Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 31-12-2021: Αποτελέσματα κλήρωσης (2)

Στην 55η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου λαχείου 2022, που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Δεκεμβρίου 2021, ο τυχερός λαχνός 38563 της 17ης σειράς κερδίζει τα 2.000.000 ευρώ, ενώ αν κάποιος είχε την τυχερή πεντάδα της 17ης σειράς κερδίζει συνολικά 3.000.000 ευρώ. Οι άλλοι 4 αριθμοί της τυχερής πεντάδας, δηλαδή, 38561, 38562, 38564 και  38565 κερδίζουν από 250.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός (38563) κερδίζει από 8.000 ευρώ σε όλες τις άλλες σειρές. Δείτε τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Πρωτοχρονιάτικου λαχείου 31-12-2021, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 31-12-2021.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021, 21:17

Δείτε πιο κάτω την κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου (σε απ’ ευθείας μετάδοση) μέσω Youtube. Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 31-12-2021

Στις 150.000 ευρώ ανέρχονται τα κέρδη του κατόχου του λαχείου με αριθμό 50894 της 9ης σειράς και από 3.000 ευρώ ο ίδιος αριθμός σε όλες τις άλλες σειρές, ενώ 100.000 ευρώ θα εισπράξουν οι κάτοχοι των λαχείων με αριθμό 85337 της 11ης σειράς και με αριθμό 39120 της 5ης σειράς και από 2.000 ευρώ οι ίδιοι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές.

Από 75.000 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί 14499 της 8ης σειράς, ο αριθμός 50859 της 17ης σειράς, ο αριθμός 50193 της 10ης σειράς και ο λαχνός 80938 της 11ης σειράς, ενώ από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι ίδιοι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές.

Επίσης 10 αριθμοί κερδίζουν από 50.000 ευρώ ο καθένας, ενώ 15 λαχνοί κερδίζουν από 10.000 ευρώ ο καθένας. Τέλος, από 5 ευρώ κερδίζουν όλα τα λαχεία με τον νικηφόρο λήγοντα.

