Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης 2019

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης του 2019 που θα υποβάλλουν οι φορολογούμενοι για τα εισοδήματα του 2018, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρόκειται για το γνωστό βιβλιαράκι του υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση βήμα προς βήμα της φορολογικής δήλωσης. Παράλληλα η ΑΑΔΕ δημοσίευσε και χρήσιμο οδηγό με απαντήσεις σε ερωτήσεις για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 της φορολογικής δήλωσης 2019.  [Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, τον αναλυτικό οδηγό για τις φορολογικές δηλώσεις του 2019, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 15 Απριλίου 2019, 18:40

Σε 3 δόσεις η πληρωμή του φόρου 2019

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον ένα τρίμηνο ως και τα τέλη Ιουνίου 2019, ενώ ο φόρος που θα προκύψει από την εκκαθάριση τους θα καταβληθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία. H 1η δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018, η 2η δόση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και η 3η δόση έως τις 29 Νοεμβρίου 2019.

Προθεσμία υποβολής

Η ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης 2019 μπορεί να γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Οι εκπρόθεσμες αρχικές ή οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται με πρόστιμο (βλ. πιο κάτω) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πρόστιμα:

Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος επιφέρει:

1. Πρόστιμο 100 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία.

2. Πρόστιμο 250 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.

3. Πρόστιμο 500 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

4. Για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου, προσαύξηση 0,73% στο ποσό του φόρου που οφείλει.

Υπενθυμίζουμε ότι και φέτος δεν θα ταχυδρομηθούν εκκαθαριστικά, αλλά οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να τα εκτυπώσουν από τον λογαριασμό τους στο Taxisnet. Η πληρωμή του φόρου γίνεται στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ με την «Ταυτότητα Οφειλής».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στη σχετική εφαρμογή του TAXISnet και την υποβολή της δήλωσης είναι οι υπόχρεοι να διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς (κλειδάριθμος) στο πληροφοριακό σύστημα.

Με την είσοδο του φορολογούμενου στην ειδική εφαρμογή, τού ζητείται η επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων που είναι προσυμπληρωμένα όπως και του ΑΜΚΑ.[Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον ΑΜΚΑ, μπορείτε να τον βρείτε στη σελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/ Δείτε εδώ αν έχετε ΑΜΚΑ]

Θα πρέπει να ελέγξτε τη ΔΟΥ Υποβολής, τα στοιχεία ΥΠΟΧΡΕΟΥ – ΣΥΖΥΓΟΥ/Μ.Σ.Σ. . Σε περίπτωση αλλαγής υποχρέου ή συζύγου/Μ.Σ.Σ., πληκτρολογήστε ή γράψτε τον ΑΦΜ στο αντίστοιχο πεδίο. Σε έγγαμη σχέση, στο πεδίο ΑΦΜ υποχρέου πρέπει να εμφανίζεται ο ΑΦΜ του άνδρα και στο πεδίο ΑΦΜ ΣΥΖΥΓΟΥ ο ΑΦΜ της γυναίκας.. Σε περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης, η συμπλήρωση από τα μέρη γίνεται με βάση το σύμφωνο συμβίωσης.

Προσυμπληρωμένα είναι, επίσης, τα ποσά των μισθών και των συντάξεων που εισπράχθηκαν το 2018, οι τόκοι καταθέσεων που ζητούν εππιβεβαίωση ότι είναι σωστοί, όπως και τα ποσά των δόσεων που έχουν καταβληθεί για εξόφληση δανείων στις τράπεζες.

Ο φορολογούμενος μπορεί να ελέγξει, επίσης, την ορθότητα των στοιχείων των ακινήτων και των αυτοκινήτων που έχει στην κατοχή του και εμφανίζονται στο έντυπο Ε1.

Οι επιτηδευματίες πριν συμπληρώσουν το Ε1 θα πρέπει να επιλέξουν και να συμπληρώσουν το Ε3 ή το Ε2, εάν εισπράττουν ενοίκια.

Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσα από τη σχετική εφαρμογή στο TAXISnet.

– Με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 (εισοδήματα από ακίνητα) τα ποσά μεταφέρονται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1, λαμβάνοντας υπόψη και την πιθανή εκχώρηση μισθώματος στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ..

– Τα στοιχεία όλων των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, συντάξεις και οι φόροι που έχουν παρακρατηθεί, εμφανίζονται και φέτος προσυμπληρωμένα. Το ίδιο ισχύει για τα στοιχεία αυτοκινήτων και κατοικιών στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης.

– Σε πληροφοριακό πίνακα, έχουν αναρτηθεί οι τόκοι καταθέσεων και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν κατ΄ αντίστοιχο τρόπο και για τα ποσά που κατέβαλαν μέσα στο 2018 για την εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Σημειώνεται ότι η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (αρχικών, τροποποιητικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3 μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.

Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις (Έντυπα Ε1 – Ε1)

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος – Έντυπο Ε1

1. Ερώτηση: Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα: «Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ …» (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here …). Τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση: Κάντε κλικ και επιλέξτε:
Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από αυτήν την τοποθεσία πάντοτε … (Always
Allow Pop-ups from This Site …)
Εμφανίζεται παράθυρο που ρωτάει:
Θέλετε να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από την τοποθεσία ‘www …’; (Would
you like to allow pop-ups from ‘www …’?)
Επιλέξτε ΝΑΙ (YES)
Επιλέξτε Επανάληψη (Retry)

2. Ε
Συμπληρώνοντας τη δήλωση Ε1 μου εμφανίζονται ερωτηματικά (???) σε διάφορα
πεδία. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Α Το πιθανότερο είναι ότι χρησιμοποιείτε λογιστικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι συμβατό
με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων της Α.Α.Δ.Ε..

3. Ερώτηση
Πώς μπορώ να υποβάλω τη φορολογική μου δήλωση;

Α Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται οι δηλώσεις των
αποβιωσάντων και των ανηλίκων τέκνων με υποχρέωση υποβολής Ε3, οι οποίες
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Όσοι φορολογούμενοι δεν
διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες
πιστοποίησης του TAXISnet, στη συνέχεια να απευθυνθούν στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβουν
τον κλειδάριθμό τους και να τον ενεργοποιήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η πιστοποίησή
τους. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογούμενου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης,
μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του
φορολογούμενου (και της συζύγου του αν υπάρχει) προς το λογιστή.

4. Ερώτηση
Πώς μπορώ να υποβάλω τη φορολογική δήλωση πελάτη μου, που δεν είναι χρήστης
της υπηρεσίας TAXISnet, όταν μου εμφανίζει μήνυμα «ο φορολογούμενος έχει
δεσμευτεί από άλλον λογιστή»;

Α Η δήλωση οριστικοποιείται από τον ίδιο λογιστή-φοροτεχνικό που την έχει αρχικά
διαχειριστεί.

5. Ερώτηση
Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα
επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος;

Α
Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το
Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την έγγαμη σχέση. Στην συνέχεια θα προχωρήσετε στην
επιβεβαίωση αφού επιλέξετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και πληκτρολογήσετε τον Α.Φ.Μ.
της συζύγου.

6.
Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η κοινή υποβολή δήλωσης για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης;
Α
Τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας
εισοδήματος εφόσον έχουν ενημερώσει το Τμήμα – Γραφείο Διοικητικής και
Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια
φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

7.
Ερώτηση: Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τη σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;

Α
Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το
Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια, θα διαγράψετε τον
Α.Φ.Μ. της συζύγου και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της. Τέλος, επιλέγετε
«Επιβεβαίωση».

8.
Ερώτηση: Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;

Α
Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το
Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια, θα διαγράψετε τον
Α.Φ.Μ. σας από το πεδίο της «ΣΥΖΥΓΟΥ» και θα τον πληκτρολογήσετε στο πεδίο
«ΥΠΟΧΡΕΟΣ». Τέλος, επιλέγετε «Επιβεβαίωση».

9.
Ερώτηση: Είμαι σε κατάσταση πτώχευσης. Θα υποβάλω κοινή δήλωση με τον/τη σύζυγό μου;

Α
Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται κοινή δήλωση.
Η δήλωση που αφορά στην πτωχευτική περιουσία υποβάλλεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.
από τον σύνδικο πτώχευσης.
Η δήλωση για τα λοιπά εισοδήματα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον
φορολογούμενο.

10.
Ερώτηση: Θέλω να υποβάλω δήλωση και ο/η σύζυγος έχει αποβιώσει πριν την υποβολή της δήλωσης. Tι να κάνω;

Α
Δηλώνεται ο θάνατος στο Τμήμα – Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής
Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις. Ο εν ζωή σύζυγος
υποβάλει τη δήλωση ηλεκτρονικά, ενώ για τον αποβιώσαντα σύζυγο η δήλωση
υποβάλλεται από τους κληρονόμους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Για την ηλεκτρονική δήλωση του εν ζωή συζύγου στη διαδικασία επιβεβαίωσης ισχύει
ό,τι έχει αναφερθεί στις περιπτώσεις του χωρισμού.

11.
Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων;

Α
Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ σας. Σε
περίπτωση που δεν σας έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ, θα επιλέξετε έναν από τους λόγους της μη
απόκτησης.

12.
Ερώτηση: Είμαι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής και εμφανίζεται λανθασμένα η φορολογική
μου κατοικία. Πώς θα την διορθώσω;

Α
Μπορείτε να επιλέξετε την ορθή χώρα φορολογικής κατοικίας σας από τη λίστα που
εμφανίζεται. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερώσετε και το τμήμα Διοικητικής
και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

13.
Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων;

Α
Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας θα πρέπει να ελέγξετε και να συμπληρώσετε ή να
διορθώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η οποία χρησιμοποιείται ως
στοιχείο επικοινωνίας από την Φορολογική Διοίκηση.

