Ποσά 1,625 δισ. ευρώ και 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το ελλ. Δημόσιο από έντοκα γραμμάτια

1,625 δισ. ευρώ άντλησε την Τετάρτη 6/6/2018 το ελληνικό Δημόσιο από 6μηνα έντοκα γραμμάτια και 812,5 εκατ. ευρώ από 3μηνα. Ειδικότερα, το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Το ύψος των προσφορών υπερκάλυψε κατά 1,46 φορές το δημοπρατούμενο ποσό, ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,85% όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών

Ποσό 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο απο δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων με απόδοση 0,70%

Ποσό ύψους 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο απο δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων. Οι προσφορές υπερκάλυψαν 2,16 φορές το δημοπρατούμενο ποσό ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,70%.