Πρωτοχρονιάτικο Κρατικό Λαχείο 2020: Αποτελέσματα κλήρωσης 31-12-2019

Ο αριθμός 22104 της 1ης σειράς είναι ο υπερτυχερός της κλήρωσης του Πρωτοχρονιάτικου κρατικού λαχείου, που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 31 Δεκεμβρίου 2019, καθώς κερδίζει τα 2.000.000 ευρώ του πρώτου λαχνού (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 1.700.015 ευρώ), ενώ αν κάποιος είχε την τυχερή πεντάδα της 1ης σειράς κερδίζει συνολικά 3.000.000 ευρώ. Οι αριθμοί 22101, 22102, 22103 και  22105 (της τυχερής πεντάδας) της 1ης σειράς κερδίζουν από 250.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός (22104) κερδίζει από 8.000 ευρώ σε όλες τις άλλες σειρές. Όπως πάντα, το site TheReport.gr έχει αναρτήσει τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα της 53ης κλήρωσης του Πρωτοχρονιάτικου κρατικού λαχείου, της Δευτέρας 31-12-2019, με link στο τέλος του άρθρου Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2020.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019, 21:30

Στις 150.000 ευρώ ανέρχονται τα κέρδη του κατόχου του λαχείου με αριθμό 99080 της 5ης σειράς και από 3.000 ευρώ ο ίδιος αριθμός σε όλες τις άλλες σειρές, ενώ 100.000 ευρώ θα εισπράξουν οι κάτοχοι των λαχείων με αριθμό 22926 της 3ης σειράς και με αριθμό 81088 της 17ης σειράς και από 2.000 ευρώ οι ίδιοι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές.

Από 75.000 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί 54076 της 15ης σειράς, ο αριθμός 20995 της 14ης σειράς, ο αριθμός 82556 της 11ης σειράς και ο λαχνός 25933 της 1ης σειράς, ενώ από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι ίδιοι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα, επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. πρωτοχρονιατικο λαχειο 2020.

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 2020
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΣΕΙΡΑ          ΚΕΡΔΟΣ   ΦΟΡΟΣ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)   (ΕΥΡΩ)    (ΕΥΡΩ) 

2104	Σε όλες τις σειρές		1.000,00 €	 90,00 € 	 910,00 €
9305	ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ		    50.000,00 €  7.485,00 €   42.515,00 €
9305	Σε όλες τις άλλες σειρές  	 500,00 €	 40,00 € 	 460,00 €
11371	ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ		    10.000,00 €  1.485,00 €    8.515,00 €
11371	Σε όλες τις άλλες σειρές	 200,00 €	 10,00 €	 190,00 €
12104	Σε όλες τις σειρές		1.000,00 €	 90,00 €	 910,00 €
15067	ΕΒΔΟΜΗ		        10.000,00 €  1.485,00 €    8.515,00 €
15067	Σε όλες τις άλλες σειρές  	 200,00 €	 10,00 €  	 190,00 €
20995	ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ		    75.000,00 €  11.235,00 €   63.765,00 €
20995	Σε όλες τις άλλες σειρές	1.000,00 €    90,00 €     910,00 €
22101	ΠΡΩΤΗ		       250.000,00 €  37.485,00 €   212.515,00 €
22101	Σε όλες τις άλλες σειρές	5.000,00 €	735,00 €    4.265,00 €
22102	ΠΡΩΤΗ 		       250.000,00 €  37.485,00 €   212.515,00 €
22102	Σε όλες τις άλλες σειρές	5.000,00 €	735,00 €    4.265,00 €
22103	ΠΡΩΤΗ		       250.000,00 €  37.485,00 €   212.515,00 €
22103	Σε όλες τις άλλες σειρές	5.000,00 €	735,00 €    4.265,00 €
22104	ΠΡΩΤΗ		      2.000.000,00 € 299.985,00 €  1.700.015,00 €
22104	Σε όλες τις άλλες σειρές	8.000,00 €  1.185,00 €    6.815,00 €
22105	ΠΡΩΤΗ		       250.000,00 €  37.485,00 €   212.515,00 €
22105	Σε όλες τις άλλες σειρές	5.000,00 €	735,00 €    4.265,00 €
22926	ΤΡΙΤΗ		       100.000,00 €  14.985,00 €   85.015,00 €
22926	Σε όλες τις άλλες σειρές	2.000,00 €	285,00 €    1.715,00 €
24043	ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ		    50.000,00 €  7.485,00 €   42.515,00 €
24043	Σε όλες τις άλλες σειρές	 500,00 € 	 40,00 €	 460,00 €
24387	ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ		    50.000,00 €  7.485,00 €   42.515,00 €
24387	Σε όλες τις άλλες σειρές	 500,00 € 	 40,00 €	 460,00 €
25535	ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ		    10.000,00 €  1.485,00 €    8.515,00 €
25535	Σε όλες τις άλλες σειρές	 200,00 €	 10,00 €	 190,00 €
25933	ΠΡΩΤΗ		        75.000,00 €  11.235,00 €   63.765,00 €
25933	Σε όλες τις άλλες σειρές	1.000,00 € 	 90,00 €	 910,00 €
28775	ΔΕΥΤΕΡΗ		        10.000,00 €  1.485,00 €    8.515,00 €
28775	Σε όλες τις άλλες σειρές	 200,00 € 	 10,00 €	 190,00 €
29695	ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ		    50.000,00 €  7.485,00 €   42.515,00 €
29695	Σε όλες τις άλλες σειρές	 500,00 €	 40,00 €	 460,00 €
31331	ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ		    10.000,00 €  1.485,00 €    8.515,00 €
31331	Σε όλες τις άλλες σειρές	 200,00 €	 10,00 €	 190,00 €
32104	Σε όλες τις σειρές		1.000,00 €	 90,00 €	 910,00 €
33403	ΕΒΔΟΜΗ		        10.000,00 €  1.485,00 €    8.515,00 €
33403	Σε όλες τις άλλες σειρές	 200,00 €	 10,00 €	 190,00 €
34298	ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ		    10.000,00 €  1.485,00 €    8.515,00 €
34298	Σε όλες τις άλλες σειρές	 200,00 €	 10,00 €	 190,00 €
34730	ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ		    50.000,00 €  7.485,00 €   42.515,00 €
34730	Σε όλες τις άλλες σειρές	 500,00 €	 40,00 €	 460,00 €
35040	ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ		    50.000,00 €  7.485,00 €   42.515,00 €
35040	Σε όλες τις άλλες σειρές	 500,00 €	 40,00 €	 460,00 €
36141	ΤΕΤΑΡΤΗ		        50.000,00 €  7.485,00 €   42.515,00 €
36141	Σε όλες τις άλλες σειρές	 500,00 €	 40,00 €	 460,00 €
38413	ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ		    10.000,00 €  1.485,00 €    8.515,00 €
38413	Σε όλες τις άλλες σειρές	 200,00 €	 10,00 €	 190,00 €
42104	Σε όλες τις σειρές		1.000,00 €	 90,00 €	 910,00 €
42876	ΕΝΑΤΗ		        10.000,00 €  1.485,00 €    8.515,00 €
42876	Σε όλες τις άλλες σειρές	 200,00 €	 10,00 €	 190,00 €
52104	Σε όλες τις σειρές		1.000,00 €	 90,00 €	 910,00 €
53225	ΠΡΩΤΗ		        10.000,00 €  1.485,00 €    8.515,00 €
53225	Σε όλες τις άλλες σειρές	 200,00 € 	 10,00 €	 190,00 €
54076	ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ		    75.000,00 €  11.235,00 €   63.765,00 €
54076	Σε όλες τις άλλες σειρές	1.000,00 € 	 90,00 €	 910,00 €
57328	ΕΙΚΟΣΤΗ		        50.000,00 €  7.485,00 €   42.515,00 €
57328	Σε όλες τις άλλες σειρές	 500,00 €	 40,00 €	 460,00 €
61435	ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ		    50.000,00 €  7.485,00 €   42.515,00 €
61435	Σε όλες τις άλλες σειρές	 500,00 €	 40,00 €	 460,00 €
62104	Σε όλες τις σειρές		1.000,00 €	 90,00 €	 910,00 €
63337	ΤΕΤΑΡΤΗ		        10.000,00 €  1.485,00 €    8.515,00 €
63337	Σε όλες τις άλλες σειρές	 200,00 €	 10,00 €	 190,00 €
65970	ΕΚΤΗ		        10.000,00 €  1.485,00 €    8.515,00 €
65970	Σε όλες τις άλλες σειρές	 200,00 €	 10,00 €	 190,00 €
70594	ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ		    10.000,00 €  1.485,00 €    8.515,00 €
70594	Σε όλες τις άλλες σειρές	 200,00 €	 10,00 €	 190,00 €
71024	ΔΕΚΑΤΗ		        10.000,00 €  1.485,00 €    8.515,00 €
71024	Σε όλες τις άλλες σειρές	 200,00 €	 10,00 €	 190,00 €
72104	Σε όλες τις σειρές		1.000,00 €	 90,00 €	 910,00 €
81088	ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ		   100.000,00 €  14.985,00 €   85.015,00 €
81088	Σε όλες τις άλλες σειρές	2.000,00 €	285,00 €    1.715,00 €
82104	Σε όλες τις σειρές		1.000,00 €	 90,00 €	 910,00 €
82556	ΕΝΔΕΚΑΤΗ		    75.000,00 €  11.235,00 €   63.765,00 €
82556	Σε όλες τις άλλες σειρές	1.000,00 €	 90,00 €	 910,00 €
83550	Σε όλες τις σειρές	    12.000,00 €  1.785,00 €   10.215,00 €
87377	ΤΕΤΑΡΤΗ		        50.000,00 €  7.485,00 €   42.515,00 €
87377	Σε όλες τις άλλες σειρές	 500,00 €	 40,00 €	 460,00 €
92085	ΕΝΔΕΚΑΤΗ		    10.000,00 €  1.485,00 €    8.515,00 €
92085	Σε όλες τις άλλες σειρές	 200,00 €	 10,00 €	 190,00 €
92104	Σε όλες τις σειρές		1.000,00 €	 90,00 €	 910,00 €
99080	ΠΕΜΠΤΗ		       150.000,00 €  22.485,00 €   127.515,00 €
99080	Σε όλες τις άλλες σειρές	3.000,00 €	435,00 €    2.565,00 €

Επίσης κερδίζουν:
(α) από 100€ όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι: 2101 , 2102 , 2103 και 2105
(β) από 5€ όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 01 , 02 , 03 , 04 και 05

Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο
Η πληρωμή των παραπάνω κερδών θα αρχίσει τη ΤΕΤΑΡΤΗ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Τα κέρδη θα πληρώνονται έως την ΤΡΙΤΗ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κέρδη πάνω από 100 έως 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 10%
Κέρδη πάνω από 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 15%

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα, επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. 2019.

Κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2020: Η 53η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου έγινε την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18.00 και μεταδόθηκε απευθείας από την τηλεόραση του ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV. Πηγή: www.thereport.gr

Πρωτοχρονιάτικο Κρατικό Λαχείο 2020

Χαρακτηριστικά της Κλήρωσης του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2020 της Τρίτης 31-12-2019:

 • Το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο κυκλοφορεί μια φορά το χρόνο, τον Δεκέμβριο, και κληρώνει την τελευταία ημέρα του χρόνου.
 • Το κέρδος του Μεγάλου Λαχνού (του πρώτου αριθμού που κληρώνεται και αντιστοιχεί σε ένα γραμμάτιο) ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ.
 • Το κέρδος όλης της πεντάδας που συμπεριλαμβάνει τα κέρδη του πρώτου λαχνού είναι 3.000.000 ευρώ!
 • Κάθε γραμμάτιο κοστίζει 5 €.
 • Τα γραμμάτια του Λαχείου κυκλοφορούν σε σειρές των 100.000 γραμματίων που κάθε μια φέρει αριθμούς από 1 ως 100.000. Κάθε χρόνο τυπώνεται σε σειρές των 100.000 γραμματίων. Πηγή: www.thereport.gr

Φορολογία Κερδών

Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:
– Κέρδος έως 100 €: αφορολόγητο
– Κέρδος από 100,01 € έως 1.000 €: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
– Κέρδος από 1.000,01 € και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 €)
Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.

Κλήρωση Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2020

Παραγραφή Κερδών
Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους παραγράφεται μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.

Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο.

Protoxroniatiko laxeio Apotelesmata 31-12-2019:
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα του Πρωτοχρονιάτικου κρατικού Λαχείου 2020, επιλέγοντας το παρακάτω Link (σύνδεσμο)