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 2022
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΣΕΙΡΑ          ΚΕΡΔΟΣ   ΦΟΡΟΣ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)   (ΕΥΡΩ)    (ΕΥΡΩ) 
1429	ΟΓΔΟΗ	8	     50.000,00  7.485,00   42.515,00
1429	Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00	 40,00	   460,00
4553	ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ	5	 10.000,00  1.485,00	  8.515,00
4553	Σε όλες τις άλλες σειρές  200,00	 10,00	   190,00
5753	ΤΡΙΤΗ	3	     50.000,00  7.485,00	  42.515,00
5753	Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00	 40,00	   460,00
7278	ΕΙΚΟΣΤΗ	20	     10.000,00  1.485,00	  8.515,00
7278	Σε όλες τις άλλες σειρές  200,00	 10,00	   190,00
8563	Σε όλες τις σειρές	 1.000,00    90,00	   910,00
14020	ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ	8	 10.000,00  1.485,00   8.515,00
14020	Σε όλες τις άλλες σειρές  200,00	 10,00	   190,00
14499	ΟΓΔΟΗ	8	     75.000,00  11.235,00	  63.765,00
14499	Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00	 90,00	   910,00
15006	ΔΩΔΕΚΑΤΗ	12	 10.000,00  1.485,00	  8.515,00
15006	Σε όλες τις άλλες σειρές  200,00	 10,00	   190,00
18563	Σε όλες τις σειρές	 1.000,00	 90,00	   910,00
19598	ΠΕΜΠΤΗ	5	     50.000,00  7.485,00	  42.515,00
19598	Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00	 40,00	   460,00
24228	ΤΕΤΑΡΤΗ	4	     50.000,00  7.485,00	  42.515,00
24228	Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00	 40,00	   460,00
28563	Σε όλες τις σειρές	 1.000,00	 90,00	   910,00
29112	ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ	3	 10.000,00  1.485,00   8.515,00
29112	Σε όλες τις άλλες σειρές  200,00	 10,00	   190,00
31189	ΔΩΔΕΚΑΤΗ	12	 50.000,00  7.485,00	  42.515,00
31189	Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00	 40,00	   460,00
38452	ΤΡΙΤΗ	3	     10.000,00  1.485,00	  8.515,00
38452	Σε όλες τις άλλες σειρές  200,00	 10,00	   190,00
38561	ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ	17	250.000,00  37.485,00	 212.515,00
38561	Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00	735,00   4.265,00
38562	ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ	17	250.000,00  37.485,00  212.515,00
38562	Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00	735,00	  4.265,00
38563	ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ	17  2.000.000,00 299.985,00	1.700.015,00
38563	Σε όλες τις άλλες σειρές 8.000,00  1.185,00	  6.815,00
38564	ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ	17	250.000,00  37.485,00	 212.515,00
38564	Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00	735,00	  4.265,00
38565	ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ	17	250.000,00  37.485,00	 212.515,00
38565	Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00   735,00	  4.265,00
39120	ΠΕΜΠΤΗ	5	    100.000,00  14.985,00	  85.015,00
39120	Σε όλες τις άλλες σειρές 2.000,00	285,00	  1.715,00
43225	ΕΒΔΟΜΗ	7	     10.000,00  1.485,00	  8.515,00
43225	Σε όλες τις άλλες σειρέ   200,00	 10,00	   190,00
48563	Σε όλες τις σειρές	 1.000,00	 90,00	   910,00
50193	ΔΕΚΑΤΗ	10	     75.000,00  11.235,00	  63.765,00
50193	Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00	 90,00	   910,00
50859	ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ	17	 75.000,00  11.235,00   63.765,00
50859	Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00	 90,00	   910,00
50894	ΕΝΑΤΗ	9	    150.000,00  22.485,00	 127.515,00
50894	Σε όλες τις άλλες σειρές 3.000,00	435,00	  2.565,00
57367	ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ	18	 50.000,00  7.485,00	  42.515,00
57367	Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00	 40,00	   460,00
58270	ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ	17	 10.000,00  1.485,00	  8.515,00
58270	Σε όλες τις άλλες σειρές  200,00	 10,00	   190,00
58563	Σε όλες τις σειρές	 1.000,00	 90,00	   910,00
59668	ΟΓΔΟΗ	8	     50.000,00  7.485,00	  42.515,00
59668	Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00	 40,00	   460,00
61548	ΕΝΑΤΗ	9	     10.000,00  1.485,00	  8.515,00
61548	Σε όλες τις άλλες σειρές  200,00	 10,00	   190,00
62242	ΔΩΔΕΚΑΤΗ	12	 50.000,00  7.485,00   42.515,00
62242	Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00    40,00    460,00
63218	ΠΡΩΤΗ	1	     50.000,00  7.485,00	  42.515,00
63218	Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00	 40,00	   460,00
68563	Σε όλες τις σειρές	 1.000,00	 90,00	   910,00
69110	ΕΝΑΤΗ	      9	 10.000,00  1.485,00	  8.515,00
69110	Σε όλες τις άλλες σειρές  200,00	 10,00	   190,00
71485	ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ		 10.000,00  1.485,00	  8.515,00
71485	Σε όλες τις άλλες σειρές  200,00	 10,00	   190,00
75915	ΕΒΔΟΜΗ	      7	 10.000,00  1.485,00	  8.515,00
75915	Σε όλες τις άλλες σειρές  200,00	 10,00	   190,00
78563	Σε όλες τις σειρές	 1.000,00	90,00	   910,00
80938	ΕΝΔΕΚΑΤΗ	  11	 75.000,00  11.235,00	  63.765,00
80938	Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00	 90,00	   910,00
85337	ΕΝΔΕΚΑΤΗ	  11  100.000,00  1.485,00	  8.515,00
85337	Σε όλες τις άλλες σειρές 2.000,00	285,00	  1.715,00
88563	Σε όλες τις σειρές	 1.000,00	 90,00	   910,00
88873	ΕΚΤΗ	      6	 10.000,00  14.985,00	  85.015,00
88873	Σε όλες τις άλλες σειρές  200,00	 10,00	   190,00
89162	ΕΚΤΗ	      6	 10.000,00  1.485,00	  8.515,00
89162	Σε όλες τις άλλες σειρές  200,00	 10,00	   190,00
92133	ΠΕΜΠΤΗ	      5 	 10.000,00  1.485,00	  8.515,00
92133	Σε όλες τις άλλες σειρές  200,00	 10,00	   190,00
96458	ΕΚΤΗ		  6	 50.000,00  7.485,00   42.515,00
96458	Σε όλες τις άλλες σειρές  500,00	 40,00    460,00
98563	Σε όλες τις σειρές	 1.000,00	 90,00    910,00

Επίσης κερδίζουν:
(α) από 100€ όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι: 8561 , 8562 , 8564 και 8565
(β) από 5€ όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 61 , 62 , 63 , 64 και 65
Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο
Η πληρωμή των παραπάνω κερδών θα αρχίσει τη ΣΑΒΒΑΤΟ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Τα κέρδη θα πληρώνονται έως την ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κέρδη πάνω από 100 έως 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 10%
Κέρδη πάνω από 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 15%

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα, επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2022: Η 55η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου έγινε την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 στις 17.00 και μεταδόθηκε σε αυτή τη σελίδα ζωντανά (Live) μέσω Youtube.Πηγή: www.thereport.gr

Φορολογία Κερδών

Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:
– Κέρδος έως 100 €: αφορολόγητο
– Κέρδος από 100,01 € έως 1.000 €: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
– Κέρδος από 1.000,01 € και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 €)

Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.

Να σημειωθεί ότι κάθε γραμμάτιο κοστίζει 5 ευρώ. Το κέρδος του Μεγάλου Λαχνού (του πρώτου αριθμού που κληρώνεται και αντιστοιχεί σε ένα γραμμάτιο) είναι γνωστό και ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ. Το κέρδος όλης της πεντάδας που συμπεριλαμβάνει τα κέρδη του πρώτου λαχνού είναι 3.000.000 ευρώ!

Παραγραφή Κερδών
Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους παραγράφεται μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.
Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο.

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο – Αποτελέσματα κλήρωσης 31-12-2021

Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα του Πρωτοχρονιάτικου κρατικού Λαχείου 2022, επιλέγοντας το παρακάτω Link: