Πρωτοχρονιάτικο Κρατικό Λαχείο 2017: Αποτελέσματα κλήρωσης 31-12-2016

Ο αριθμός 73112 της 16ης σειράς είναι ο υπερτυχερός της κλήρωσης του Πρωτοχρονιάτικου κρατικού λαχείου, του Σαββάτου 31 Δεκεμβρίου 2016, καθώς κερδίζει τα 2.000.000 ευρώ του πρώτου λαχνού (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 1.700.015 ευρώ), ενώ αν κάποιος είχε την τυχερή πεντάδα της 16ης σειράς κερδίζει συνολικά 3.000.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός (73112) κερδίζει από 8.000 ευρώ σε όλες τις άλλες σειρές. Σημαντικά όμως κέρδη περιμένουν και τους κατόχους των λαχείων με αριθμούς: 73111, 73113, 73114 και 73115 επίσης της 16ης σειράς, καθώς ο καθένας θα εισπράξει από 250.000 ευρώ (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 212.515 ευρώ). Οι ίδιοι αριθμοί (73111, 73113, 73114 και 73115) σε όλες τις άλλες σειρές κερδίζουν από 5.000 ευρώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Στις 150.000 ευρώ ανέρχονται τα κέρδη του κατόχου του λαχείου με αριθμό 57702 της 22ης σειράς (καθαρό κέρδος 127.515 ευρώ) και από 3.000 ευρώ ο ίδιος αριθμός σε όλες τις άλλες σειρές, ενώ 100.000 ευρώ θα εισπράξουν οι κάτοχοι των λαχείων με αριθμό 13858 της 25ης σειράς και με αριθμό 19140 της 7ης σειράς (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 85.015 ευρώ) και από 2.000 ευρώ οι ίδιοι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, 02:21

Να σημειωθεί ότι κάθε γραμμάτιο κοστίζει 5 ευρώ. Το κέρδος του Μεγάλου Λαχνού (του πρώτου αριθμού που κληρώνεται και αντιστοιχεί σε ένα γραμμάτιο) είναι γνωστό και ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ. Το κέρδος όλης της πεντάδας που συμπεριλαμβάνει τα κέρδη του πρώτου λαχνού είναι 3.000.000 ευρώ!

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
ΚΛΗΡΩΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