14.
Ερώτηση: Ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα και στη χρήση 2018 έχω εισόδημα και από μισθωτή εργασία, μπορώ να φορολογηθώ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ΄ παρ. 2 άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.;

Α
Θα υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αρχική σας δήλωση δηλώνοντας τα εισοδήματά σας ως
έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και στη συνέχεια θα υποβάλλετε
τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και κατόπιν ελέγχου όλων των
προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος θα καθοριστεί ο τρόπος φορολόγησης του
εισοδήματός σας.

15.
Ερώτηση: Έχω βεβαίωση/απόφαση από τον ασφαλιστικό φορέα με την οποία συνταξιοδοτήθηκα λόγω αναπηρίας 80% και άνω. Δικαιούμαι την έκπτωση των 200 ευρώ;

Α
Όχι, γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία (περ. α΄ παρ. 1
άρθρου 17 Κ.Φ.Ε.).

16.
Ερώτηση: Δεν συμφωνώ με τα στοιχεία που είναι προ-συμπληρωμένα στους κωδικούς των εισοδημάτων. Τι πρέπει να κάνω;

Α
Η προ-συμπλήρωση έγινε με βάση τα αρχεία της Υπηρεσίας μας που προέκυψαν από την
επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή
αμοιβών από εργοδότες και φορείς, βάσει της A 1009/2019.
Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα
πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά
στοιχεία βεβαίωσης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης υποβάλλει εκ νέου αρχείο
βεβαιώσεων θα προ-συμπληρωθούν τα νέα στοιχεία.

17.
Ερώτηση: Ποιες εισφορές σε ασφαλιστικούς φορείς συμπληρώνω;

Α
Εφόσον είστε μισθωτός ή συνταξιούχος, στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται οι
ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν από εσάς τους ίδιους σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης για λόγους όπως εξαγορά χρόνου ασφάλισης
κ.λπ. Εφόσον είστε μέλος Δ.Σ. και αποκτάτε εισόδημα από μισθωτή εργασία της περ. δ΄
παρ. 2 άρθρου 12 ν.4172/2013, στους ίδιους κωδικούς συμπληρώνονται και οι εισφορές
που εσείς οι ίδιοι αποδίδετε σε ασφαλιστικά ταμεία εξαιτίας υποχρεωτικής ασφάλισης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνονται τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που
παρακρατούνται και αποδίδονται από τον εργοδότη-ασφαλιστικό φορέα για μισθωτούς-
συνταξιούχους και που αναγράφονται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών.

18.
Ερώτηση: Έχω εισπράξει βάσει δικαστικής απόφασης εισοδήματα που αφορούν προηγούμενα έτη και τόκους. Πώς θα τα δηλώσω;

Α
Τα εισοδήματα των προηγούμενων ετών θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. στα έτη που αφορούν. Οι τόκοι θα δηλωθούν στο έτος που εισπράχθηκαν
στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Δ1.

19.
Ερώτηση: Έχω εισπράξει αναδρομικά συντάξεων. Πώς θα τα δηλώσω;

Α
Τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. στα έτη που αφορούν. Ωστόσο εάν τα αναδρομικά αφορούν τα
φορολογικά έτη 2015, 2016 και 2017, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται
ηλεκτρονικά. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2019.

20.
Ερώτηση: Στους υποπίνακες του πίνακα 4Δ1 (Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα) αναγράφονται ποσά που αφορούν σε μερίσματα. Πώς θα τα δηλώσω;

Α
Θα τα δηλώσετε στους αντίστοιχους κωδικούς:
 του πίνακα Δ1
– αν αφορά σε μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία
– αν αφορά σε ποσά που διανέμονται από τα κέρδη μη εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Ανωνύμων Εταιριών σε μέλη του Δ.Σ. τους, με συμμετοχή στο
μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 3%
– αν αφορά σε μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων σε
αλλοδαπά Χρηματιστήρια
– αν αφορά σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν από εταιρείες με μετοχές
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επισημαίνεται ότι τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες όλων των νομικών
μορφών, περιλαμβανομένων και των προσωπικών εταιριών που τηρούν διπλογραφικά
βιβλία δηλώνονται πριν από την αφαίρεση του φόρου 15%.

 του πίνακα 6
– αν αφορά σε μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών με απλογραφικά βιβλία.
Αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη που αναλογούν στα φυσικά πρόσωπα –
εταίρους προσωπικών εταιριών που τηρούν απλογραφικά βιβλία, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες
αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές εταιρίες, κοινοπραξίες
κ.λπ). Αυτά τα νομικά πρόσωπα φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 29 του
ν.4172/2013 και εξαντλείται με τον φόρο αυτό η φορολογική υποχρέωση των εταίρων.
– αν αφορά μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου.

