Παγώνει, ξανά, η Eldorado Gold την επένδυση στις Σκουριές

Παγώνει ξανά η Eldorado Gold την επένδυση στις Σκουριές Χαλκιδικής, προσφεύγοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)) κατά του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας που εκδόθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 9-11-2017 αναφέρεται, μεταξύ άλλων: «Με τις τρεις προσφυγές αιτείται δικαστικής προστασίας έναντι της άρνησης του υπουργείου να προχωρήσει στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών καθώς και για τη μη συμμόρφωση του υπουργείου με προγενέστερη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου».

Η εταιρεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «θα επανεκτιμήσει την επένδυση στις Σκουριές μόλις εγκριθούν και παραληφθούν οι απαιτούμενες άδειες και υπάρξει σχέση συνεργασίας και διαλόγου με την ελληνική κυβέρνηση».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eldorado Gold, ο καναδικός εξορυκτικός όμιλος θα επανεξετάσει τη στρατηγική του σε σχέση με το έργο των Σκουριών υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει τις απαιτούμενες άδειες, διαδικασία που θα πρέπει να συνοδευτεί από την υποστήριξη της κυβέρνησης σε διάλογο σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή των, όσο το δυνατόν, καλύτερων τεχνολογιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κίνηση της «Ελληνικός Χρυσός» να προσφύγει στο ΣτΕ γίνεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της διαιτησίας. Η πλευρά της «Ελληνικός Χρυσός» και των Καναδών μετόχων της Eldorado Gold αποδέχθηκε το αίτημα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προσφυγή στη διαιτησία, από την αρχή ωστόσο είχε αποσυνδέσει τη διαδικασία της χορήγησης των αδειών που εκκρεμούν με τη διαδικασία της διαιτησίας. Εκτίμηση των Καναδών μετόχων των Μεταλλείων Χαλκιδικής είναι ότι η προσφυγή στη διαιτησία δεν αναιρεί τη νόμιμη υποχρέωση του υπουργείου Περιβάλλοντος να χορηγήσει τις υπολειπόμενες άδειες για το έργο των Σκουριών. Αντιθέτως, η πλευρά της κυβέρνησης εμμένει σταθερά στη θέση της ότι η διαδικασία αδειοδότησης των έργων στις Σκουριές παγώνει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαιτησία.