Ευνοϊκές οι προοπτικές απασχόλησης το Β’ τρίμηνο 2017

Ευνοϊκές εμφανίζονται οι προθέσεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα για το επόμενο τρίμηνο, από τον Απρίλιο 2017 έως και τον Ιούνιο 2017, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Manpower Group.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +9%. Οι προθέσεις προσλήψεων είναι οι ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια, και εμφανίζονται βελτιωμένες κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Κατά το προσεχές τρίμηνο, προβλέπεται αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένονται σε δύο τομείς, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +11%, στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής.

Παράλληλα, επιφυλακτικά αισιόδοξες προοπτικές της τάξης του +9% καταγράφονται στον τομέα της Γεωργίας και στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών ενώ οι προοπτικές στο τομέα Δημόσιο και Κοινωνικές Υπηρεσίες ανέρχονται σε +8%. Παράλληλα, οι πιο αδύναμες προοπτικές, της τάξης του +1%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση.

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2017, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας καταγράφουν την σημαντικότερη μείωση, της τάξης των επτά ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις όσο και στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). Ωστόσο, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε τέσσερις τομείς, μεταξύ των οποίων η Βιομηχανία/Παραγωγή και οι Μεταφορές & Επικοινωνίες, όπου οι εργοδότες καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις της τάξης των 13 ποσοστιαίων μονάδων.

Οι εργοδότες σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναφέρουν ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2016.  Η σημαντικότερη αύξηση, της τάξης των 17 ποσοστιαίων μονάδων αναφέρεται στον τομέα των Κατασκευών. Οι προοπτικές ενισχύονται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση και στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ τα σχέδια προσλήψεων βελτιώνονται κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής και του Τουρισμού. Οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Γεωργίας, και κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.

Οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Τις ισχυρότερες αγορές εργασίας προβλέπουν οι εργοδότες των μεγάλου και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίοι καταγράφουν συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +26% και +20% αντίστοιχα. Οι εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων αναμένουν κάποια δραστηριότητα προσλήψεων, καταγράφοντας προοπτικές της τάξης του +8%, ενώ οι εργοδότες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις προβλέπουν αβεβαιότητα στο κλίμα προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του -2%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις αναφέρουν σημαντική βελτίωση 12 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές για τους εργοδότες στις μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι προοπτικές παραμένουν σχετικά σταθερές για τους εργοδότες στις πολύ μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι εργοδότες στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις επίσης καταγράφουν σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2016, ενώ οι προοπτικές για τους εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων εμφανίζονται ενισχυμένες κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες.  Παράλληλα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση της τάξης των πέντε ποσοστιαίων μονάδων. Στο μεταξύ, οι εργοδότες στις μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν σχετικά σταθερές προοπτικές προσλήψεων.

Διεθνείς συγκρίσεις


Περισσότεροι από 58.000 εργοδότες σε 43 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της Manpower Group για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017. 

Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Ιουνίου 2017, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;»

Συνολικά, οι εργοδότες σε 39 από τις 43 χώρες προτίθενται να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν, κατά μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσοστά, κατά το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου. Συνολικά, οι ευκαιρίες για όσους αναζητούν εργασία αναμένεται να παραμείνουν σε αντίστοιχα επίπεδα με αυτές των πρώτων τριών μηνών του 2017, με τους εργοδότες στις περισσότερες χώρες και επικράτειες να αναφέρουν ότι πρόκειται να διατηρήσουν τα υφιστάμενα επίπεδα στελέχωσης ή να ενισχύσουν σε μικρό βαθμό τον αριθμό απασχολουμένων τους, παρακολουθώντας παράλληλα τις εξελίξεις στην αγορά.
Τα σχέδια προσλήψεων βελτιώνονται σε 17 από 43 χώρες και επικράτειες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, μειώνονται σε δεκαπέντε και διατηρούνται αμετάβλητα σε έντεκα. Οι χώρες με τις ισχυρότερες προσδοκίες προσλήψεων κατά το δεύτερο τρίμηνο είναι η Ταϊβάν, η Ιαπωνία η Σλοβενία και η Ινδία. Οι πιο αποδυναμωμένες προβλέψεις καταγράφονται στην Βραζιλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Ελβετία.  

Θετικές Προοπτικές αναφέρονται σε εννέα από τις δέκα χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής που συμμετείχαν στην έρευνα.  Για τρίτο διαδοχικό τρίμηνο, οι εργοδότες στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων στην Αμερικανική Ήπειρο, ενώ για ένατο διαδοχικό τρίμηνο οι εργοδότες στη Βραζιλία καταγράφουν τα πιο αδύναμα.

Ο αριθμός απασχολούμενων αναμένεται να αυξηθεί σε 22 από τις 25 χώρες της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ). Οι Προοπτικές βελτιώνονται σε δώδεκα χώρες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αποδυναμώνονται σε έξι και παραμένουν αμετάβλητες σε επτά. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι Προοπτικές βελτιώνονται σε δεκαοκτώ χώρες και αποδυναμώνονται σε μόλις έξι. Όσοι αναζητούν εργασία στην Σλοβενία, την Ουγγαρία και την Ρουμανία θα επωφεληθούν από τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων σε όλη την περιφέρεια ΕΜΕΑ. Επιπλέον, οι εργοδότες στην Σλοβενία αλλά και οι ομόλογοί τους στην Βουλγαρία, καταγράφουν τα πιο αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων από την έναρξη της έρευνας στις χώρες αυτές. Οι πιο αποδυναμωμένες προβλέψεις καταγράφονται στην Ιταλία, το Βέλγιο και την Ελβετία.

Ο αριθμός απασχολούμενων αναμένεται να αυξηθεί και στις οκτώ χώρες της Ασίας-Ωκεανίας.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης αποδυναμώνονται σε τρεις χώρες και επικράτειες, παραμένουν αμετάβλητες σε τέσσερις και βελτιώνονται σε μόλις μία. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ο ρυθμός προσλήψεων αναμένεται να βελτιωθεί – λιγότερο ή περισσότερο – σε τέσσερις χώρες και επικράτειες, και να επιδεινωθεί στις υπόλοιπες τέσσερις. Για τέταρτο διαδοχικό τρίμηνο, οι εργοδότες στην Ταϊβάν καταγράφουν την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη σε περιφερειακό – αλλά και παγκόσμιο επίπεδο – ενώ για τέταρτο επίσης διαδοχικό τρίμηνο, οι εργοδότες στην Κίνα αναφέρουν την πιο αδύναμη πρόβλεψη της περιφέρειας.