21.
Ερώτηση: Στον πίνακα Βεβαιώσεων Αποδοχών αναγράφονται ποσά που αφορούν σε τόκους. Πώς θα τα δηλώσω;

Α
Τα ποσά που αφορούν σε τόκους (εκτός τόκων που αφορούν σε τραπεζικές καταθέσεις)
θα τα δηλώσετε στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Δ1 αθροιστικά με τους τόκους
από τραπεζικές καταθέσεις που αναφέρονται στον υποπίνακα του αντίστοιχου κωδικού.

22.
Ερώτηση: Στον πίνακα Βεβαιώσεων Αποδοχών αναγράφονται ποσά που αφορούν σε
δικαιώματα. Πώς θα τα δηλώσω;

Α
Θα τα δηλώσετε στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Δ1. Στα δικαιώματα
περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης
περιπτέρου (ΠΟΛ.1229/2015).
Επισημαίνεται ότι αν εισπράττονται δικαιώματα που αφορούν σε επιχειρηματική
δραστηριότητα, π.χ. επαγγελματίες συγγραφείς, καλλιτέχνες κ.λπ., αυτά αποτελούν
έσοδο, δηλώνονται στο Ε3 και φορολογούνται, μετά την αφαίρεση των εκπιπτόμενων
δαπανών, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

23.
Ερώτηση: Πώς θα συμπληρώσω στον πίνακα 5.1 την ιδιοκατοίκηση;

Α
Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο, θα ανοίξει ο υποπίνακας στον οποίο δίνεται η
δυνατότητα επιλογής εμφάνισης είτε της περσινής εικόνας δήλωσης ακινήτων, είτε της
εικόνας του Ε9. Δηλώνετε όποια ακίνητα ιδιοκατοικείτε, τα χαρακτηρίζετε ανάλογα
(κύρια – 1η δευτερεύουσα – 2η δευτερεύουσα και λοιπές), τα καταχωρείτε και τέλος
επιλέγετε Μεταφορά στη Δήλωση.
Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα ακίνητα που θέλετε να δηλώσετε θα επιλέξετε
εισαγωγή νέου ακινήτου και θα καταχωρήσετε όλα τα στοιχεία του ακινήτου.

24.
Ερώτηση: Έχω αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο 2018, πώς το δηλώνω;

Α
Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα εισάγετε και τα στοιχεία της άλλης κατοικίας, θα
τη χαρακτηρίσετε, θα την καταχωρήσετε και θα επιλέξετε μεταφορά στη δήλωση.
Τέλος, θα επιλέξετε την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά μεταφορά στη δήλωση. Τα
στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εμφανισθούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό
της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας, θα μεταφερθεί στον κωδικό 707
για τον υπόχρεο και 708 για τη σύζυγο.
Χρειάζεται προσοχή στα μηνύματα που εμφανίζονται κατά την εισαγωγή των στοιχείων
των ακινήτων.

25.
Ερώτηση: Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο στον πίνακα 5.1 ιδιοκατοίκησης εμφανίζονται π.χ. 2 ακίνητα, εκ των οποίων το ένα έχει πωληθεί. Πώς θα το διαγράψω;

Α
Χαρακτηρίζετε ΜΟΝΟ το ακίνητο που έχετε στην κατοχή σας και ιδιοκατοικείτε και
επιλέγετε Μεταφορά στη Δήλωση (το ακίνητο που έχει πουληθεί δεν το χαρακτηρίζετε).

26.
Ερώτηση:  Πώς μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία ενός ακινήτου;

Α
Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο για να σας ανοίξει ο πίνακας με την εικόνα των ακινήτων
σας. Επιλέγοντας τα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να τροποποιήσετε τα
περιγραφικά στοιχεία τους όπως εμφανίζονται και να τα χαρακτηρίσετε ως κύρια ή
δευτερεύουσα κατοικία. Στη συνέχεια κάνετε Μεταφορά στη Δήλωση με τα διορθωμένα
στοιχεία. Οι αλλαγές αυτές αφορούν αποκλειστικά στη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1 και
δεν επηρεάζουν την περιουσιακή σας εικόνα.

27.
Ερώτηση:  Ποιος είναι ο Αριθμός Παροχής Ρεύματος;

Α
Θα τον αναζητήσετε στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που σας αποστέλλονται
από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή πάνω στον μετρητή κατανάλωσης. Θα
αναγράψετε τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά.

28.
Ερώτηση: Το ακίνητο μου δεν ηλεκτροδοτείται μετά από αίτηση διακοπής που είχα καταθέσει στη ΔΕΗ και επομένως δεν έχω αριθμό παροχής. Τι πρέπει να συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό;

Α
Δεν είναι σωστό ότι δεν έχετε αριθμό παροχής, αφού είναι ένας μοναδικός αριθμός ο
οποίος αναγράφεται πάνω στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι) και
χαρακτηρίζει τη σύνδεση του συγκεκριμένου ακινήτου με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος. Θα τον αναζητήσετε σε παλιότερους λογαριασμούς που σας έχουν αποσταλεί.

