άντληση ποσού ύψους 812,5 εκατ. ευρώ μέσω εντόκων γραμματίων με μειωμένο κόστος προχώρησε την Τετάρτη 2-8-2017 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Ειδικότερα, συνεχίστηκε η πτώση στα επιτόκια των εντόκων γραμματίων, καθώς στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας που διενήργησε ο ΟΔΔΗΧ, το Δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,5% από 2,78% στην προηγούμενη δημοπρασία. Παράλληλα υπήρξε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 1,86 φορές από 1,3 στην προηγούμενη δημοπρασία.

Μείωση του κόστους δανεισμού του Δημοσίου είχε σημειωθεί και στις αρχές του Ιουλίου, όταν ο ΟΔΔΗΧ είχε αντλήσει από 6μηνα έντοκα γραμμάτια το ποσό του 1,625 δισ. ευρώ με επιτόκιο 2,78%, έναντι επιτοκίου 2,97% της προηγούμενης αντίστοιχης δημοπρασίας. Ενώ, στις 12 Ιουλίου το Δημόσιο είχε αντλήσει 812,5 εκατ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας, με το επιτόκιο να μειώνεται στο 2,33% από 2,7% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία και την έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά 1,85 φορές.