  
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΕΙΡΑ              ΚΕΡΔΟΣ     ΦΟΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
                        ΕΥΡΩ      ΕΥΡΩ      ΕΥΡΩ
03112 Σε όλες τις σειρές     1.000,00    90,00    910,00
06074 ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ    15  50.000,00   7.485,00  42.515,00
06074 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00    40,00    460,00
12351 ΠΡΩΤΗ        1  10.000,00   1.485,00   8.515,00
12351 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
13112 Σε όλες τις σειρές     1.000,00    90,00    910,00
13858 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ   25  100.000,00  14.985,00  85.015,00
13858 Σε όλες τις άλλες σειρές  2.000,00   285,00   1.715,00
18674 ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ   14   10.000,00  1.485,00   8.515,00
18674 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
19140 ΕΒΔΟΜΗ        7  100.000,00  14.985,00  85.015,00
19140 Σε όλες τις άλλες σειρές  2.000,00   285,00   1.715,00
19904 ΕΒΔΟΜΗ        7   75.000,00  11.235,00  63.765,00
19904 Σε όλες τις άλλες σειρές  1.000,00    90,00    910,00
20409 ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ   22   50.000,00  7.485,00  42.515,00
20409 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00    40,00    460,00
20678 ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ     16   10.000,00  1.485,00   8.515,00
20678 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
20772 ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ    15   10.000,00  1.485,00   8.515,00
20772 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
20910 ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ   22   10.000,00  1.485,00   8.515,00
20910 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
23010 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ    21   10.000,00  1.485,00   8.515,00
23010 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
23112 Σε όλες τις σειρές     1.000,00    90,00    910,00
24306 ΟΓΔΟΗ        8   50.000,00  7.485,00  42.515,00
24306 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00    40,00    460,00
28648 ΠΡΩΤΗ        1   10.000,00  1.485,00   8.515,00
28648 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
30653 ΕΙΚΟΣΤΗ       20   50.000,00  7.485,00  42.515,00
30653 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00    40,00    460,00
32790 ΤΡΙΤΗ        3   75.000,00  11.235,00  63.765,00
32790 Σε όλες τις άλλες σειρές  1.000,00    90,00    910,00
33112 Σε όλες τις σειρές     1.000,00    90,00    910,00
36268 ΕΝΑΤΗ        9   50.000,00  7.485,00  42.515,00
36268 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00
41288 Σε όλες τις σειρές     28.000,00  4.185,00  23.815,00
43112 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00
43685 ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ    15   50.000,00  7.485,00  42.515,00
43685 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00
46943 ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ   14   10.000,00  1.485,00   8.515,00
46943 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00
49147 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ    13   75.000,00 11.235,00  63.765,00
49147 Σε όλες τις άλλες σειρές   1.000,00   90,00    910,00
53112 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00
53533 ΔΕΥΤΕΡΗ       2   10.000,00  1.485,00   8.515,00
53533 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00
56071 ΕΝΔΕΚΑΤΗ      11   10.000,00  1.485,00   8.515,00
56071 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00
57702 ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ   22   150.000,00 22.485,00  127.515,00
57702 Σε όλες τις άλλες σειρές   3.000,00   435,00   2.565,00
59007 ΤΡΙΤΗ        3   50.000,00  7.485,00  42.515,00
59007 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00
62136 ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ     16   50.000,00  7.485,00  42.515,00
62136 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00
63112 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00
73111 ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ     16   250.000,00 37.485,00  212.515,00
73111 Σε όλες τις άλλες σειρές   5.000,00   735,00   4.265,00
73112 ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ     16  2.000.000,00 299.985,00 1.700.015,00
73112 Σε όλες τις άλλες σειρές   8.000,00  1.185,00   6.815,00
73113 ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ     16   250.000,00 37.485,00  212.515,00
73113 Σε όλες τις άλλες σειρές   5.000,00   735,00   4.265,00
73114 ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ     16   250.000,00 37.485,00  212.515,00
73114 Σε όλες τις άλλες σειρές   5.000,00   735,00   4.265,00
73115 ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ     16   250.000,00 37.485,00  212.515,00
73115 Σε όλες τις άλλες σειρές   5.000,00   735,00   4.265,00
74623 ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ    17   10.000,00  1.485,00   8.515,00
74623 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00
76007 ΤΡΙΤΗ        3   50.000,00  7.485,00  42.515,00
76007 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00
79008 ΕΙΚΟΣΤΗ       20   10.000,00  1.485,00   8.515,00
79008 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00
83112 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00
87167 ΕΚΤΗ         6   10.000,00  1.485,00   8.515,00
87167 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00
87744 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ    21   75.000,00 11.235,00  63.765,00
87744 Σε όλες τις άλλες σειρές   1.000,00   90,00    910,00
89651 ΕΝΔΕΚΑΤΗ      11   10.000,00  1.485,00   8.515,00
89651 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00
90057 ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ    17   10.000,00  1.485,00   8.515,00
90057 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00
93112 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00
95483 ΔΕΥΤΕΡΗ       2   50.000,00  7.485,00  42.515,00
95483 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00

www.thereport.gr
Επίσης κερδίζουν:

(α) από 100 ευρώ  όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι: 3111, 3113, 3114 και 3115.
(β) από 5 ευρώ  κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 11, 12, 13, 14 και 15.
Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο.
Η πληρωμή των παραπάνω κερδών θα αρχίσει τη Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017.
Τα κέρδη θα πληρώνονται έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κέρδη πάνω από 100 έως 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 10%.
Κέρδη πάνω από 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 15%.

Protoxroniatiko kratiko laxeio Apotelesmata 31-12-2016:
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πρωτοχρονιάτικο Κρατικό Λαχείο: Πίνακας αποτελεσμάτων κλήρωσης 31 Δεκεμβρίου 2016