29.
Ερώτηση:  Το ακίνητο μου δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί και δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης. Τι θα συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό;

Α
Η συμπλήρωση του αριθμού παροχής για όλα τα ακίνητα είναι υποχρεωτική. Στην
περίπτωση που δεν υπάρχει μετρητής θα συμπληρώσετε τον εννιαψήφιο αριθμό
999999999.

30.
Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ταχυδρομικού κωδικού για την κύρια κατοικία;

Α
Η συμπλήρωση του ταχυδρομικού κώδικα (Τ.Κ.) είναι υποχρεωτική για τα ακίνητα τα
οποία δηλώνονται ως κύρια κατοικία.

31.
Ερώτηση:  Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν είμαι φιλοξενούμενος;

Α
Σε περίπτωση φιλοξενίας, συμπληρώστε στον υποπίνακα του κωδικού 801 τον Α.Φ.Μ.
του προσώπου που σας φιλοξενεί, τα τ.μ. της οικίας και τους μήνες φιλοξενίας.
Εάν το πρόσωπο που σας φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν έχει
δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για
να σας συμπεριλάβει στους φιλοξενούμενους.

32.
Ερώτηση: Πώς θα συμπληρώσω στη δήλωσή μου ότι φιλοξενώ φυσικά πρόσωπα υπόχρεα σε δήλωση;

Α
Στον κωδ. (007-008) ανοίγει υποπίνακας στον οποίο συμπληρώνετε τον Α.Φ.Μ. του
προσώπου που φιλοξενείται, τα τ.μ. της οικίας σας και τους μήνες που τον φιλοξενήσατε.

33.
Ερώτηση:  Έχω εξαρτώμενο μέλος το οποίο δηλώνω στον πίνακα 8 της δήλωσης, ενώ υπάρχει και η υποχρέωση χωριστής φορολογικής δήλωσης από το μέλος. Θα πρέπει να συμπληρώσω τα στοιχεία του εξαρτώμενου μέλους στον υποπίνακα του κωδικού 007- 008 για τη φιλοξενία;

A
Εφόσον το εξαρτώμενο μέλος συνοικεί μαζί σας και δηλώνεται στον πίνακα 8 δεν είναι
υποχρεωτική η συμπλήρωση του κωδικού 007-008.

34.
Ερώτηση:  Στον υποπίνακα 007-008 εμφανίζονται τα στοιχεία του τέκνου μου, το οποίο φιλοξενώ. Θα πρέπει να κάνω αποδοχή της φιλοξενίας;

Α
Δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή εφόσον το τέκνο σας είναι εξαρτώμενο και δηλώνεται
στον πίνακα 8 της δήλωσής σας.

35.
Ερώτηση:  Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν διαμένω σε σκηνή ή είμαι άστεγος;

Α
Σε περίπτωση φορολογούμενου σκηνίτη ή άστεγου στον υποπίνακα του κωδικού 801
επιλέξτε την αντίστοιχη κατηγορία.

36.
Ερώτηση:  Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν διαμένω με τον/την σύζυγό μου έχοντας επιλέξει την υποβολή χωριστής δήλωσης και το ακίνητο που ιδιοκατοικούμε ανήκει στον/στην σύζυγό μου;

Α
Σε περίπτωση φορολογουμένου που έχει επιλέξει την υποβολή χωριστής δήλωσης με
τον/την σύζυγο και το ακίνητο ανήκει (ιδιόκτητο ή δωρεάν παραχωρούμενο ή
μισθωμένο) στον άλλο σύζυγο, στον υποπίνακα του κωδικού 801 θα επιλέξει τη
συνοίκηση με σύζυγο και στο πεδίο Α.Φ.Μ. θα συμπληρώσει το Α.Φ.Μ. του συζύγου που
ανήκει το ακίνητο. Ο/Η σύζυγος στον οποίο ανήκει το ακίνητο δεν θα δηλώσει στο κωδικό 007 ότι φιλοξενεί τον/την σύζυγο.

37.
Ερώτηση:  Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονέα σε παιδί και αντίστροφα;

Α
 Αυτός που το παραχωρεί, το δηλώνει μόνο στο Ε2 σαν δωρεάν παραχώρηση.
 Αυτός που το κατοικεί, το δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203
(δωρεάν παραχωρημένη κατοικία).
Γενικά η δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ γίνεται
από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, προς ανιόντες (παππούδες, γιαγιάδες κ.λπ.) και
προς κατιόντες (παιδιά, εγγόνια κ.λπ.) εξ αίματος και εξ αγχιστείας.

