Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης – εκτύπωση

Η Πύλη «ΕΡΜΗΣ» αποτελεί την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης, παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφόρηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Μέσω της πύλης του ΚΕΠ ermis (http://www.ermis.gov.gr/), οι πολίτες μπορούν εύκολα από το υπολογιστή τους  να εκδώσουν και να εκτυπώσουν τα πιστοποιητικά που χρειάζονται χωρίς να πρέπει να μεταβούν σε κάποιο ΚΕΠ. Μπορείτε να προχωρήσετε σε εκτύπωση  πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου.

Για να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε τα πιστοποιητικά – έγγραφα που θέλετε, απαιτείται είσοδος στην πύλη ERMIS με κωδικούς TAXISnet, ή με Κωδικούς ΕΡΜΗ ή με Κωδικούς Eidas.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΡΜΗ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

    • Κατηγορία 01
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Όχι άμεση παραλαβή αποτελέσματος

Εδώ υποβάλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, παραλαμβάνοντας το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) είτε από την ηλεκτρονική σας θυρίδα είτε από το ΚΕΠ που δηλώνετε κατά την υποβολή της αίτησης.

    • Κατηγορία 02
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Άμεση παραλαβή αποτελέσματος

Εδώ υποβάλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, παραλαμβάνοντας άμεσα το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) στην ηλεκτρονική σας θυρίδα

Σύμφωνα με την διαδικασία, αφού υποβάλετε στην πύλη ermis τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) είτε από την ηλεκτρονική σας θυρίδα και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας σε μορφή PDF, ή να το εκτυπώσετε είτε από το ΚΕΠ που δηλώνετε κατά την υποβολή της αίτησης.
Κατά την υποβολή της αίτησης, σας ζητείται η επιλογή ενός ΚΕΠ το οποίο θα διαχειριστεί την υπόθεσή σας. Εάν επιθυμείτε το αποτέλεσμα της αίτησης να αποθηκευτεί απευθείας στην ηλεκτρονική σας θυρίδα θα πρέπει να επιλέξετε ΚΕΠ με δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων.

1. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο)

H ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους πολίτες που έχουν παντρευτεί στο εξωτερικό. Μέσω αυτής της υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου από το Ειδικό Ληξιαρχείο.

Εκτέλεση υπηρεσίας   Πληροφορίες

2. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο)

H ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους πολίτες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό. Μέσω αυτής της υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ειδικό Ληξιαρχείο.

Εκτέλεση υπηρεσίας  Πληροφορίες

3. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο)

H ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους πολίτες που έχουν κάποιον συγγενή θανών στο εξωτερικό. Μέσω αυτής της υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου από το Ειδικό Ληξιαρχείο.

Εκτέλεση υπηρεσίας  Πληροφορίες

4. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο)

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line βεβαίωση γέννησης από το Εθνικό Δημοτολόγιο.

Εκτέλεση υπηρεσίας   Πληροφορίες

5. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο)

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο πιστοποιητικού ιθαγένειας από το Εθνικό Δημοτολόγιο.

Εκτέλεση υπηρεσίας  Πληροφορίες

6. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο)

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης από το Εθνικό Δημοτολόγιο.

Εκτέλεση υπηρεσίας  Πληροφορίες

7. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης από το Εθνικό Δημοτολόγιο.

Εκτέλεση υπηρεσίας   Πληροφορίες

8. Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμου

Εκτέλεση υπηρεσίας   Πληροφορίες

Επισημαίνεται ότι το έγγραφο αυτό μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας με τη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014 Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων-Ερωτήσεις Απαντήσεις )

Εάν η ηλεκτρονική αίτηση απαιτεί δικαιολογητικά τότε θα πρέπει να επισυνάψετε τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω της ηλεκτρονικής σας θυρίδας.

Την πορεία της αίτησης μπορείτε να την παρακολουθήσετε από τον φάκελο υποθέσεών σας. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, απαιτείται υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί η σύνδεσή σας στην Πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης δημοφιλέστερο αίτημα των πολιτών είναι η έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης Ακολουθεί  η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Αναλυτικά οι δημοφιλέστερες υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΕΠ μέσω του κόμβoυ ermis, είναι κατά σειρά οι εξής:

– Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
– Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
– Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης
– Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ
– Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
– Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
– Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου
– Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων
– Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου
– Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων
– Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ
– Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία
– Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου
– Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)

Εκτύπωση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

Μπορείτε να προχωρήσετε σε εκτύπωση  πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης , επιλέγοντας το παρακάτω link:.