Στο 20,5% του ΑΕΠ οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα το 2015

Στο 20,5% του ΑΕΠ αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα το 2015, έναντι 20,1% του ΑΕΠ στην ευρωζώνη και 19,2% του ΑΕΠ στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat πoυ δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τη Eurostat οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ κυμαίνονται από 9,6% του ΑΕΠ στην Ιρλανδία σε 25,6% στη Φιλανδία. Οχτώ κράτη-μέλη (Φινλανδία, Γαλλία, Δανία, Αυστρία, Ιταλία, Σουηδία, Ελλάδα και Βέλγιο δαπανούν πάνω από 20% του ΑΕΠ στην κοινωνική προστασία, ενώ η Ιρλανδία, οι χώρες της Βαλτικής, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τσεχία δαπανούν λιγότερο του 13% του ΑΕΠ τους.

Εξάλλου, τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν ότι οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας που αφορούν τον τομέα “γήρανση του πληθυσμού” (συνταξιοδοτικό κ.α.) είναι οι υψηλότερες σε όλες τις χώρες της ΕΕ και κατά μέσο όρο αντιστοιχούν στο 10,3% του ΑΕΠ. Το 2015 , το υψηλότερο ποσοστό κρατικών δαπανών στον τομέα “γήρανση του πληθυσμού” στην ΕΕ κατέγραψε η Ελλάδα (15,7% του ΑΕΠ) και ακολουθούν η Ιταλία (13,8%), η Γαλλία (13,6%), η Φιλανδία (13,4%) και η Αυστρία (13,1%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (2,4%), στην Κύπρο και τη Λιθουανία (5,8%).