38.
Ερώτηση:  Οι γονείς μου μένουν σε ιδιόκτητο διαμέρισμα του 1ου ορόφου μιας πολυκατοικίας. Στην κατοχή τους έχουν ένα δεύτερο διαμέρισμα στον 3ο όροφο στο οποίο διαμένω. Πώς θα δηλώσω τη διαμονή μου στη φορολογική μου δήλωση;

Α
Στην περίπτωσή σας δεν διαμένετε στο ίδιο σπίτι με τους γονείς σας, ώστε να είστε
φιλοξενούμενός τους, αλλά σας έχει δοθεί ένα ξεχωριστό σπίτι να κατοικείτε. Επομένως,
πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203, ενώ οι γονείς σας
στο Ε2 που υποβάλλουν αναγράφουν το ακίνητο ως δωρεάν παραχωρημένο σε εσάς.
Υπενθυμίζουμε ότι δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ.
γίνεται από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, προς ανιόντες (παππούδες, γιαγιάδες κ.λπ.)
και προς κατιόντες (παιδιά, εγγόνια κ.λπ.) εξ αίματος και εξ αγχιστείας.

39.
Ερώτηση: Έχω στην κατοχή μου ηλεκτρικό Ε.Ι.Χ. Πόσα κυβικά θα συμπληρώσω και πώς;

Α
Το πεδίο που αναγράφονται τα κυβικά συμπληρώνεται με το μηδέν (0).
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα των οποίων η
ισχύς μετράται αποκλειστικά με KW, ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000) ευρώ
ανεξαρτήτως ισχύος.

40.
Ερώτηση: Πώς δηλώνει εταίρος-διαχειριστής-διευθύνων σύμβουλος τα αυτοκίνητα που τον βαρύνουν;

Α
Στις περιπτώσεις εταιρειών ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή ανώνυμων ή αστικών καθώς και κοινωνιών και
κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους
ή στην κατοχή τους Ε.Ι.Χ. η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί στους εταίρους,
διαχειριστές, διευθύνοντες συμβούλους κ.λπ. δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη
μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρείας.
Η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί από αυτοκίνητο εταιρείας συμπληρώνεται στο
όνομα του φορολογούμενου που τον βαρύνει.

41.
Ερώτηση: Για σκάφος που είναι σε ακινησία υπολογίζεται ετήσια τεκμαρτή δαπάνη;

Α
Δεν υπολογίζεται ετήσια τεκμαρτή δαπάνη σε σκάφος σε ακινησία, αρκεί να υπάρχει
βεβαίωση από την αρμόδια Λιμενική αρχή που να προκύπτει επ΄ ακριβώς το χρονικό
διάστημα της ακινησίας μέσα στο έτος.
Στην ηλεκτρονική υποβολή, θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία του σκάφους
και θα επιλέξετε από τη στήλη «Λόγος μη εφαρμογής αντικειμενικής δαπάνης» την
ακινησία, ενώ θα συμπληρώσετε και τον αριθμό πρωτοκόλλου της βεβαίωσης ακινησίας
της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

42.
Ερώτηση: Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν έχω ενοίκιο κύριας κατοικίας;

Α
Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 5.1. Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο, θα
καταχωρήσετε τα στοιχεία της κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε και θα επιλέξετε
μεταφορά στη δήλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει να κλικάρετε τον κωδικό 203.
Στη συνέχεια θα συμπληρώσετε και τον πίνακα 6.12.

43.
Ερώτηση: Πώς συμπληρώνω τον πίνακα 6.12 (ενοίκιο κύριας κατοικίας) όταν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις εκμισθωτές;

Α
Στον υποπίνακα του κωδικού 801 συμπληρώνετε τους Α.Φ.Μ. των εκμισθωτών και το
ποσό ενοικίου που αντιστοιχεί στον καθένα.

44.
Ερώτηση: Πού θα συμπληρώσω το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας;

Α
Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 5.1. Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο, θα
καταχωρήσετε τα στοιχεία της κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε και θα επιλέξετε
μεταφορά στη δήλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ : θα πρέπει να κλικάρετε τον κωδικό 207 ή 209.
Στον πίνακα 6.14 στον κωδικό 417 θα συμπληρώσετε τον Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή και
στους κωδικούς 419, 420 το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας.

45.
Ερώτηση: Πού θα συμπληρώσω το ενοίκιο που καταβάλλω για ακίνητο που ανήκει σε Ιερή Μονή του Αγίου Όρους ;

Α
Ο μισθωτής αναγράφει τα μισθώματα που καταβάλλει σε Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,
εφόσον αφορούν σε μίσθωση επαγγελματικής στέγης, στους κωδικούς 421,422
αντίστοιχα.

