Παρακολούθηση πορείας Αίτησης Συνταξιοδότησης (Δημοσίου ή ΕΦΚΑ)

Νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές που αφορούν στη συντάξεις δημοσίου εφαρμόζει εδώ και χρόνια η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ). Ανάλογη υπηρεσία για ηλεκτρονική παρακολούθηση της Πορείας της Αίτησης Συνταξιοδότησης υπάρχει για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ). Μέσω του portal, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα υπολογισμού της σύνταξής τους αλλά παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησής τους. [Μπορείτε να δείτε την πορεία της αίτησης για σύνταξη που έχετε υποβάλλει (Δημοσίου ή ΕΦΚΑ), επιλέγοντας τα σχετικά Links στο τέλος του άρθρου].

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 21:20

ΕΦΚΑ: Πατήστε εδώ για είσοδο στην υπηρεσία Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της Πορείας της Αίτησης Συνταξιοδότησης: https://apps.ika.gr/ePensionApplicationProgress
Αν δεν έχετε κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. πατήστε την επιλογή Συνέχεια στο TAXISNET, ώστε να εισέλθετε από εκεί μέσω κωδικών.

Διαβάστε επίσης: ΕΦΚΑ: Προσπάθεια υπολογισμού εκκρεμών αιτήσεων για σύνταξη

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Παρακολούθηση Αίτησης Συνταξιοδότησης Δημοσίου

Οδηγίες Παρακολούθησης Αιτήσεων

Δείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες Παρακολούθησης των Αιτήσεων (αρχείο pdf)

1. Όταν επιλέξουμε «παρακολούθηση αίτησης συνταξιοδότησης» ανοίγει η σχετική σελίδα.
Στο όνομα χρήστη και στον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιούμε το user name και το password που έχουμε από το taxisnet για την ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Οι έγγαμες γυναίκες, επειδή τη φορολογική δήλωση την υποβάλλουν οι σύζυγοι, ως υπόχρεοι, πρέπει να βγάλουν δικούς τους κωδικούς. Διαβάστε εδώ πως θα αποκτήσετε κωδικούς TAXISnet (αρχείο pfd). Επίσης δείτε εδώ ερωτήσεις και απαντήσεις για τους Ειδικούς Κωδικούς Πρόσβασης

2. Αφού δοθούν οι κωδικοί πρόσβασης εμφανίζεται η νέα σελίδα. Επιλέγουμε την ημερομηνία “από“ και “έως” και κάνουμε αναζήτηση.
Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μετά την 1-2-2013, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας τους.

3. Στην 3η σελίδα βλέπουμε την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και τον αριθμό πρωτοκόλλου που πήραν τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης, καθώς επίσης, και σε ποια κατάσταση βρίσκονται (αν είναι προς επεξεργασία, ποιος υπάλληλος τα έχει χρεωθεί και αν έχει τελειώσει την επεξεργασία, ο μήνας πληρωμής της σύνταξης, ειδάλλως δείχνει μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχουν πάρει).

Σύνταξη από ΕΦΚΑ

Πατήστε εδώ για είσοδο στην υπηρεσία Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της Πορείας της Αίτησης Συνταξιοδότησης: https://apps.ika.gr/ePensionApplicationProgress
Αν δεν έχετε κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. πατήστε την επιλογή Συνέχεια στο TAXISNET, ώστε να εισέλθετε από εκεί μέσω κωδικών. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας.

https://apps.ika.gr/gsis-efka-consumer/gsis/serviceEAccess

Σύνταξη από Δημόσιο

Μπορείτε να δείτε την πορεία της αίτησης για σύνταξη που έχετε υποβάλλει, επιλέγοντας το παρακάτω link (σύνδεσμο):