46.
Ερώτηση: Οι κωδικοί με τα ποσά των δαπανών προσυμπληρώνονται;

Α
Στους κωδικούς 049-050 αναρτάται η ηλεκτρονική πληροφόρηση την οποία έλαβε η
φορολογική διοίκηση από τις τράπεζες, σχετικά με δαπάνες που έχουν εξοφληθεί με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Οι φορολογούμενοι έχοντας οι ίδιοι το βάρος της
απόδειξης, αναγράφουν το ποσό που αφορά αυτές που πληρούν τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις (ΠΟΛ.1005/2017).

47.
Ερώτηση: Θέλω να δηλώσω εξαρτώμενα μέλη. Ποιον πίνακα συμπληρώνω;

Α
Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 8 με τα στοιχεία των εξαρτώμενων μελών που
σας βαρύνουν και αυτόματα θα συμπληρωθεί στον ίδιο πίνακα ο αριθμός των τέκνων
σας. Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ για όλα τα εξαρτώμενα μέλη και επιπλέον τον
Α.Φ.Μ. για τα ενήλικα μέλη.

48.
Ερώτηση: Ο γιος μου συμπλήρωσε τα 18 έτη και είναι εξαρτώμενο μέλος μου. Πρέπει να αποκτήσει δικό του Α.Φ.Μ.;

Α
Τα ενήλικα τέκνα θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό Α.Φ.Μ. προκειμένου να τα
συμπεριλάβετε ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωσή σας.

49.
Ερώτηση: Με ποιο τρόπο θα υποβάλλω τροποποιητική δήλωση για αναδρομικά για το
φορολογικό έτος 2015, 2016 και 2017;

Α
Επιλέγετε στις δηλώσεις το έτος 2016 ή 2017 ή 2018 αντίστοιχα, την τροποποιητική
δήλωση και στη συνέχεια Δήλωση Αναδρομικών Ε1. Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί
συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά υποβάλετε οριστικά την δήλωση.

50.
Ερώτηση:  Έχω χειρόγραφη βεβαίωση αποδοχών για αναδρομικά ποσά μισθών αλλά δεν εμφανίζεται η επιλογή για υποβολή Δήλωσης Αναδρομικών Ε1. Πώς θα υποβάλλω τη δήλωση αναδρομικών;

Α
Η επιλογή είναι ενεργή για όσους φορολογούμενους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση
για αναδρομικές αποδοχές του φορολογικού έτους 2015, 2016 και 2017. Σε διαφορετική
περίπτωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ..

51.
Ερώτηση:  Μπορώ στη δήλωση για αναδρομικά να τροποποιήσω κωδικούς που δεν σχετίζονται με τις αναδρομικές αποδοχές;

Α
Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς
και δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσετε ή να τροποποιήσετε κάποιον άλλο
κωδικό. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε άλλα στοιχεία της δήλωσής σας πρέπει να
υποβάλλετε ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

52.
Ερώτηση:  Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μου χορήγησε καθυστερημένα τη βεβαίωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις που εισέπραξα για τα έτη 2017 και τα προηγούμενα. Πώς θα υποβάλλω τις τροποποιητικές δηλώσεις;

Α
Οι αγροτικές επιδοτήσεις φορολογούνται στο έτος που ανάγονται και οι δηλώσεις αυτές
υποβάλλονται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους που
εκδόθηκε η βεβαίωση.

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Έντυπο Ε2

1.
Ερώτηση: Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων;

Απάντηση: Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/
συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».

2.
Ερώτηση: Πώς συμπληρώνω τη στήλη ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;

Α
Η στήλη 17 (Είδος μίσθωσης-χρήση ακινήτου) συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος
της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν
παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ..

3.
Ερώτηση: Ποιες επιλογές εμφανίζονται στη στήλη 17 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;

Α
Ποιες επιλογές εμφανίζονται στη στήλη 17 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;
1. Εκμίσθωση ξενοδοχείων
2. Εκμίσθωση κλινικών
3. Εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
4. Εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων
5. Εκμίσθωση καταστημάτων
6. Εκμίσθωση γραφείων
7. Εκμίσθωση αποθηκών κ.λπ.
8. Εκμίσθωση γαιών
9. Εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
10. Εκμίσθωση κατοικιών
11. Εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με Φ.Π.Α.
12. Εκμίσθωση εμπορικών κέντρων με Φ.Π.Α.
13. Δωρεάν παραχώρηση κατοικιών
14. Δωρεάν παραχώρηση ξενοδοχείων
15. Δωρεάν παραχώρηση κλινικών
16. Δωρεάν παραχώρηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
17. Δωρεάν παραχώρηση αιθουσών θεαμάτων
18. Δωρεάν παραχώρηση καταστημάτων
19. Δωρεάν παραχώρηση γραφείων
20. Δωρεάν παραχώρηση αποθηκών κ.λπ.
21. Δωρεάν παραχώρηση γαιών
22. Δωρεάν παραχώρηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
23. Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
24. Υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
25. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (εκτός κατοικιών)
26. Δωρεάν παραχώρηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
27. Ιδιοχρησιμοποίηση ξενοδοχείων
28. Ιδιοχρησιμοποίηση κλινικών
29. Ιδιοχρησιμοποίηση σχολείων
30. Ιδιοχρησιμοποίηση αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων
31. Ιδιοχρησιμοποίηση καταστημάτων
32. Ιδιοχρησιμοποίηση γραφείων

33. Ιδιοχρησιμοποίηση αποθηκών κ.λπ.
34. Ιδιοχρησιμοποίηση γαιών
35. Ιδιοχρησιμοποίηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
36. Ιδιοχρησιμοποίηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
37. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες)
38. Δωρεάν παραχώρηση-ιδιοχρησιμοποίηση κοινόχρηστων χώρων
39. ΚΕΝΟ
41. Ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
42. Υπεκμίσθωση γαιών-γης
43. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση ξενοδοχείων
44. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κλινικών
45. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων
46. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση αιθουσών
θεαμάτων
47. εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση καταστημάτων
48. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση γραφείων
49. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση αποθηκών κτλ
50. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση γαιών
51. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εγκαταστάσεων
ή κατασκευών
52. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κατοικιών
53. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση
βιομηχανοστασίων με ΦΠΑ
54. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εμπορικών
κέντρων με ΦΠΑ
55. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση χώρων
τοποθέτησης επιγραφών
56. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση ακίνητης
περιουσίας
57. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση γαιών-γης
58. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κοινοχρήστων
χώρων (εκτός κατοικιών)
59. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κοινόχρηστων
χώρων (κατοικίες)
60. Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν.4172/2013
61. Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν.4172/2013
62. Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται
63. Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνονται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω
ψηφιακής πλατφόρμας

4. Ερώτηση: Πώς θα δηλώσω τα ανείσπρακτα ενοίκια;

Α
Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα δικαιολογητικά που
ορίζονται στις εγκυκλίους ΠΟΛ.1024/12.2.2016, ΠΟΛ.1102/12.7.2016 και αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη Δ.Ο.Υ. θα υποβάλετε το Ε2, συμπληρώνοντας το ποσό
των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα
ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο
προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος
2018, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2018.

5.
Ερώτηση: Πώς δηλώνεται ακίνητο που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο μη υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης;

Α Το ακίνητο θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, στον πρώτο
πίνακα και στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα κ.λπ. Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων
επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον
Α.Φ.Μ. του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.

6.
Ερώτηση: Η στήλη Αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά;

Α
Συμπληρώνεται για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στη σχετική
ηλεκτρονική εφαρμογή. Δε συμπληρώνεται ο αριθμός καταχώρησης του μισθωτηρίου
που είχε παραληφθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7.
Ερώτηση: Με ποιον τρόπο υποβάλλεται το έντυπο Ε2 σε περίπτωση που έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα, τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος;

Α
Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα
ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή
σε όλα τα ακίνητα.

8.
Ερώτηση: Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

Α
Στις περιπτώσεις αυτές θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό
999999999.

9.
Ερώτηση: Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε αγροτεμάχιο που εκμισθώνω στο οποίο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

Α
Στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων που δεν έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύματος, θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

10.
Ερώτηση: Πώς συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος;

Α
Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επάνω στον οποίο
αναγράφεται ο αριθμός παροχής ο οποίος υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του
παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που σας έχουν αποσταλεί στο παρελθόν.

11.
Ερώτηση: Κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε2 διαπιστώνω ότι δεν μου επιτρέπεται να επιλέξω και αντίστοιχα να συμπληρώσω το ετήσιο μίσθωμα σε μία από τις στήλες 13, 14, 15, 16. Τι να κάνω;

Α
Αφού συμπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα και ανάλογα με το είδος
μίσθωσης-χρήσης ακινήτου που θα επιλέξετε στη στήλη 17 θα ανοίξει πεδίο στο τέλος
της εγγραφής στην οποία θα συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα. Όταν επιλέξετε
Καταχώρηση τότε το ετήσιο μίσθωμα θα καταχωρηθεί σε μία από τις στήλες για το
ακαθάριστο εισόδημα σύμφωνα με την επιλογή που κάνατε στη στήλη 17.

12.
Ερώτηση: Θα πρέπει να συμπληρώσω τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ2 (Εισόδημα από ακίνητη περιουσία) του εντύπου Ε1;

Α
Εφόσον υποβάλετε οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16
μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 όπου θα μπορέσετε να ελέγξετε την
ορθότητα των ποσών που καταχωρήσατε στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος θα πρέπει να
διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά.

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας, ολόκληρο τον περυσινό οδηγό για τις φορολογικές δηλώσεις του 2019 (εισοδήματα 2018), επιλέγοντας το παρακάτω link:

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Φορολογικής Δήλωσης 2019